ประชาชาติธุรกิจ

"บัน คี มูน" กับเวที "โลกร้อน" ชู Green Growth และการพัฒนาแบบองค์รวม

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 13 ธันวาคม 2550

ก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุมองค์การสหประชาชาติวประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม นายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้กล่าวปาฐกถาให้กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก (UNESCAP) ณ อาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ตามคำเชิญของ นางสาวนัวลีน เฮย์เซอร์ เลขาธิการบริหารเอสแคป โดยมี เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติประจำประเทศ ข้าราชการไทย ทูตานุทูต นักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมฟัง

นายบัน คี มูน กล่าวว่า งานของเอสแคปซึ่งดูแลครอบคลุมสมาชิก 62 ประเทศตั้งแต่คาซัคสถานถึงคิริบาส และผู้คนอีกหลายพันล้านคนที่อยู่ในภูมิภาคนี้ เป็นงานที่สำคัญและทำให้เอสแคปเป็นเสมือนศูนย์กลางขององค์การสหประชาชาติในงานด้านสันติภาพ และอีกหลากหลายหน้าที่ในเอเชีย-แปซิฟิก

ขณะที่ในวันนี้งานขององค์การสหประชาชาติยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งมีหลักฐานมากมายที่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้เปิดเผยออกมาเป็นระยะๆ อีกทั้งปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงการข่มขู่ต่อการพัฒนาในเอเชียช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ปัญหาดังกล่าวยังได้ตั้งคำถามให้เรา ต้องวางแผนสร้างความต่อเนื่องของโครงการการพัฒนาและการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาค

การประชุมที่บาหลีเป็นการประชุมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และเชื่อว่าผลการประชุมที่จะออกมาน่าจะนำไปสู่การประกาศแผนการเจรจาและการดำเนินงานจากนานาชาติ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งการประชุมครั้งนี้ยังจำเป็นต้องทำให้เกิดแผนการดำเนินงานหรือโรดแมปสำหรับพวกเรา เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ได้ด้วย

การแสวงหาความร่วมมือที่มีความมั่นคงและความกระตือรือร้นล้วนเป็นสิ่งที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นจากการพบปะกันของสมาชิกประเทศต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้มากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าภูมิภาคแห่งนี้เป็นกลุ่มประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 1 ใน 3 ของโลก

ขณะที่ภูมิภาคแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่มีการเติบโตของจำนวนประชากรที่สูงมากขึ้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้เชื่อได้ว่าภูมิภาคแห่งนี้ยังจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นอีกภายใน 10 ปีข้างหน้า

ผมเชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายต่างมีความกังวลกับการเติบโตที่น่าหวาดหวั่น โดยแลกมากับการคุกคามสิ่งแวดล้อม เสมือนนำเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมาบูชายัญแลกกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศอุตสาหกรรมในทางเหนือหลายแห่งก็ยังทำเรื่องเช่นนี้อยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมต้องเข้ามาดูแลแก้ไขและย้ำอยู่เสมอว่า เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องเข้ามามีบทบาทนำในการแก้ปัญหาเรื่องนี้

ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายต้องเข้ามารับภารกิจและมีส่วนรับผิดชอบในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในการแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ต่างมีทรัพยากรด้านการเงิน มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและลดการปล่อยก๊าซพิษทั้งในระดับเบื้องต้นและการแก้ปัญหาอย่างถึงราก

อย่างไรก็ตาม แม้ผมจะสนับสนุนหลักการพื้นฐานในเรื่องนี้ แต่เนื่องจากความรับผิดชอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในขณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำได้ง่ายนัก ดังนั้นหลักการดังกล่าวจึงไม่ได้หมายความว่า ประเทศกำลังพัฒนาไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย และผมเชื่อมั่นว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่องค์การสหประชาชาติจัดขึ้นที่บาหลีในครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้เห็นถึงสัญญาณของความร่วมมือของประเทศผู้ปล่อยก๊าซพิษอื่นๆ ที่อยู่ใน กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยเช่นกัน

เพราะความจริงแล้วการเรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหานี้ ด้วยการใช้มุมมองของการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก แต่เราควรเริ่มต้นใช้วิธีการแก้ปัญหาจาก มุมของความกังวลด้านการพัฒนาเข้ามาร่วมด้วย เนื่องจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้กำลังเป็นสิ่งท้าทายสำหรับพวกเรา ซึ่ง ล้วนเป็นผลจากการมีแผนการพัฒนาที่ไม่ทำให้เกิดความยั่งยืน และผลของการกระทำเหล่านี้จะกลับมาสร้างการคุกคามที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับความก้าวหน้าของมนุษยชาติในทุกหนทุกแห่ง รวมทั้งในเอเชีย

ดังเช่นเหตุการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พวกท่านได้ประจักษ์มาในครั้งล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออก การละลายของธารน้ำแข็งทำให้น้ำท่วมภูเขาและส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในเอเชียใต้ ขณะที่ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นยังมีผลต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้คนในเวียดนามและบังกลาเทศและรัฐในหมู่เกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆ

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า เราได้ละเลยปัญหาที่กำลังจะสร้างอันตรายให้กับ พวกเรา แต่เรายังมีโอกาสที่จะร่วมกันสร้างฉันทมติของโลกเพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างแนวทางการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นองค์รวม เพราะ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และเหล่าผู้กำหนดนโยบายทั้งหลายได้บอกเราแล้วว่า การลดการปล่อยก๊าซจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เปิดพิมพ์เขียวประชุมบาหลี

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 13 ธันวาคม 2550

ในระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550 ผู้แทนจาก 190 ประเทศ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ที่จัดขึ้น ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย โดยตัวแทนราว 10,000 คนจากทั่วโลกมาร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับร่างข้อตกลงที่ร่วมกันร่างโดยตัวแทนจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ซึ่งจะเป็น "โรดแมป" ของข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะใช้ต่อกรกับภาวะโลกร้อน แทนพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่จะหมดอายุในปี 2555

รอยเตอร์สรายงานว่า ปัจจุบันพิธีสารเกียวโตมีผลผูกพันกับ 36 ชาติอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 5% จากระดับที่ปล่อยในช่วงปี 2533 ภายในปี 2551-2555 ซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง การแพร่ระบาดของโรค และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น แต่ประเทศที่เข้าร่วมในพิธีสารเกียวโตกลับมีเพียง 1 ใน 3 ของประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และนักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันว่าจะต้องลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ลงให้ได้เพื่อสู้กับปัญหาโลกร้อน

ขณะที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง สหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซรายใหญ่ กลับไม่ร่วมอยู่ในพิธีสารเกียวโต เช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาที่ กำลังเติบโตอย่าง จีน อินเดีย และบราซิล

ดังนั้นหลายประเทศจึงต้องการให้ปี 2552 เป็น "เดดไลน์" สำหรับการร่างข้อตกลงฉบับใหม่ เพื่อจะเปิดให้รัฐสภาของแต่ละประเทศมีเวลา 3 ปีในการลงสัตยาบัน และสามารถนำข้อตกลงฉบับใหม่มาใช้ได้ทันก่อนที่พิธีสารเกียวโตจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ร่างข้อตกลงฉบับใหม่ที่กำลังเจรจากันในขณะนี้ระบุว่า มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า ชาติร่ำรวยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ราว 25-40% จากระดับที่ปล่อยในปี 2533 ภายในปี 2563 เพื่อ หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ใหญ่หลวงที่จะตามมา

การปล่อยก๊าซทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดภายใน 10-15 ปี ข้างหน้า หลังจากนั้นจะลดลงจนอยู่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของระดับที่ปล่อยใน ปี 2543 ภายในปี 2593

ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจำเป็นต้อง ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งนำโดยประเทศร่ำรวย และการลดปัญหาความยากจนยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาติกำลังพัฒนา

ร่างข้อตกลงฉบับใหม่ระบุอีกว่า ประเทศต่างๆ จะต้องริเริ่มมาตรการเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อาทิ ชาติพัฒนาแล้วควรจะมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ระบุชัดเจน สำหรับประเทศยากจนก็ควรมีเป้าหมายที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก หรือพยายามลดการปล่อยก๊าซลง

รวมทั้งน่าจะมีนโยบายและมาตรการกระตุ้นใหม่ๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ลดการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศกำลังพัฒนา การแบ่งปันเทคโนโลยีสีเขียวระหว่างกันให้มากขึ้น มีมาตรการทางการเงินและการลงทุนใหม่ๆ และพยายามช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถปรับตัวรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น

อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สผ.ติวเข้มรับมือการประชุมUNFCCC

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 ธันวาคม 2550

เปิดท่าทีไทยในการประชุม UNFCCC ครั้งที่ 13 ที่บาหลี เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ระบุวาระประชุมที่มีผลกระทบต่อประเทศ 10 ประเด็น เผยไทยพร้อมหนุนข้อเรียกร้องกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา G-77 และจีน ให้จัดตั้งกองทุนถ่ายทอดเทคโนโลยี-หยุดตัดไม้ทำลายป่า-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-ผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าร่วมลดการปล่อยก๊าซต่อไปหลังปี 2555

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" เกี่ยวกับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (The United Nations Framework Convention On Climate Change หรือ UNFCCC) ครั้งที่ 13 และการประชุมประเทศภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคมนี้ ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนกว่า 160 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้จะมีการประชุมทั้งสิ้น 6 คณะการประชุม ประกอบด้วย 1)การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 13 (COP 13) 2)ประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 3 (CMP 3) 3)การประชุมองค์กรย่อยด้านการดำเนินงานสมัยที่ 27 (SBSTA 27) 4)การประชุมองค์กรย่อยด้านการดำเนินงานสมัย 27 (SBBI 27) 5)การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยพันธกรณีต่อเนื่อง สำหรับประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex 1) ภายใต้พิธีสารเกียวโตครั้งที่ 4 (AWG 4) และ 6)การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือในระยะในการดำเนินการตามพันธกรณีเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการทั่วไปของการประชุม คือ ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือกลุ่มประเทศภาคผนวกที่ 1 (Annex 1) ที่ต้องรับผิดชอบในการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเรียกว่ากลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex 1) คือกลุ่ม จี-77 และจีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ

"สำหรับรูปแบบการเจรจา คือ การประชุม COP เป็นการประชุมเจรจาระหว่างสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประธาน เช่น ประธานใช้กระบวนการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ หรือตั้งกลุ่มเจรจาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีประธานจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเข้าร่วมเจรจา แต่ก่อนเจรจา กลุ่มใหญ่ทั้งสองจะเจรจากันภายในกลุ่มก่อนเพื่อหาท่าทีร่วมกัน ซึ่งระยะเวลาของการประชุมใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ โดย 10 วันแรกเป็นการเจรจาในระดับปฏิบัติการในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสำหรับทำข้อตกลง และ 3 วันสุดท้ายจะเป็นระดับนโยบาย มาตกลงกันในประเด็นสำคัญๆ ที่การเจรจาฝ่ายปฏิบัติการไม่บรรลุผล"

ทั้งนี้นายเกษมสันต์ตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นในการประชุมครั้งนี้ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับไทยมี 10 ประเด็น คือ 1)แผนปฏิบัติการไนโรบีว่าด้วยผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2)การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3)การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศกำลังพัฒนา 4)ประเด็นด้านเทคนิควิธีภายใต้อนุสัญญา 5)ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค และด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6)รายงานแห่งชาติจากประเทศ Non-Annex 1 7)กลไกทางการเงินภายใต้อนุสัญญา 8)การเสริมสร้างขีดความสามารถภายใต้อนุสัญญาฯ 9)ประเด็นเกี่ยวกับกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) และ10)กองทุนด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เบื้องต้นคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ สผ. ได้กำหนดท่าทีหลักๆ เพื่อเป็นท่าทีของไทยในการเจรจา ได้แก่ 1)เสนอให้มีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ และขอให้ประเทศไทยเข้าร่วมในคณะดังกล่าวด้วย 2)สนับสนุนข้อเสนอของกลุ่ม จี-77 และจีน ในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3)เรียกร้องให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดแนวทางดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะปัจจุบัน ระยะที่พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2551-2555 และระยะหลังปี 2555

4)ขอให้ตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมอยู่คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายงานแห่งชาติของประเทศ Non-Annex 1 5)สนับสนุนการปรับปรุงกรอบแนวทางของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ให้ตอบสนองต่อความต้องการประเทศภาคีสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 6)เห็นชอบเกี่ยวกับกรอบแนวทางการตีความและประเมินผลที่จะนำไปใช้และพัฒนาตัวชี้วัด สำหรับการดำเนินงานด้านเสริมสร้างขีดความสามารถ ซึ่งเป็นท่าทีที่ตรงข้ามกับกลุ่มประเทศ Annex 1

นอกจากนั้น ยังอาจจะมีการเสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินเกี่ยวกับ CDM และประเด็นโต้แย้งข้อเรียกร้องประเทศพัฒนาที่เคยเสนอว่า หลังจากปี 2555 ที่พันธกรณีแรกเสร็จสิ้นลงแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องเข้ามาดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงของพันธกรณีต่อไปด้วย

"ท่าทีของประเทศไทยที่มีต่อประเด็นการประชุมนี้ เราก็จะเสนอเป็นภาพรวมขอร่วมไปกับกลุ่มประเทศ G-77 โดยช่วงแรกของการประชุมก็จะมีตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมในการเจรจากำหนดท่าที ซึ่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 นาย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะเดินทางไปบาหลี ในฐานะหัวหน้าคณะตัวแทนการประชุมของประเทศไทย" นายเกษมสันต์กล่าว

เอกชนไทยเดินหน้า CDM รับคาร์บอมบ์เครดิตบูม

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 ธันวาคม 2550

พิธีสารเกียวโต หรือ KYOTO PROTROCOL ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations Framework Convention On Climate Change หรือ UNFCCC) ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี 2548 โดยประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นสมาชิกในกลุ่มบัญชี 1 (Annex 1) ต้องมีพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ ปี 2551-2555 ให้ได้ 5.2% จากปริมาณการปล่อยปี 2533

ในเวลาดังกล่าวประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกที่อยู่นอกกลุ่มบัญชี 1 (Non-Annex 1) สมัครใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) ที่เปิดโอกาสให้ประเทศพัฒนาแล้วเข้ามาดำเนินการลดหรือเลิกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อนำปริมาณก๊าซที่ลดได้ไปใช้เป็นเครดิต ด้วยการไม่ต้องไปดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศของตนเอง หรือที่เรียกกันว่า "การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต"

ในประเทศไทยปัจจุบันมีโครงการ CDM ที่ได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีแล้วมีทั้งสิ้น 15 โครงการ แบ่งเป็น โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย และใบอ้อย ของบริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลิตไฟฟ้า จ.สุพรรณบุรี 2)โครงการผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย และใบอ้อย ของบริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.ชัยภูมิ 3)โครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบ ของบริษัทเอที ไบโอพาวเวอร์ จ.พิจิตร 4)โครงการผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 5)โครงการผลิตไฟฟ้าจากเศษไม้ยางพารา ของบริษัทรับเบอร์ วูด บริษัท กัลฟ์ยะลากรีน จำกัด จ.ยะลา 6)โครงการของบริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ 7)โครงการของบริษัท สุรินทร์ อิเล็กทริค จำกัด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (biogas) 7 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ำเสียโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ของบริษัทโคราชเวสท์ทูเอ็นเนอร์ยี่ จังหวัดนครราชสีมา 2)โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ำเสียฟาร์มสุกรของโครงการฟาร์มหมูราชบุรี 3)โครงการพลังงานจากระบบการบำบัดน้ำเสียของบริษัท สีมา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ที่จังหวัดนครราชสีมา

4)โครงการพลังงานจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท สีมา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 5)โครงการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพของบริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด 6)โครงการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ ของสำนักงานเพื่อความร่วมมือทาง วิชาการแห่งประเทศเยอรมนี (GTZ) และ 7)โครงการของบริษัท BOSCH และ เนเจอรัล ปาล์ม ออยล์ จำกัด และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะ (landfill gas) อีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการหลุมฝังกลบของบริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัด

โครงการที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจาก CDM EB แล้ว 3 โครงการ คือ โครงการของบริษัทด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่, บริษัท เอที ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และบริษัทน้ำตาลขอนแก่น และบริษัท โคราชเวสท์ทูเอ็นเนอร์ยี่

อาเซียน-อียู ครบ 30 ปี เดินหน้า FTA-ลดโลกร้อน

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550

30 ปี แห่งความเป็นมิตรระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) มุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือ ขยายความสัมพันธ์ผ่านการค้า การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหาของโลก ทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียน-อียู เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ ประเทศสิงคโปร์ นายโฮเซ่ มานูเอล บาโรโซ ประธาน คณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวในระหว่างการแถลงผลการประชุมว่า ความพยายามบูรณาการประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ ด้วยกัน ย่อมมีคุณค่าเพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความมั่นคง ได้มากขึ้น และเชื่อมั่นว่ากฎบัตรอาเซียนที่ผู้นำทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามไปนั้น จะเป็นอีกเครื่องมือทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

"ปัจจุบันอาเซียนไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรทาง การค้าของอียูเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในการช่วยผลักดันในฐานะประเทศที่มีบทบาทสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศ (climate change) และการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นายโฮเซ่ มานูเอล บาโรโซ กล่าว

ขณะที่ นายโฮเซ่ โซคราเตส ประธาน สหภาพยุโรปและนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส กล่าวว่า ขณะนี้เป็นเวลาของอาเซียนที่จะสร้างความร่วมมือและพัฒนาเป็นตลาดเดียวและแหล่งผลิตเดียวตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งจะบรรลุได้ภายในอีก 7 ปีข้างหน้า ตนเชื่อว่าภายใต้กระแสธารของโลกาภิวัตน์ จะมีส่วนทำให้ประเทศต่างๆ เกิดการผลักดันด้านเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาภายในประเทศ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลา 4 วันของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร์ ประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกมาหารือและกล่าวถึงมากที่สุดคือ สถานการณ์ในพม่า ซึ่งการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียน-อียู เป็นอีกหนึ่งนัดที่ อียูเข้ามามีความเห็นกับเรื่องนี้

แม้ว่าในปัจจุบันอียูได้ประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับพม่าด้วยการห้ามนำเข้าสินค้าบางรายการจากพม่าเข้าไปในสหภาพยุโรป เช่น หินมีค่า ท่อนซุง และยกเลิกการให้วีซ่าแก่ผู้นำพม่าบางคน แต่ในการประชุมระดับผู้นำอาเซียน-อียูหนนี้ อียูยังมีภารกิจสานต่อความร่วมมือในการทำความตกลงเปิดเสรีทางการค้า (เอฟทีเอ) อาเซียน-อียู

นางเบนิต้า เฟอเรอโร-วาลด์เนอร์ กรรมาธิการยุโรป ฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "เราไม่ควรรวมเรื่องหนึ่งเข้ากับอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากอาเซียนยังมีประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศที่ยังต้องการการพัฒนา ซึ่งผู้นำในประเทศเหล่านี้ได้เห็นพ้องกันว่า ควรมีการหารือเพื่อสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยอียูจะเริ่มต้นการทำงานร่วมกันระหว่างภูมิภาคกับภูมิภาค แม้จะรู้ดีว่ายังมีปัญหาในกรณีของพม่าอยู่และยังอีกนานกว่าเรื่องนี้จะจบลง"

นายฟิลิปป์ เมเยอร์ หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ทางการค้ากับเอเชียใต้ เกาหลี และอาเซียน คณะกรรมาธิการการค้ายุโรป กล่าวถึงการพบกันของกรรมาธิการการค้ายุโรป นายปีเตอร์ แมนเดลสัน กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า เป็นอีกครั้งที่เราได้หารือกันถึงความชัดเจนของการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าระหว่างอียู-อาเซียน ซึ่งขณะนี้ยังล่าช้าอยู่

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปคาดหวังทำเอฟทีเอกับอาเซียนให้ครอบคลุมถึงการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา อุปสรรคทางการค้าทางเทคนิค (TBT) และเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)

"ในส่วนของสหภาพยุโรปแล้ว เรื่องเหล่านี้ต้องหยิบยกขึ้นมาหารือไปพร้อมๆ กัน จะละทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้" นายเมเยอร์กล่าว และระบุเพิ่มเติมว่า "เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีมูลค่า ถึง 70% ของจีดีพีแล้ว ส่วนมูลค่าการค้าที่จะเพิ่มขึ้นหลังการเจรจา สหภาพยุโรปประเมินว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 18-24% ตามขนาดการพัฒนาของแต่ละประเทศและอิงกับสถานการณ์ของมูลค่าการค้าในปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ความตกลง" นายฟิลิปป์ เมเยอร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายเมเยอร์ได้ตอบคำถาม ผู้สื่อข่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเรื่องของคาร์บอนเครดิตมาอยู่ในเนื้อหาของการเจรจา เอฟทีเอเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันว่า เรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดของผู้เจรจา และขณะนี้การเจรจายังไม่เริ่มต้น อีกทั้งเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกหรือการซื้อขายคาร์บอน เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเจรจาเอฟทีเอ

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน นายฟิลิปป์ เมเยอร์ ได้เข้าร่วมการสัมนาในประเทศไทยในหัวข้อ "Roles of trade intermediaries in the ASEAN-EU Free Trade Agreement" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ โดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สุรยุทธ์"ยัน"นิวเคลียร์"จำเป็น ร้องเกาหลีใต้ถ่ายทอดความรู้

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 22 พฤศจิกายน2550

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าว "มติชน" รายงานจากสิงคโปร์ว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในระหว่างเข้าร่วมประชุมอาเซียนและประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอด 3 การประชุมระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ซึ่งนายไชยา ยิ้มวิไล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่า ผู้นำอินเดียเห็นพ้องกับแผนความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบก อินเดีย-พม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม โดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง พร้อมตอบรับที่จะเปิดน่านฟ้าเสรีระหว่างอินเดียกับอาเซียน

นายไชยากล่าวว่า ไทยได้เรียกร้องให้อินเดียให้การสนับสนุนการวิจัยยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้มีต้นทุนและราคาถูกลง โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้อินเดียเร่งผ่อนปรนเงื่อนไขทางการค้า เพราะขณะนี้การเปิดเสรีการค้าระหว่างอาเซียนและอินเดียล่าช้ามานาน อีกทั้งแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดียซึ่งได้ลงนามไปแล้วก็ยังไม่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม

"ในการหารือกับผู้นำเกาหลีใต้ ไทยได้ร้องขอให้เร่งสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์เอ็นจีวีและพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากไทยมองว่าในเวลาอันใกล้อาจจำเป็นต้องมีการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ ส่วนการหารือกับผู้นำญี่ปุ่นไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในการลดช่องว่างระหว่างญี่ปุ่นกับสมาชิกอาเซียน" นายไชยากล่าว

ในช่วงบ่าย พล.อ.สุรยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) ว่า ไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดในประเด็นพม่า เพียงแต่มีการพูดถึงการหารือนอกรอบของผู้นำอาเซียนว่าขอให้พม่าได้แก้ไขปัญหาภายในของเขาเอง โดยอาเซียนพร้อมจะดูแล ติดตาม และให้ความช่วยเหลือเมื่อพม่าต้องการเท่านั้น

ยังมีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่ ? นอกเหนือไปจาก โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดสัมมนาเรื่อง "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสังคมไทย" โดยมีตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันแสดงทรรศนะที่มีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างน่าสนใจ

อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด ในฐานะเจ้าของงานเขียน "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ" ได้ชี้ให้เห็นภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันว่า จะต้องมีการนำเข้าพลังงานกว่า 900,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งในอนาคตตัวเลขจะวิ่งไปแตะที่ระดับ 1 ล้านล้านบาทได้แน่นอน

ทั้งที่ความเป็นจริงพลังงานทางเลือกในประเทศยังมีให้พึ่งพาได้อีกมาก ส่วนระดับการใช้พลังงานที่สูงขนาดนี้สิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เห็นได้ชัดแม้จะไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เอาแค่โรงไฟฟ้า ถ่านหินที่พยายามผลักดันกันในปัจจุบันทั้งใน พื้นที่จังหวัดระยอง-ราชบุรี หรือแม้แต่กระทั่ง ในจังหวัดสมุทรสาครก็ยังเต็มไปด้วยความ ขัดแย้งของคนในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิด โรงไฟฟ้าขึ้น

ดังนั้นสิ่งที่ต้องการจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า "มีการพิจารณาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ดีพอแล้วหรือยัง" ก่อนที่จะมีการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในประเทศ

PDP เปิดช่องทุกแผนมีแต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

อาจาร์ยเดชรัตได้ตั้งข้อสังเกตถึงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2007 หรือ PDP (Power Development Plan 2007) ว่า หัวใจของแผน PDP ฉบับนี้ก็คือไม่ว่าจะวางทางเลือกในการเพิ่มโรงไฟฟ้าไว้ถึง 9 แนวทาง แต่ในทุกๆ ทางเลือกจะมีการเพิ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้ามาถึง 4,000 เมกะวัตต์ ในทุกทางเลือกเสมอ

ฉะนั้นไม่ว่าจะพิจารณาเลือกทางเลือกใดก็ตามที เราก็จะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่เหตุใดพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศไทยค่อนข้างมีศักยภาพกลับถูกจำกัดให้มีกำลังผลิตเข้ามาในระบบเพียง 1,700 เมกะวัตต์เท่านั้น จนเกิดคำถามที่ว่า "จะมีทางเลือกอื่นใดหรือไม่ที่เราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์"

เพราะกระทรวงพลังงานไม่ยอมเสนอทางเลือกอื่นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง, โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลับไม่มีการประเมินผลกระทบแยกแต่ละประเภทเชื้อเพลิงให้เห็นภาพชัดเจนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม

"ความจริงเราไม่ได้คัดค้านว่า ไม่ควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ต้องการให้พิจารณาทางเลือกให้ดีก่อนในช่วง 3 ปีนี้ ประเมินให้ครอบคลุมถึงพลังงานทางเลือกอื่นๆ ด้วย เมื่อถึงท้ายที่สุดแล้วปรากฏเหตุผลที่ดีที่สุดออกมาเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราก็ยอมรับได้ เราก็ไม่ขัดอะไร แต่ต้องสมเหตุสมผลนะ ไม่ใช่ยังไม่ได้ประเมินอะไรกันเลย ก็ออกมาบอกว่า ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหมือนที่ทำกันอยู่ในขณะนี้" อาจารย์เดชรัตกล่าว

ท้ายสุดอาจารย์เดชรัตได้กล่าวถึงสถิติการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของทั่วโลกในช่วง ปี 2006 พบว่ามีเพียง 2 โรงเท่านั้น และใน ปี 2007 มีเพิ่มเข้ามาอีกเพียง 3 โรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่เกิดขึ้นในแถบเอเชียเท่านั้นด้วย "เหล่านี้ใช่กระแสหรือไม่ ที่ประเทศไทยจะต้องทำตาม ควรมองให้มันเป็นแค่เพียงอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเพิ่มของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เลย มีเพียงการวางแผนว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เท่านั้น อย่างเช่นใน ประเทศอาร์เจนตินา, บราซิล, แคนาดา, เกาหลี และไต้หวัน

ต้นทุนซ่อนเร้น ไม่บวกค่าความเสี่ยง

กำจัดกากนิวเคลียร์

อาจารย์เดชรัตได้อธิบายในเรื่องของต้นทุนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่า ในหลายเวทีที่มีการถกเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มักชูประเด็นว่า มี "ต้นทุนต่ำที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้า ประเภทอื่นๆ แต่เราลืมที่จะ "บวกค่าเสียโอกาสทางการเงิน" จากการลงทุนก่อสร้างลงไปด้วย คืออัตราดอกเบี้ยและค่าความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะ เกิดขึ้นกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือแม้แต่ค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการกำกับดูแล, อัตราค่ารื้อถอนหลังโครงการที่ก่อนหน้านี้มีการประเมิน ไว้ที่ 1 เซ็นต์/หน่วย ซึ่งในปัจจุบันอัตราดังกล่าว "คงใช้ไม่ได้แล้ว" เมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ได้

"ยกตัวอย่างเช่น การหักค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ร้อยละ 5 ก็ยังสามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งต้นทุนอยู่ที่ 4.9-5.7 เซ็นต์/หน่วย หรือ เท่ากับ 1.71-2.00 บาท/หน่วย แต่เมื่อมองที่ค่าเสียโอกาสที่ร้อยละ 10 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วจะไม่สามารถแข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้ ต้นทุนจะพุ่งไปอยู่ที่ 6.8-8.1 เซ็นต์/หน่วย หรือมีต้นทุนอยู่ที่ 2.38-2.84 บาท/หน่วย" อาจารย์เดชรัตกล่าว

นอกจากนี้ยังมี ต้นทุน "ซ่อนเร้น" หรือการลงทุนด้านสาธารณะที่สูงกว่าประเภทอื่นๆ เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ "มากกว่า" โรงไฟฟ้าอื่นๆ หรือต้องรวมตั้งแต่ขั้นตอนวิจัยและพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 50 ของการลงทุนทั้งโครงการแล้ว

สิ่งเหล่านี้ยังไม่รวมต้นทุนในขั้นตอนของการกักเก็บกากนิวเคลียร์ เพราะแท่งเชื้อเพลิงจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีอายุประมาณ 1,000 ปี กว่าที่สารกัมมันตภาพรังสีจะค่อยๆ สลายตัวไป ก่อนหน้านี้ได้มีแนวคิดที่จะนำกากนิวเคลียร์ไปฝังเก็บไว้ในเหมืองแร่โปแตช "ผมจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ดีก่อนด้วยว่าจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่"

นิวเคลียร์คือทางเลือก ไม่ใช่ "บังคับเลือก"

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หากไม่นับกระแสการเมืองที่กินพื้นที่ข่าวสารในสื่อต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งซึ่งกลายเป็นข้อถกเถียงในหลายกลุ่ม หลายมุมมอง ทั้งในสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ไปจนถึงบนสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างกว้างขวางก็คือ ความจำเป็นที่ประเทศไทยจะเลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

แม้เมื่อพิจารณาจากท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆ ที่กำลังเร่งรณรงค์หาเสียงอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่จะยังคงสงวนท่าที ว่าจะเข้ามาผลักดันนโยบายด้านพลังงานด้วยการเลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ แต่ดูเหมือนรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยกระทรวงพลังงานเป็นแกนหลักจะแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว

ปฏิกิริยาที่ติดตามมาหลังจากจุดประเด็นสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้น ก็คือในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย หรือมีท่าทีคัดค้านแนวคิดนี้ ก็ออกมาตั้งป้อมในแทบจะทันที ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใด เมื่อมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหลายๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหลายๆ จังหวัดในภาคใต้ ผลที่ได้ก็คือไม่มีประชาชนในพื้นที่ไหน หรือจังหวัดไหน เชื่อมั่นหรือเต็มใจที่จะให้เกิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในพื้นที่นั้นๆ เลย

ขณะที่กลุ่มที่ต้องการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงาน ทางเลือกอย่างนิวเคลียร์ และออกมาขับเคลื่อนอย่างจริงจัง กลายเป็นภาพของ "ภาครัฐ" โดยกระทรวง พลังงานเป็นหลัก นั่นทำให้เกิดคำถามมากมายตามมากับกระบวนการที่เสมือนจะ "ปักธง" เอาไว้ล่วงหน้า หรือเตรียมทางเลือกสำหรับการใช้พลังงานในอนาคตเอาไว้แบบ "บังคับเลือก" โดยเฉพาะข้อครหาที่ว่า ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยช่วงปี 2550-2564 อันเป็นแผนที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้านั้น แม้จะมีข้อเสนอใน การเลือกใช้พลังงานในหลายรูปแบบ แต่ในบรรดาทางเลือกเหล่านั้นล้วนมีข้อเสนอที่จะต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ด้วยทั้งสิ้น

จริงอยู่ที่หากถึงที่สุดเมื่อพิจารณาศึกษาทางเลือก ทุกๆ ทางแล้ว ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เนื่องจากเป็นวิธีการผลิตพลังงานที่สะอาด-ปลอดภัย และราคาต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับน้ำมัน-ถ่านหิน-ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงคุ้มค่ากับการลงทุน รองรับความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานได้ในระยะยาว ถึงจุดนั้นเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจ และพร้อมรับ-อยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้

แต่ในกระบวนการศึกษาทางเลือกและพิจารณาข้อมูล ในทุกๆ ด้าน ก็ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส สามารถชี้ให้เห็นว่า ข้อจำกัดของพลังงานทางเลือกชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังน้ำ, การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อบ้าน, พลังงานชีวมวล, พลังลม ฯลฯ มีข้อจำกัดอย่างไร มิใช่เน้นโหมประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสโดยให้ข้อมูลเฉพาะด้านที่สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์เพียงด้านเดียว

หากทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านต่อสู้กันด้วยข้อมูล เปิดเผยรายละเอียด สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างเต็มที่ กระบวนการตัดสินใจ ในขั้นสุดท้ายก็จะออกมาโดยเป็นที่ยอมรับจากทุกๆ ฝ่าย และที่สำคัญจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความคุ้มค่า ความปลอดภัย ตลอดจนผลกระทบที่แท้จริง หากต้องเลือกลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยมีบทเรียนมาตลอดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หรือความไม่มีมาตรฐานในการก่อสร้าง-ลงทุน ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาคอร์รัปชั่นหรือขาดการศึกษาที่รอบด้านก็ตาม

เป้าหมาย 4 ด้านมุ่งสู่ "AEC"

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

แผนงานสำคัญภายใต้ AEC Blueprint กำหนดให้อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2.การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ 4.การบูรณาการอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะครอบคลุมการยกเลิกภาษีศุลกากร การขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน

ในด้านการเปิดเสรีด้านบริการ ที่จะครอบคลุมการเปิดตลาด การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสำคัญต่างๆ การเปิดเสรีด้านการลงทุน ที่จะมีการทบทวนกรอบความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (AIA Agreement) ให้มีขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น การเปิดเสรีด้านเงินทุน ที่จะครอบคลุมเรื่องการยกเลิกหรือผ่อนปรนข้อบังคับต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ FDI และการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุน และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่จะครอบคลุมเรื่องการยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอวีซ่าสำหรับคนชาติอาเซียนสำหรับ Shot term visits การอำนวยความสะดวกการออกวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานมีฝีมือและผู้เชี่ยวชาญสัญชาติอาเซียนและการปรับประสานโปรแกรมการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้หากไทยไม่ได้เข้าร่วมใน AEC จะส่งผลกระทบในหลายด้าน โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลกระทบทางตรงก็คือไทยไม่ได้รับการลดภาษีจากประเทศสมาชิกอาเซียน และไม่ต้องลดภาษีให้ใคร แต่ผลกระทบทางอ้อมรุนแรงกว่า เพราะการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการสร้างฐานการผลิตการตลาดร่วมกัน หมายถึงจะมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในประเทศอาเซียน เช่น นำผ้าจากประเทศหนึ่งมาตัดเย็บในอีกประเทศหนึ่ง โดยได้รับการลดภาษีวัตถุดิบ และใช้แหล่งกำเนิดสินค้าในการส่งออกภายในกลุ่ม และรวมถึงไปยังประเทศที่ทำเอฟทีเอกับอาเซียน เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อินเดีย รวมถึงอาเซียน-สหภาพยุโรปที่กำลังจะเจรจา

หากไทยไม่ลงนามก็เหมือนกับตกขบวน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน เพราะมาลงทุนแล้วไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบลดภาษีมาผลิตในไทยได้ และไม่สามารถส่งออกไปขายในประเทศอาเซียนและคู่เอฟทีเอโดยได้รับสิทธิลดภาษีได้ ก็จะตัดสินใจไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะดีกว่า ซึ่งก็เหมือนกับที่ไทยเคยประสบกรณีที่ไม่ยอมลงนามในเอฟทีเออาเซียน-เกาหลี ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเจรจากับเกาหลีได้ ขณะที่เพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ เริ่มใช้ประโยชน์ไปแล้ว

ด้าน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานหอการค้าไทย และในฐานะสมาชิก สนช. กล่าวว่า เชื่อว่า สนช.ส่วนใหญ่จะให้ความเห็นชอบให้มีการลงนามใน AEC Blueprint ทันเวลาที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไร เพราะถือว่าเป็นการเจรจาที่จบสิ้นไปแล้ว และเห็นชอบร่วมกันทุกฝ่าย และเป็นการสนับสนุนสิ่งที่เคยทำในอดีต เช่น การลดภาษีภายใต้อาฟต้า ซึ่งไทยเป็นผู้นำเมื่อ 40 ปีก่อน หากไม่มีการลงนามก็ขายหน้า ผมคิดว่าจะเสร็จทัน แต่ต้องให้เวลาสมาชิก สนช.บางส่วนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ได้ศึกษาข้อมูลบ้าง

รายงานข่าวจาก สนช.ระบุว่า การที่ประชุม สนช.พิจารณาให้ยังไม่รับรองการลงนาม AEC Blueprint ฉบับนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของกระทรวงพาณิชย์ ในการประชุมวันนั้นมีการพิจารณา 2 เรื่อง คือ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และ AEC Blueprint แต่กลับให้ความเห็นชอบเพียง กฎบัตรอาเซียน เพราะกระทรวงต่างประเทศเห็นว่าจะต้องมีการนำเข้า สนช. ตามมาตรา 190 รัฐธรรมนูญ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่างประเทศก่อน 3-4 ครั้ง และมีการล็อบบี้อย่างต่อเนื่อง

แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยนำเข้าผ่านการพิจารณาเลย และไม่มีการประสานกับ สนช. ซึ่งจะเป็นการตีกลับในลักษณะเดียวกันกับร่างแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ธ.โลกชูประกันสภาพอากาศ ชาวไร่รับเงินฝนแล้ง-น้ำท่วม

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

สิ่งที่อยู่คู่กับการเกษตรกรรมมาช้านาน ไม่ใช่แค่ตัวเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเป็นภูมิอากาศ ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเพาะปลูกและดอกผลที่ได้ หากปีไหนน้ำท่าสมบูรณ์ ชาวไร่ชาวนาก็ยิ้มแย้มกับผลผลิตงามๆ แต่หากปีไหนฝนแล้งหรือน้ำท่วม เกษตรกรก็ต้องนั่งกุมขมับ

การเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างรุนแรงมักส่งผลกระทบมหาศาลต่อเกษตรกรรมในพื้นที่ ซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นฝนแล้ง น้ำท่วม พายุ หรืออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำจนเกินไป ความเสี่ยงจากสภาพอากาศก่อผลเสียในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรยากจน ในภูมิภาคต่างๆ เช่น ชาวไร่ในแอฟริกา หรือเอเชียใต้

เพราะตระหนักถึงความสำคัญของ "อากาศ" ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารโลกจึงคิดค้นวิธีที่จะช่วยผ่อนคลายภาวะขาดทุนของเกษตรกรโดยใช้อากาศเป็นดัชนีวัด ซึ่งจะ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก เพราะหากได้ข้อมูล ที่ไม่เหมาะสมก็จะมีปัญหาต่อการตัดสินใจ เลือกดัชนีที่ถูกต้อง

การประกันภัยสภาพอากาศตามพื้นฐาน ดัชนีสำหรับเกษตรกรรม หรือ index-based weather insurance เป็นการใช้ดัชนีที่พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศในอดีต และผลผลิตที่ได้ เพื่อนำมาตัดสินว่าฝนแล้งหรือน้ำท่วมมากน้อยเพียงใด จึงควรมีการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกร โดยการพิจารณาความเสียหายจะแตกต่างจากการประกันพืชผล แบบดั้งเดิมที่ดูความเสียหายในพื้นที่จริง แต่การประกันภัยแบบนี้จะใช้ดัชนีอากาศ เป็นตัวประเมินความเสียหายแทน ทำให้ช่วย แก้ปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างชาวนาผู้ได้รับความเสียหายและบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการตรวจสอบและจ่ายเงินชดเชยทำได้ทันท่วงที ช่วยลดต้นทุน เพราะไม่ต้องมีการไปดูพื้นที่เสียหาย

ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการออกแบบกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงแบบนี้ คือ การระบุดัชนีอากาศที่สามารถวัดได้ที่สัมพันธ์กับความ เสียหายของเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดนั้นๆ โดยสามารถสร้างดัชนีอากาศด้วยการรวมตัวแปรอากาศที่วัดได้หลายตัวแปรเข้าด้วยกัน ครอบคลุมระยะเวลาช่วงหนึ่ง และมีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศซึ่งสามารถแสดงผลความเสี่ยงของเกษตรกรได้ดีที่สุด ทั้งนี้ตัวแปรทั่วไปที่มีการนำมาใช้ คือ อุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝน

หลังจากรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศแล้ว การออกแบบดัชนีจะแสดงว่าตัวแปรอากาศ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในช่วงหนึ่งๆ หรือไม่ จากนั้นก็จะนำตัวแปรเหล่านี้ไปถกกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาการเกษตรและกลุ่มชาวนาเพื่อหาความเห็นร่วม

นายเฮนรี่ บากาซอนเซีย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสด้านการเงิน ของเวิรลด์แบงก์ อธิบาย ว่า ดัชนีที่ดีต้องพิจารณาการตอบสนองอย่างรวดเร็วของพืชต่อสภาพอากาศในช่วงต่างๆ คุณลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิด และคุณสมบัติของดิน และเมื่อระดับความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีอากาศ กับผลผลิต และคุณภาพของพืชผล อยู่ในระดับที่เหมาะสม เกษตรกร ก็สามารถได้รับการประกันความเสี่ยงโดยการ ซื้อสัญญาประกันที่จะมีการจ่ายเงินชดเชยเมื่อผลผลิตได้รับผลกระทบจาก สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม หรือหากในกรณีที่ไม่สามารถให้การประกันพืชชนิดนั้นได้ สถาบันการเงินก็สามารถใช้ดัชนีอากาศไปแนะนำเรื่องการตัดสินใจการลงทุนได้เช่นกัน

ทั้งนี้เห็นว่าการประกันแบบนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับพืชทุกประเภทที่ผลผลิตอาจ ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ แต่หากเกษตรกรต้องการมีรายได้ที่เหมาะสม ก็อาจจะมีการทำประกันแบบนี้ ควบคู่กับการประกันราคา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายรับที่เหมาะสมทั้งในช่วงที่พืชผลล้นตลาด หรือผลผลิตน้อยเนื่องจากฝนแล้งหรือน้ำท่วม ปัจจุบันมีการ ขายประกันภัยชนิดนี้ในหลายประเทศ เช่น อินเดีย มาลาวี ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ อาทิ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ส้ม ข้าวโพด องุ่น ข้าวสาลี ฝ้าย เป็นต้น

ส่วนไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มขายกรมธรรม์ประกันภัยสภาพอากาศในปีนี้ให้แก่เกษตรกรไร่ข้าวโพดใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 35 ราย จำนวน 36 กรมธรรม์ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวโพด 962 ไร่ โดยเป็นการประกันภัยแล้งการปลูกข้าวโพดรอบ 2 และมีแผนจะขยายโครงการไปที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพื้นที่อื่นๆ ที่ติดต่อกับ อ.ปากช่อง ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยเลย เพราะมีฝนพอเพียงต่อการปลูกข้าวโพด ธ.ก.ส.มีแผนเปิดทำโครงการนำร่องที่ อ.ตากฟ้า อ.วิเชียรบุรี อ.ลำนารายณ์ และทดลองการประกันน้ำท่วมสำหรับชาวนาผู้ปลูกข้าวใน จ.เพชรบูรณ์ ในปีหน้า นอกจากนี้กำลังศึกษาร่วมกับนักวิชาการการเกษตร เพื่อเดินแผนขยายการคุ้มครองพืชประเภทอื่นในอนาคตด้วย

by ThaiWebExpert