ThaiPBS

20 กระทรวง Kick Off ลดใช้ถุงพลาสติก-โฟม5 มิ.ย."วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปีนี้ 20 กระทรวงของไทย นำโดยทส.ประกาศเดินหน้า การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟม ภายในหน่วยงานราชการ หลังจากสถิติไทยมีขยะพลาสติกเพิ่มสูงถึง 2 ล้านตันต่อปี แต่กลับไปใช้ประโยชน์เพียง 0.5 ล้านตัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (5 มิ.ย.2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับ 5 มิ.ย.ของทุกปี และปี 2561 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กำหนดประเด็นเรื่องขยะพลาสติก เป็นประเด็นหลักในการรณรงค์ว่า “Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกขยะพลาสติก

เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ยังคงเหลืออีก 1.5 ล้านตัน และส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน ทั้งยังย่อยสลายได้ยากในสิ่งแวดล้อม ต้องใช้ระยะเวลานานนับร้อยปีในการย่อยสลาย ขยะเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงเศรษฐ กิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย 

ขยะพลาสติกวิกฤติสิ่งแวดล้อมโลก

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ปัญหาขยะพลาสติก กลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งนานาชาติให้ความสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐาน ที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อนกทะเล สัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเล โลมา วาฬ และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขยะพลาส ติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น 

“เฉพาะในปี 2559 มีขยะมากถึง 27 ล้านตัน จำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกเฉลี่ย 3.2 ล้านตัน สอดคล้องกับข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น ช้อม ส้อม แก้วน้ำพลาสติก นอกจากนี้แต่ละปี มีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ”

ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงต้องช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งไม่ว่าในเมืองใหญ่หรือชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคน เมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชุมชน รวมทั้งใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ประเทศไทยมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

20 กระทรวง-เอกชน Kick Off ลดถุงขยะ-โฟม

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า  รัฐบาลได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  ภาคเอกชนเองก็ให้ความสำคัญกับปัญหานี้  และตอบรับร่วมมือดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกเป็นอย่างดี ช่วยกันทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการเกิดขยะพลาสติกลดน้อยลง ซึ่งกระทรวงได้สื่อสาร และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก กระทั่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ17 เม.ย.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ทส.  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก 

“วันนี้ทส.จึงใช้วันสิ่งแวดล้อมโลกในการประกาศเจตนารมณ์ การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟม ภายในหน่วยงานราชการทั้ง 20 กระทรวง เป็นต้นแบบดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟมอย่างไม่จำเป็น”

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ ยังมีกิจกรรมวิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018   บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนคร ศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นให้เกิดโมเดลการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการวิ่งเก็บขยะแบบ Plogging และการลดขยะพลาสติก โดยเฉพาะแก้วน้ำพลาสติก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าต่อไป

เปิดแผนกู้โลก “อวสานพลาสติก”

Earth Day ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เม.ย.ปีนี้ ออกแคมเปญแก้ปัญหาพลาสติกล้นโลก ขณะที่ความตื่นตัวในไทยเริ่มต้นจากแก้ปัญหาขยะพลาสติกใกล้ตัว นำร่องเลิกใช้ฝาหุ้มขวดน้ำ คาดลดสูงสุด 2,600 ล้านชิ้นต่อปี พร้อมตั้งเป้าไทยหลุดอันดับ 6 ทิ้งขยะลงทะเล

เนื่องจากวันที่ 22 ม.ย.ของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในปี 2561 นี้ เครือข่ายวันคุ้มครองโลก (Earth Day Network) ได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลก คือ “End Plastic Pollution”

เนื่องมาจากมลพิษขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน กลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change) หรือ IPCC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้สร้างแบบจำลองอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643) พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นระหว่าง 0.3- 4.8 องศาเซลเซียส ซึ่งหากไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ปล่อยให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียสจะเกิดภัยพิบัติ

ขยะพลาสติกสร้างปัญหาภาวะโลกร้อน เริ่มจากกระบวนการผลิตพลาสติกที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ หากเราใช้พลาสติกมากเท่าใด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็ยิ่งถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น

“ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์น้อยมาก เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา บางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ”

เลิกฝาขวดน้ำ 2.6 ล้านชิ้นภายในปี 2562

หลายมาตรการเพื่อกอบกู้โลกให้ลดการใช้พลาสติก เริ่มต้นขึ้นจากขยะใกล้ตัว เช่น กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำรวจพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตพลาสติกเพื่อบรรจุน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี และมีสัดส่วนการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) ร้อยละ 60 หรือประมาณ 2,600 ล้านขวดต่อปี ทำให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตันต่อปี หรือมีความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลกถึง 6.5 รอบ

ฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) ถูกประกาศเลิกใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมตามท่อระบายน้ำ ตั้งเป้าลดปริมาณขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้น หรือ 520 ตันต่อปี และทำให้หมดไปภายในปี 2562

นำร่องอุทยานฯทางทะเลลดขยะทิ้งมหาสมุทร
ส่วน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำร่องพื้นที่ต้นแบบในการห้ามใช้พลาสติกและกล่องโฟม โดยให้ใช้วัสดุอื่นทดแทน เช่น กล่องกระดาษจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ การกำหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งปลอดจากถุงพลาสติก นำร่องอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

“มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเลให้ได้ 0.06-0.16 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 1.5 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อให้ประเทศไทยหลุดจากอันดับที่ 6 ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเลร้อยละ 1.03 ซึ่งมีงานวิจัยเราเพิ่มจำนวนขยะพลาสติกหลายล้านตันให้กับสิ่งแวดล้อมทางทะเล นักวิจัยว่ามนุษย์เพิ่มจำนวนขยะให้กับมหาสมุทรไปประมาณ 12 ล้านตันต่อปี”

สำหรับขยะทะเลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล มีปริมาณรวมกันมากถึง 10.7 ล้านตันต่อวัน จากการสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีการจัด 10 อันดับขยะที่พบในท้องทะเลไทยมากที่สุดในปี 2558 ได้แก่ อันดับที่ 1 ถุงพลาสติก 15,850 ชิ้น อันดับที่ 2 หลอด,ที่คนเครื่องดื่ม 5,252 ชิ้น อันดับที่ 3 ฝา, จุก 4,419 ชิ้น อันดับ 4 เชือก 3,752 ชิ้น อันดับที่ 5 บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ 3,122 ชิ้น อันดับที่ 6 ถ้วยโฟม, กล่องโฟม 2,873 ชิ้น อันดับที่ 7 ขวดเครื่องดื่มแก้ว 2,065 ชิ้น อันดับที่ 7 ขวดเครื่องดื่มแก้ว 2,065 ชิ้น อันดับที่ 8 ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 2,043 ชิ้น อันดับที่ 8 อื่นๆ 1,673 ชิ้น และอันดับที่ 10 ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด 1,334 ชิ้น

“กลุ่มอียู” เดินหน้าลดขยะพลาสติกในอุตสาหกรรม
มีข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตพลาสติกยุโรป ระบุว่า ชาวยุโรปทิ้งขยะพลาสติกประมาณ 26 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้ขยะร้อยละ 30 ที่ถูกส่งออกไปยังประเทศที่สามที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่ำกว่ายุโรป เพื่อรีไซเคิล แนวทางแก้ปัญหาเริ่มขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอ “ยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกของยุโรป”กำหนดเป้าหมายที่สำคัญ คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดในตลาดสหภาพยุโรปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เช่นเดียวกับที่ประเทศอังกฤษเตรียมเสนอให้ทั้ง 53 ประเทศ ให้ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกและคัตตอนบัดส์ เพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติกในโลกลงซึ่งคาดว่าจะลดได้มากถึง 8.5 พันล้านชิ้น

ไทยชาติแรกอาเซียนสร้าง Big Data คำนวณก๊าซโลกร้อน
นางรวิวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เห็นชอบการจัดทำโครงสร้างการติดตามรายงานผลก๊าซเรือนกระจกของไทย 5 กลุ่ม คือ พลังงานและขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย  ภาคเกษตร และภาคป่าไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลหลักในการคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของไทยขึ้นมาเฉพาะ

ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะใช้ระบบฐานข้อมูลสาระสนเทศในการคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจก (ทีจิส) ให้เป็นระบบ Big Data ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนไทย โดยไทยได้จัดทำระบบนี้เสร็จแล้ว และจะใช้เป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยในปี 2030 ให้ได้ร้อยละ 20-25 จากการปล่อยปกติของไทย โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

อธิบดี ทช.สั่งตรวจเรือขนขยะเกาะพีพีชนหินปะการัง ไม่พบน้ำมันรั่ว


อธิบดี ทช. สั่งตรวจสอบเรือบรรทุกขยะของบริษัทเอกชน หลังชนหินปะการังบริเวณหาดยาว เกาะพีพีดอน จ.กระบี่ เบื้องต้นไม่พบน้ำมันรั่ว มีรอยการครูดยาว 5 เมตรและขยะในแนวปะการัง

วันที่ 12 มี.ค.2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (สบทช. 9) นำเรือทรัพยากรทางทะเล 225 ลงพื้นที่เกาะพีพีดอน จ.กระบี่ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลบริเวณจุดเรือบรรทุกขยะชื่อ ชาจันดี เกยตื้น เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561

จากการตรวจสอบผลกระทบต่อปะการังเบื้องต้นโดยการดำน้ำสำรวจรอบจุดบริเวณที่เรือเกยตื้น พบร่องรอยการครูด ไถล ของเรือลำดังกล่าวบนแนวปะการังโขด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หรือเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลได้สอบถามผู้ควบคุมเรือ พบว่ายังมีน้ำมันในถังใช้งานเหลือประมาณ 150 ลิตร จากการสำรวจโดยรอบตัวเรือและรอบบริเวณจุดที่เรือเกยตื้น ไม่พบการรั่วไหลของน้ำมันและคราบน้ำมันโดยรอบบริเวณ รวมทั้งไม่พบขยะที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำทะเลรอบบริเวณดังกล่าว แต่พบขยะบางส่วนที่เรือบรรทุกอยู่หลุดรอดและตกกระจายอยู่ในแนวปะการังใกล้ตัวเรือ

เจ้าหน้าที่ สบทช. 9 จึงประสานไปทางสำนักงานเจ้าท่ากระบี่ และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ชาวบ้านหนุน "สะเอียบโมเดล" จัดการน้ำลุ่มน้ำยม

ชาวบ้านลุ่มน้ำยม หนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือสะเอียบโมเดล เนื่องจากไม่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเปลี่ยน แปลงวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งเรียกร้องให้นำไปใช้ในพื้นที่ของต้นน้ำยม โดยกระทรวงเกษตรฯเตรียมของบ 20 ล้านบาทสำรวจผลกระทบ สวล.

วานนี้ (26 ธ.ค.2560) ทีมข่าวไทยพีบีเอส สำรวจความเห็นชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น หลังการลงพื้นที่ของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคำยืนยันชัดเจน ที่จะไม่หารือโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยได้รับการตอบรับในทางบวกจากชาวบ้านลุ่มแม่น้ำยมจังหวัดแพร่ พวกเขาเห็นด้วยกับโครงการ "สะเอียบโมเดล" พร้อมเสนอรัฐ นำไปใช้ในหลายพื้นที่ของต้นแม่น้ำยม ที่มีลักษณะพื้นที่คล้ายกับตำบลสะเอียบ

โดยชาวบ้านในลุ่มแม่น้ำยม จังหวัดแพร่ เห็นด้วยกับการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือสะเอียบโมเดล เนื่องจากไม่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งเรียกร้องให้ นำสะเอียบโมลเดลไปใช้ในหลายพื้นที่ของต้นน้ำยม ที่มีลักษณะพื้นที่คล้ายกับตำบลสะเอียบ

นายธีรกร งามดี ชาวจังหวัดแพร่  กล่าวว่า เห็นด้วยในการบริหารจัดการน้ำยม แต่ถ้าจะทำเขื่อนขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรทำเขื่อนขนาดเล็กๆ และหลายเขื่อนกันก็จะดีกว่า

เช่นเดียวกับ นายรณเกียรติ คำน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ บอกว่า เห็นด้วยกับการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือสะเอียบโมเดล  เนื่องจากไม่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งเรียกร้องให้นำสะเอียบโมเดลไปใช้ในหลายพื้นที่ของต้นน้ำยม ที่มีลักษณะพื้นที่คล้ายกับตำบลสะเอียบ

ส่วนนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือการบริหารจัดการน้ำทาง หอการค้าเห็นด้วยกับทุกโครงการ แต่ขอให้เป็นโครงการที่ชุมชนได้ประโยชน์ และผลกระทบจากชุมชนให้มีน้อยที่สุด 

เตรียมเสนอของบศึกษา "สะเอียบโมเดล"

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 4 แห่งในตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อทดแทนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หรือ "สะเอียบโมเดล" เป็นโครงการที่ชาวบ้านสะเอียบ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งภาครัฐในพื้นที่ ร่วมกันศึกษาและคิดค้นตามสภาพพื้นที่ เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแทนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่

โดยเมื่อต้นสัปดาห์ นายวิวัฒน์ เดินทางไปตรวจพื้นที่สร้างอ้างเก็บน้ำขนาดเล็กห้วยแม่เป้า อุทยานแห่งชาติแม่ยม ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อทดแทนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หรือ "สะเอียบโมเดล" พร้อมเตรียมเสนอของบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 4 แห่ง เพื่อบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำยม 

https://youtu.be/EhKutVWEPo4

 

สผ.ระบุ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพารอรายงานฉบับสมบูรณ์

เลขาธิการสผ.ชี้การพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ยึดหลักวิชาการ ระบุยังรอรายงานฉบับสมบูรณ์จากกฟผ.หากส่งแล้วจึงจะนำเข้าพิจารณาในบอร์ดสิ่งแวดล้อม และครม.ตามขั้นตอน ขณะที่ยืนยันมีแผนประเมินและอพยพชุมชนจากพื้นที่โครงการ

วันนี้ (29 พ.ย.2560) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เข้าข่ายการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA  ซึ่งที่ผ่านมากฟผ.ได้ทำรายงาน EHIA เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการ หรือ คชก. ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ได้พิจารณารายงานดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 35/2560 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังต้องรอรายงานฉบับสมบูรณ์จาก กฟผ.ส่งกลับมาให้สผ.อีกครั้ง จากนั้นจึงจะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี 

เลขาธิการ สผ.กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องแผนการอพยพออกจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในการจัดทำรายงาน EHIA  ที่ส่งเข้าพิจารณาใน คชก.มีการประเมินประชาชน และพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง และคชก.เสนอให้ทางกระทรวงพลังงาน และกฟผ.ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

"การพิจารณารายงาน EHIA ของ คชก. เน้นการพิจารณาตามหลักวิชาการ และยืนยันว่าไม่ได้ถูกเร่งรัดหรือผลักดันจากรัฐบาลแต่อย่างใด โดยจะเห็นว่ามีการพิจารณาของคชก.รวมทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีข้อมูลที่เพียงพอ หากมีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาแล้ว จะส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งหากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบรายงาน EHIA แล้ว ก็จะต้องเสนอให้ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เพราะเป็นโครงการของรัฐ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เดินเท้าเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.สงขลาในวันที่ 27-28 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อร้องเรียน และขอคำชี้แจงกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แต่มีการปะทะกับตำรวจ กระทั่ง 15 แกนนำถูกจับดำเนินคดี และนำมาสู่การเรียกร้องจากเครือข่ายอนุรักษ์ ภาคประชาสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับตัวมา 3 วัน

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากเห็นว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเทพา ไปยื่นหนังสือที่กรุงเทพหลายครั้ง ได้ส่งจดหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือแถลงการณ์มากว่า 100 ครั้ง แต่ไม่เคยได้พบนายกรัฐมนตรี หรือมีเสียงตอบรับใด ๆ

ขณะที่ยังตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการผ่านการพิจารณา EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นไปอย่างไม่ชอบธรรมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และสผ. ซึ่งขณะนี้รอเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และใกล้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติในไม่กี่เดือนข้างหน้า

เปิดฉากประชุมโลกร้อน COP 23 ลุ้นบรรลุกรอบความตกลงปารีส

เปิดฉากการประชุมโลกร้อน COP 23 เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ลุ้นหาข้อมติกำหนดกติกาความตกลงปารีสที่จะมีผลบังคับใช้ ไทยชงขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนภูมิอากาศ (GCF) 2 โครงการวงเงิน 1,462 ล้านบาท รู้ผล ก.พ.2561

วันนี้ (9 พ.ย.2560) นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. กล่าวว่า ขณะนี้การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) พร้อมการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 6-17 พ.ย.นี้ ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมระดับสูงระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.นี้

“ประเด็นสำคัญของเวที COP 23 จะเน้นหารือแทวทางปฏิบัติและข้อกำหนดการบังคับใช้ความตกลงปารีสก่อนเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ หลังพิธีสารเกียวโตหมดอายุลงในปี 2563 เพื่อผลักดันความมั่นใจลดก๊าซเรือนกระจก รักษาอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส โดยแต่ละประเทศต้องเพิ่มเป้าการลดก๊าซเรือนกระจกอีก 11 - 13.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์ ภายในปี 2573 การติดตาม ทบทวน เสนอกติกาที่ให้แต่ละประเทศส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ทุก 5 ปี ซึ่งจะหารือกับกลุ่มประเทศ 77 (G77) จีน และสหภาพยุโรป (EU) ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูง”

ไทยประกาศลดก๊าซเรือนกระจก 20-25

นายพิรุณ กล่าวอีกว่า ในส่วนของประเทศไทย ขณะนี้มีการจัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป้าการลดของไทยในปี 2573 เป็นไปตามแผนที่ร้อยละ 20-25 ในเบื้องต้นไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้ว 40.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์ หรือประมาณร้อยละ 11 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ซึ่งถือว่าเกินเป้าที่ประกาศไว้ที่ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังได้จัดส่งข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา 3 เรื่องเป็นครั้งแรก คือ แผนปฏิบัติการโนโรบี เรื่องการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้นำเสนอกรณีศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือในกลไกตลาดระหว่างประเทศตามความตกลงปารีส และแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือการจัดการกับผลกระทบที่ประเทศกำลังพัฒนาได้รับจากการดำเนินมาตรการของประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลุ้นไทยได้เงินกองทุนสีเขียว 1,462 ล้านบาท

“ส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนในโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไปยังกองทุนภูมิอากาศ หรือ GCF ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนช่วยเหลือแบบให้เปล่า ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  2 โครงการ รวมวงเงินประมาณ 43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,462 ล้านบาท”

แบ่งเป็นโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเปราะบางในภาคเหนือตอนล่างให้ประกอบอาชีพได้มั่นคง ด้วยวงเงิน 39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,326 ล้านบาท

ส่วนโครงการเสริมสร้างการลดก๊าซเรือนกระจก การสร้างชุมชน และระบบนิเวศชายฝั่งที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งป่าชายเลน ปะการัง หน้าทะเล รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดและระนองให้มีความมั่นคงทางอาหาร รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยวงเงิน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 136 ล้านบาท คาดว่า จะได้รับการอนุมัติวงเงินสนับสนุนประมาณเดือนก.พ. 2561 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะสวนทางกับการลดก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ ซึ่งนายพิรุณ ยอมรับว่าไม่น่าจะกระทบเนื่องจากเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ได้นำแผนพัฒนาพลังงาน และมาตรการลดจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา โดยเฉพาะแผนใช้พลังงานทดแทน ขณะที่ไทยเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ 0.8 ของทั้งโลก

https://youtu.be/Ig9zXXKyb7g

"กทม." มหานครขยะล้น 4.2 ล้านตันต่อวัน

 

เผยตัวเลขชาวกรุงเทพมหานครผลิตขยะ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย 4.2 ล้านตันต่อวัน หลังฝนตกหนักพบขยะติดตามท่อระบายน้ำ จนเกิดปัญหาท่วมขัง

วันนี้(16 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุด จากฝนที่ตกหนักเกินกว่า 203 มิลลิเมตร ซึ่งนอกจากน้ำท่วมจะทำให้รถติดอีกปัญหาที่ปรากฎคือ ขยะ

ถ้าดูภาพจากหลายๆที่ ที่พยายามจะระบายน้ำ ก็พบว่า ขยะไปอุดตันตามท่อระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ
ก่อนหน้านี้ไทยพีบีเอส เคยเผยแพร่ภาพโซฟา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ตกค้างอยู่บริเวณประตูระบายน้ำ และทำให้ระบายน้ำได้ช้า

แต่นี่ใช่ปัญหาการจัดเก็บเพียงอย่างเดียวหรือไม่ เพราะถ้าดูในปริมาณการผลิตขยะต่อวัน กรุงเทพ มหานครมีขยะถูกทิ้งต่อวันถึง 4.2 ล้านตัน ติด 1 ใน 5 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด ปีที่แล้วทั่วประเทศมีขยะ กว่า 27 ล้านตัน เป็นขยะอินทรีย์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารและการกินเหลือทิ้งมากที่สุด นั่นหมายถึง เรายังพอมีวิธีลดจำนวนขยะได้

ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปี 2559 เป็นขยะมูลฝอยชุมชน 27.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จำนวน 190,000 ตัน โดยพบว่าเป็นขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 4.2 ล้านตัน และ76 จังหวัด อีก 22.84 ล้านตัน

โดยกรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด รองลงมาคือ ชลบุรี นครราชสีมาสมุทรปราการ ขอนแก่น ปัจจุบันคนไทยสร้างขยะเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน หรือคิดเป็น 74,130 ตันต่อวัน

ในจำนวนนี้ เป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 22 ตัวเลขที่น่าสนใจคือ เกินครึ่งของขยะมูลฝอย เป็นขยะอินทรีย์ร้อยละ 64 ในจำนวนนี้ เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารร้อยละ 53 และยังมีขยะอาหารที่เหลืออีก ร้อยละ 46.7 ซึ่งยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบ ที่ผ่านมาการกำจัดขยะ มักไม่ถูกต้องการนำกลับมาใช้ใหม่จึงต่ำกว่าเป้าหมาย ทำให้มีขยะสะสมมากถึง 30.49 ล้านตัน แต่จัดการได้เพียง 20.53 ล้านตัน

จนนำมาสู่การจัดทำแผนแม่บทการบริการจัดการขยะ ระยะ 5 ปี กำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจน ควบคู่กับการสร้างวินัยให้คนในชาติ เพื่อให้มีส่วนร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้หลัก 3 R ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 

ครม.ยุบบอร์ดองค์การอิสระพิจารณาโครงการสวล.กระทบรุนแรง

ครม.มีมติยุบบอร์ดองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ด้าน ปลัดทส.ยืนยันไม่ปลดล็อก 11 โครงการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน ชี้อิงตามรัฐธรรมนูญใหม่

วันนี้ (10 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทส. นำเสนอดังนี้ เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และกำหนดค่าชดเชยให้แก่บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การอิสระ จำนวน 2,369,800 บาท โดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดทส.

ด้านนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. กล่าวว่า การยุบองค์การอิสระฯ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีองค์การอิสระมาอยู่ในกระบวน การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เหมือนกับที่เคยกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ในมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะยังคงกำหนดให้มีโครงการ หรือกิจกรรมที่เข้าข่ายโครงการรุนแรงอย่างน้อย 12 โครงการที่เคยกำหนดไว้ท้ายกฎกระทรวง ยังต้องมีขั้นตอนการพิจารณาทางด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ เช่นเดิม 

“โครงการพัฒนาขนาดใหญ่จะไม่ได้ถูกพิจารณาแบบรายโครงการ แต่จะนำประเด็นโครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA ตามที่นายกรัฐมนตรี ต้องการให้วิเคราะห์ในภาพรวมมาใช้ด้วย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเช่นเดิม ดังนั้นจึงมั่นใจว่าถึงจะไม่มีองค์การอิสระอยู่ในกระบวนการพิจารณารายงานอีเอชไอเอ แต่ความเข้มข้นในการผ่านโครงการสิ่งแวดล้อม จะรอบคอบและเข้มข้นกว่าเดิม”

เมื่อถามว่าจะมีเสียงคัดค้านจากกลุ่มเครือข่ายประชาชน และนักอนุรักษ์หรือไม่ นายวิจารย์ บอกว่า พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจากทุกกลุ่ม แต่ยังเชื่อมั่นว่าการยุบองค์การอิสระ จะไม่กระทบหรือจะทำให้โครงการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถูกปลดล็อกอย่างแน่นอน แต่ยังจะทำให้โครงการต่างๆมีการตรวจสอบและผ่านได้ยากขึ้นกว่าเดิม จากความเข้มข้นในมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญใหม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิงแวดล้อมฯเกิดขึ้นในสมัยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในช่วงปี 2550 มีปัญหาการขยายโครงการปิโตรเคมี ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จนเกิดการต่อต้านจากเครือข่ายชาวบ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ถูกศึกษาว่ามีมลพิษเต็มศักยภาพ การรองรับแล้ว อย่างไรก็ตาม แต่ตลอดเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดนี้ ถูกมองว่าไม่มีผลงานและยังมีปัญหาในองค์กร รวมทั้งยังไม่มีโครงการที่เข้าข่ายรุนแรง ส่งมาพิจารณาด้วย

เปิด 11 โครงการกระทบรุนแรงสิ่งแวดล้อม-สุขภาพ

สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2553 ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ประกอบด้วย

1.การถมทะเลหรือทะเลสาบตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป 2.โครงการเหมืองแร่ต่าง ๆ3. นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม 4.โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลาง 5.โรงงานถลุงแร่หรือหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอลูมิเนียม) 6.การผลิตหรือกำจัดหรือปรับแต่งสารกัมมันตภาพรังสี 7.โรงงานฝังกลบหรือเผาของเสียอันตราย 8.การก่อสร้าง ขยาย หรือเพิ่มทางวิ่งเครื่องบินความยาว 3,000 เมตรขึ้นไป 9.ท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่า 300 เมตรขึ้นไป 10.เขื่อนหรืออ่างกักเก็บน้ำตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม.ขึ้นไป และ 11.โรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 100 เมกกะวัตต์ขึ้นไป โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 150 เมกกะวัตต์ขึ้นไป หรือโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 3,000 เมกกะวัตต์ขึ้นไป 

คพ.ประเมินมลพิษจากบ่อขยะ-น้ำเสีย 7 พื้นที่อีสานน้ำท่วมพัง


กรมควบคุมมลพิษ สำรวจ 20 จังหวัดน้ำท่วมจากพายุเซินกา มีบ่อฝังกลบขยะขนาดใหญ่ และบ่อบำบัดน้ำเสียรวมทั้ง หมด 7 แห่งเสียหายจากน้ำท่วม เตรียมเข้าฟื้นฟู และประเมินการรั่วไหลของมลพิษ จากสถานที่กำจัดขยะ นำร่องจ.สกลนคร นครพนม นครราชสีมา

วันนี้ (3 ส.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. บอกว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ และอีกหลายจังหวัดจากอิทพธิพลของพายุเซินกา ทางคพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ติดตามข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม พบว่ามีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ได้รับผลกระทบ 4 แห่งจาก 45 แห่ง


โดยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร ขนาดพื้นที่ 163 ไร่ ปริมาณขยะ 70 ตันต่อวัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต.พังโคน จ.สกลนคร ขนาดพื้นที่ 163 ไร่ ปริมาณขยะ 70 ตันต่อวัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม ขนาดพื้นที่ 77 ไร่ ปริมาณขยะ 47 ตันต่อวัน และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง จ.อุดรธานี ขนาดพื้นที่ 16 ไร่ ปริมาณขยะ 22 ตันต่อวัน เบื้องต้นมีการจัดเตรียมแผนทำความสะอาดในช่วงน้ำลด การประมินความเสียหายของสถานที่กำจัดขยะ


นายจตุพร บอกว่า ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับผลกระทบมี 3 แห่ง ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร และระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นระบบแบบบ่อผึ่ง ไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์มาก จึงทำให้เกิดความเสียหายไม่มาก จะมีเฉพาะในส่วนของสถานีสูบน้ำเสีย ซึ่งจะมีระบบไฟฟ้าที่จะได้รับความเสียหาย จึงต้องสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น


เมื่อน้ำลดลงต้องสำรวจความเสียหาย เร่งการระบายน้ำท่วมขังจากชุมชน ประมาณการในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร คันบ่อ และขุดลอกท่อรวบรวมน้ำเสีย รวมถึงจัดทำรายละเอียดเสนอของบประมาณ ซึ่งอาจเป็นงบกลางฉุกเฉิน เพื่อเร่งซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว 

คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัยกรมควบคุมมลพิษ ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือป้องกัน และจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย พร้อมจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยให้กับทุกจังหวัด


วันนี้ (28 ก.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ขณะนี้หลายจังหวัดประสบอุทกภัยทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนชุมชน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปริมาณขยะและของเสียของทรัพย์สินที่เสียหายเกิดขึ้น ทาง คพ.ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทุกจังหวัด เพื่อนำแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย  เตรียมความพร้อมรับเหตุอุทกภัยทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ เช่น การติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา การจัดเตรียมแผนรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัย และการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อรองรับเหตุอุทกภัยเป็นต้น และในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ


โดยหน่วยงานท้องถิ่นต้องนำแนวทางที่ได้ไปพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองต่อไป ทั้งนี้ ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยที่เกิดจากการเผาหรือเกิดน้ำท่วม หากมลพิษระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน


ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนทั้งประเทศแล้วเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ก.ย.นี้ ภาพรวมพบว่า ปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงจากทางภาคเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมขังและป่าไหลหลาก


โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีบทเรียนการจัดการขยะหลังน้ำท่วมจากอุทักภัยใหญ่ ปี 2554 และกรณีน้ำท่วมภาคใต้ปี 2560 ที่พบปริมาณขยะตกค้างปริมาณมาก

by ThaiWebExpert