โพสต์ทูเดย์

ไทย-อินเดีย

โพสต์ทูเดย์ 24 ตุลาคม 2550

การกำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-อินเดีย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2546 โดยสาระสำคัญของกรอบความตกลงฯ จะครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ

การเปิดเสรีการค้าสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที และการลดภาษีสินค้าทั่วไป

หลังจากผ่านการเจรจาร่วมกัน ทำให้มีผลสรุปที่จะเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนก่อน 82 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2547 ได้แก่ เงาะ ลำไย มังคุด ทุเรียน ข้าวสาลี อาหารทะเลกระป๋อง อัญมณีและเครื่องประดับ (พลอยสี) เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์ บอลล์แบริ่ง และส่วนประกอบเครื่องยนต์ เป็นต้น

โดยทั้ง 82 รายการนี้ ได้ทยอยลดภาษีตั้งแต่ปี 2547-2549 จาก 50% 75% เป็น 100% ในขณะที่ยังมีสินค้าอีกกว่า 5 พันรายการที่จะต้องเจรจาร่วมกันอีก

ล่าสุด การเจรจาข้อตกลงได้ข้อสรุปเสร็จสิ้นแล้ว และเตรียมที่จะเสนอให้เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ภายในกลางเดือน ธ.ค. นี้

แสดงให้เห็นว่า การเจรจาเอฟทีเอไทย-อินเดีย แล้วเสร็จก่อนการเจรจาของเวทีอาเซียน-อินเดีย เสียอีก

แต่ที่สำคัญกว่านั้น การเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช.จะต้องติดตามกันว่าจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่

คนบางปะกงฮือต้านโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน

โพสต์ทูเดย์ — 19 ตุลาคม 2550

ชาวบ้านรุมค้าน โรงไฟฟ้าถ่านหินบางปะกง

นายธนเดช จันทร์เกษม อายุ 50 ปี อดีตกำนัน ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แกนนำกลุ่มบางปะกงรักบ้านเกิด นำรายชื่อประชาชนในพื้นที่อ.บางปะกง อ.บ้านโพธิ์ และพานทอง จ.ชลบุรี รวม 10,041 รายชื่อ ซึ่งคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่หมู่ 1-2 ต.เขาดิน อ.บางปะกง มอบให้แก่ นายสิทธิชัย กิตติกูล นายอำเภอบางปะกง เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คาดว่าสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะตั้งอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำบางปะกงตรงข้ามกับ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง

นายเชาวลิต หงอเทียด ชาวบ้าน ม.4 ต.บางปะกง กล่าวว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมที่จะก่อสร้างขึ้นอีก 1 แห่งในบริเวณนี้ กลุ่มบางปะกงรักบ้านเกิดจึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 คัดค้าน เนื่องจากเกรงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยสอบถามชาวบ้านเลย

ติงออป.ขายป่าแลก4.5หมื่นล.

โพสต์ทูเดย์ —19 ตุลาคม 2550

“ยงยุทธ” เตือน อ.อ.ป.อย่าเห็นแก่รายได้ 4.5 หมื่นล้าน ในการยกป่าให้ประเทศอุตสาหกรรมแลกคาร์บอนเครดิต

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รักษาการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดโครงการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จะเสนอให้ขายผืนป่าปลูก 1.5 แสนไร่ เป็นคาร์บอนเครดิต เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน ว่าสามารถทำได้หรือไม่ และมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน

นายยงยุทธ กล่าวอีกว่า อ.อ.ป.อย่าเห็นแก่ตัวเลขรายได้ ว่าทำแล้วจะได้เงินเป็นจำนวนมาก และถึงแม้เรื่องนี้จะทำได้ แต่ต้องไปดูความเหมาะสมอีกครั้งว่า มีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องทำ อีกทั้งในอนาคตประเทศไทยก็ต้องลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามพันธสัญญาในพิธีสารเกียวโตด้วย

“ผมเห็นว่า ผืนป่าตรงนี้จะเป็นเครดิตอย่างดีให้เราสามารถยืนยันกับทั่วโลกได้ว่า เราช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว และแม้ว่าในภาพรวมจะดูเหมือนว่า เราผลิตคาร์บอนไดออกไซด์น้อย แต่เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ในแถบทวีปเดียวกัน ก็ต้องถือว่าไทยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่น้อยเช่นกัน” นายยงยุทธ กล่าว

นายยงยุทธ กล่าวว่า นอกจากนี้กระบวนการขายคาร์บอนเครดิตยังมีวิธีการสลับซับซ้อนหลายขั้นตอน โดยที่หลายคนเชื่อกันว่า วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาโลกร้อนได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่า คนไทยน่าจะช่วยกันทำในสิ่งง่ายๆ ที่ทุกคนพอจะเริ่มลงมือทำได้ก่อน

“มีหลายวิธีในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่ทุกคนสามารถทำได้ เช่น การปลูกต้นไม้ที่บ้าน หรือการลดปริมาณขยะจากการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้แน่นอน ถ้าหากมีการทำอย่างจริงจัง” รักษาการ รมว.ทส. กล่าว

ทั้งนี้ อ.อ.ป. กำลังจะเสนอให้ ทส. นำผืนป่าปลูก ไปขายเป็นคาร์บอนเครดิต ตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (ซีดีเอ็ม) ของกลุ่มประเทศที่ร่วมลงนามในพิธีสารเกียวโต เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดย อ.อ.ป.ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีป่าปลูกอยู่ประมาณ 1.5 แสนไร่ มีต้นไม้ไร่ละ 100 ต้น ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตันคาร์บอน และเวลานี้ตลาดโลกซื้อขายคาร์บอนซิงค์กัน ตันละ 15 เหรียญ หรือ 450 บาท หากขายป่าปลูกทั้งหมด จะได้เงินประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับโครงการของ อ.อ.ป. เนื่องจากมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขายที่ค่อนข้างซับซ้อน

ยกคุณภาพข้าวหอมมะลิ

โพสต์ทูเดย์ — 17 ตุลาคม 2550

ศรีสะเกษเตรียมยกระดับราคาข้าวหอมมะลิที่ผ่านรับรองมาตรฐานจีเอพี 4 หมื่นตัน

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ศรีสะเกษ เป็นอีกจังหวัดที่มีชื่อด้านผลิตข้าวหอมมะลิมาโดยตลอด โดยมีเกษตรกรดำเนินการมาตรฐานข้าวหอมมะลิจำนวน 8 พันราย ผ่านการตรวจสอบ 7,544 ราย ในจำนวนนี้ให้ ผลผลิต 40,959 ตัน พื้นที่เพาะปลูก 102,399 ไร่ ดังนั้นฤดูเพาะปลูกนี้ เตรียมยกระดับราคาข้าวหอมมะลิ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จีเอพี ให้สูงกว่าท้องตลาด ตันละ 500 บาท

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า เกษตร กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จีเอพี ให้รักษาคุณภาพข้าว ตามภาครัฐมีหน้าที่รับรองมาตรฐาน และออกสัญลักษณ์ “คิว” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไป ทั้งนี้ผลผลิตข้าวหอมมะลิที่จะออกสู่ตลาดเดือน พ.ย.นี้ เชื่อว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากหลายพื้นที่เพาะปลูกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกน้ำท่วม

ต้านโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลหมกเม็ด

โพสต์ทูเดย์ — 16 ตุลาคม 2550

โวยนายทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลปิดบังข้อมูล

ชาวบ้าน ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กว่า 300 คน ชุมนุมประท้วง คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ทรัพย์อนันต์ ไบโอแมส ที่เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษม หมู่ 2 ต.ทรัพย์อนันต์ ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลท่าแซะ เพียง 1 กม.เท่านั้น

นายจำรัส สุขพิลาภ นายก อบต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ กล่าวว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวชาวบ้านไม่รู้มาก่อน และยังวิตกว่าอาจมีวาระซ้อนเร้น หมกเม็ด ใช้ช่องว่างของกฎหมายเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ในอนาคต

นางบุญหนุน ช่วยชูหนู ที่ปรึกษานายก อบจ.ชุมพร กล่าวว่า โรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวลมีกำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ซึ่งตามกฎหมายถ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ และโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะใช้วัตถุดิบหมุนเวียนจากพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก และยืนยันว่าไม่ใช่โรงไฟฟ้าถ่านหินตามที่เข้าใจกัน และในอนาคตก็จะไม่ใช้ถ่านหินอย่างแน่นอน

ปิดโรงงานขยะเอกชน ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม

โพสต์ทูเดย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2550

สั่งระงับโรงงานแยกขยะพีพี รีไซเคิล หยุดกิจการชั่วคราว

นายสงวน ทาคง ประธานชุมชนดอนทราย เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้แจ้งให้โรงงานพีพี รีไซเคิล รับซื้อและย่อยขยะของอดีตข้าราชการระดับสูงรายหนึ่งหยุดกิจการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบแก้ไขเกี่ยวกับปัญหามลพิษและทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

“การจัดตั้งโรงงานดังกล่าว แม้ว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แต่ก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่ออกใบอนุญาตให้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากโรงงานยังก่อเหตุรำคาญ ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535” นายสงวน กล่าว

ด้านนายเผชิญ เกตุแก้ว แกนนำกลุ่มรักษ์บ้านเกิด ต.อ่าวน้อย อ.เมือง กล่าวว่า ปัญหาโรงงานย่อยขยะลงทุนไม่ถึง 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักของนายสุทธิชัย เกตุรักษา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ไม่ถึง 1 พันเมตร ยังปล่อยให้ประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องรอให้ชาวบ้านประท้วงจึงมีการตรวจสอบ

นายเผชิญ กล่าวอีกว่า ผู้บริหารเทศบาลไม่ควรจะยัดเยียดโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบเข้ามาในพื้นที่เพื่อการเกษตร ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมรับโครงการ เมื่อสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล (อบต.) อ่าวน้อย เปิดการประชุม ชาวบ้านพร้อมจะไปประท้วงเพื่อขอให้ยกเลิกโครงการทันที

ขณะที่นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.อ่าวน้อย ทำหน้าที่แทนนายก อบต.อ่าวน้อย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องต้องยุติการดำเนินโครงการเตาเผาขยะ เพราะได้ลงนามให้ระงับการดำเนินการทั้งหมด เนื่องจากเทศบาลทำผิดเงื่อนไขของสภา อบต.ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการนอกเขต เพราะผู้บริหารเทศบาลไม่สามารถแสดงหลักฐานเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่ อบต.ร้องขอเพื่อตรวจสอบ

ผลิตข้าวมะลิปลอดสารพิษ

โพสต์ทูเดย์ วันที่ 8 ตุลาคม 2550

กลุ่มทำนาบากเรือผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษหวังส่งออกป้อนครัวโลก

นายบุญอุ่ม ซื่อสัตย์ เกษตรกร ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร และแกนนำกลุ่มทำนาบากเรือ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านกลุ่มทำนาบากเรือ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย ได้รวมกลุ่มกันทำนาและผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเลิกใช้ปุ๋ยเคมี หันมาปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน

นายบุญอุ่ม กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งหลังจากสมาชิกกลุ่มทำนาบากเรือได้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันทุกครัวเรือน และปรากฏว่าผลผลิต ข้าวหอมมะลิสูงขึ้นกว่าเดิมมาก ข้าวที่ผลิตขายได้ราคาดี จึงทำให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงให้ความสนใจ เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

แกนนำกลุ่มทำนาบากเรือ กล่าว ต่อไปว่า จากผลสำเร็จในการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษทำให้ปัจจุบันนี้ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ กำลังเป็น ที่ต้องการและได้รับความสนใจจาก ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายประเทศทั้งจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกกลาง และยุโรป ได้ทำการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษจากกลุ่มทำนาบากเรือจำนวนมาก

“จากกระแสทั่วโลกตื่นบริโภค ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ทำให้ กลุ่มทำนาบากเรือเล็งเห็นถึงมูลค่า ทางการตลาด จึงวางแผนที่จะผลิต ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพื่อส่งออกขายไปทั่วโลก และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย” นายบุญอุ่ม กล่าว

บี้จัดการโรงงานปล่อยน้ำเสีย

โพสต์ทูเดย์ — 28 กันยายน 2550

ชาวบ้านแหลมโวยคลังน้ำมันปล่อยน้ำเสีย

นายอดิเรก อินพันทัง อดีตข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า ขณะนี้ชาว อ.บ้านแหลม เดือดร้อนมาก เนื่องจากโรงงานกลั่นน้ำมันได้ปล่อยน้ำเสียลงลำคลองสาธารณะ ชาวบ้านเกรงว่าการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ

ทั้งนี้ ชาวบ้านเคยแจ้งทางโรงงานให้เร่งแก้ไข แต่จนบัดนี้โรงงานยังไม่ได้จัดการเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ หากยังมีการปล่อยน้ำเสียปนน้ำมันอยู่แบบนี้ เมื่อมีฝนตกน้ำด้านในบริษัทที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนจะไหลลงมาในลำน้ำสาธารณะทุกครั้ง

นายอดิเรก กล่าวอีกว่า ชาวบ้านใน ต.บางแก้ว ปากทะเล และบางขุนไทร พากันหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ สิ่งมีชีวิตในทะเล จึงอยากจะให้ทางอุตสาหกรรม จ.เพชรบุรี ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน

ด้านนายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล รอง ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดทราบแล้ว และได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อหาความชัดเจนให้ชาวบ้าน เพราะนโยบายของจังหวัดนั้นได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอด

บี้รัฐช่วยชาวประมงพื้นบ้าน

โพสต์ทูเดย์ — 24 กันยายน 2550

โพสต์ทูเดย์ — ชาวประมงชายฝั่งกระบี่ จี้รัฐบาลเร่งนำน้ำมันม่วงมาขาย

นายมานิตย์ ดำกุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำน้ำมันม่วง มาขายให้ชาวประมงชายฝั่ง หรือ ชาวประมงพื้นบ้านตามที่รับปากไว้ เนื่องจากเดือดร้อนหนัก ผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้งติดต่อกันในเวลาใกล้เคียงกัน

นายมานิตย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ชาวประมงต้องซื้อน้ำมันดีเซลราคาลิตรละ 27.45 บาท ขณะเดียวกันทางราชการรับปากจะนำน้ำมันม่วงมาขายให้ถูกกว่าท้องตลาดลิตรละ 2 บาท แต่ยังไม่มีวี่แวว จึงอยากเร่งรัดให้ส่วนรีบดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำกว่า 1 พันลำใน จ.กระบี่

ทั้งนี้ จะให้ไปพึ่งน้ำมันไบโอดีเซลชุมชนชาวสหกรณ์สวนปาล์มก็ไม่ได้ เนื่องจากปิดจำหน่ายชั่วคราว หลังจากราคาปาล์มน้ำมันราคาสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท

นายมานิตย์ กล่าวอีกว่า เรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากไปซื้อน้ำมันเขียวกลางทะเลได้ในราคาลิตรละ 20.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าท้องตลาดถึง ลิตรละ 7 บาท

จ้องเชือดนายทุนทิ้งสารเคมี

โพสต์ทูเดย์ —21 กันยายน 2550

นภอ.บางปะอินสั่งดำเนินคดีอาญานายทุนลักลอบทิ้งสารเคมีโดยไม่ได้รับอนุญาต

นายอภิชาต เทียวพานิช นอภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งด่วนให้ดำเนินการทางกฎหมายเด็ดขาดและสืบหาใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนำขยะสินค้าหมดอายุที่เป็นเคมีจำนวน 15 ตัน มาทิ้งในบ่อดินกลางทุ่งนา ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน โดยไม่ได้รับอนุญาต

นอภ.บางปะอิน กล่าวอีกว่า ขยะเคมีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำพวกน้ำยาดัดผม โกรกสีผม น้ำยาเปลี่ยนสีผม โคโลญ โลชัน เจลล์ใส่ผม โรลออน ครีมกระชับหน้าเด้ง ครีมลดริ้วรอย ฯลฯ นำมาทิ้งส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว โดยขณะนี้ได้ใช้รถแบ็กโฮฝังกลบดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านนางอุดม ไกรทอง นายก อบต.บ้านโพธิ์ กล่าวว่า ไม่เคยมีใครติดต่อที่จะนำขยะดังกล่าวมาทิ้ง ถือเป็นการลักลอบทิ้งขยะพิษในพื้นที่ ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีการขนขยะมาทิ้งเมื่อวันที่ 18-19 ก.ย. และชาวบ้านได้มาเก็บกล่องที่มีสภาพดีๆ ไป บางคนเอาผลิตภัณฑ์ไปขายตลาดนัด บางคนนำเอาขวดพลาสติกและกล่องกระดาษไปขาย ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนนำมาคืนเพราะเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

by ThaiWebExpert