ปฏิวัติระบบตรวจวัด รายงานและทวนสอบ สู่ เครื่องมือธุรกิจสีเขียวรูปแบบใหม่

address ของวิดีโอ: 
http://youtu.be/OyVfKFstJWQ

ตัวอย่างที่น่าสนใจของการพลิกโฉม การจัดทำระบบตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (MRV) ของกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้งานง่าย ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้นเพียงเข้าสู่ระบบปฏิบัติการในสมาร์ทโฟน สามารถตรวจวัดได้แม้ในกิจกรรมระดับเล็ก อย่างที่บริษัทได้ยกตัวอย่างมา เช่น การจัดทำเตาที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครัวเรือนในฮอนดูรัส การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในชนบทห่างไกลของอัฟริกา โครงการจักรยานในอเมริกา แม้จะเพิ่งเริ่มต้น แต่นับว่าเป็นการนำเครื่องมือมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างธุรกิจสีเขียวรองรับทิศทางในอนาคตของตลาดโลกซึ่งทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมกันรักษาระดับอุณหภูมิโลกให้คงที่ เพื่อโลก เพื่อเรา

by ThaiWebExpert