หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กฟผ.แจงไฟฟ้าทดแทน‘แม่เมาะ’ เพิ่มประสิทธิภาพ-พร้อมทำความเข้าใจปชช.


นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ตามที่โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 จ.ลำปาง ได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่เนื่องจากผลการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์สูงกว่ากำลังผลิตเดิมในการจัดทำรายงาน EHIA ครั้งแรก ซึ่งมีกำลังผลิต600 เมกะวัตต์ เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยกำลังผลิตติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ด้วย


สำหรับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เครื่องที่ 4-7 มีค่าควบคุมการระบายมลสารที่ปากปล่องโรงไฟฟ้าที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งรวมตัวกันชุมนุมอภิปรายในประเด็นความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชน กฟผ. จึงเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นออกไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชน และประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวอีกครั้ง 

มีนบุรีแนะใส่ใจดูแล คุณภาพอากาศในตึก


นายวชิระ เกตุอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายเน้นดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยการสร้างสุขภาวะและสภาพแวดล้อมที่ดีตามสถานที่ต่างๆ เขตจึงขอแนะนำประชาชนให้ใส่ใจดูแลคุณภาพอากาศในอาคาร เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยตรงด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ กำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษในอาคาร เปิดพัดลมหรือเครื่องดูดควันขณะทำอาหาร หมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุสำนักงานที่ปลอดภัยและมีสารก่อมลพิษน้อย ไม่สูบบุหรี่ภายในอาคาร นอกจากนี้ควรจัดเก็บสารที่ก่อให้เกิดมลพิษให้มิดชิด


รวมทั้งให้ความสำคัญกับการระบายอากาศในห้อง เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หรือติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำเป็นต้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารมีสุขภาพที่ดี ลดการเกิดโรคภูมิแพ้ หรือผลกระทบจากสารพิษต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

อุตฯหวั่นขยะพิษล้นเมือง เล็งตั้งรง.กำจัดซาก‘โซลาร์เซลล์’3.88แสนตัน

อุตฯวางแผนรับมือล่วงหน้า เพื่อกำจัดซากแผงโซลาร์เซลล์ โดยปัจจุบันมีสะสมแล้ว 12.9 ล้านแผง หนักกว่า 3.88 แสนตัน

เริ่มเสื่อมชำรุด เล็งศึกษาตั้งโรงงานกำจัด ขณะที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เสนอขอใช้งบฯ 6,000 ล้านบาท สนับสนุนหน่วยงานราชการติดตั้งแผง “โซลาร์ รูฟท็อป”

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนกำจัดซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : เซลล์แสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์เซลล์) อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการติดตั้งแผงโซลาร์ฯของประชาชนเพิ่มขึ้น จากราคาแผงที่เริ่มปรับลดลง และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนราชการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า

ขณะที่ กรมได้คาดการณ์ปริมาณซากแผงโซลาร์ฯ สะสมตั้งแต่ปี 2545-2559 อยู่ที่ 388,347 ตัน หรือคิดเป็น 12.9 ล้านแผง และปริมาณซากสะสมถึงปี 2563 จะอยู่ที่ 551,684 ตัน หรือ 18.38 ล้านแผง ซึ่งต้องทยอยกำจัดซากในอนาคต เพราะแต่ละแผงจะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี

“ตอนนี้ยังมีแผงโซลาร์ฯ ที่ต้องกำจัดไม่มาก เพราะอายุใช้งานส่วนใหญ่นานถึง20-25 ปี เช่น ติดตั้งปี 2545 จะต้องกำจัดซากในปี 2570 แต่ตอนนี้ก็มีแผงโซลาร์ฯ ที่เสียออกมาบ้าง โดยใช้วิธีการกำจัดซาก นำไปแยกชิ้นส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้ประมาณ 50% เช่น แก้ว แผงวงจร ส่วนอีก 50% จะนำไปบด แล้วใส่น้ำยาเฉพาะ ก่อนนำไปฝังกลบ แต่หลังจากแนวโน้มคนนิยมติดตั้งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงต้องทำแผนอย่างเป็นระบบ ส่วนหนึ่งกำลังพิจารณาข้อมูลทางวิชาการอยู่ว่า ควรตั้งโรงงานรีไซเคิลและกำจัดแผงโซลาร์ฯ โดยเฉพาะขึ้นมาเลยหรือไม่ โดยตั้งเป้าว่า จะต้องนำเศษซากชิ้นส่วนออกมารีไซเคิลให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80% จากปัจจุบัน 50% ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าในปัจจุบัน จึงต้องพิจารณาว่า คุ้มทุนหรือไม่”นายมงคลกล่าว

อย่างไรก็ดีในปี 2558 ที่ผ่านมากรม ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ :เซลล์แสงอาทิตย์ โดยกรมจะนำผลการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.เตรียมใช้เงินกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 6,000 ล้านบาท สนับสนุนหน่วยราชการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ในหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วย โดย พพ. อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์การขอใช้งบประมาณดังกล่าว คาดว่า แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ และคาดว่าจะประกาศเปิดให้ร่วมโครงการได้ในเดือน ธันวาคม 2559 นี้

สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะกำหนดให้หน่วยงานละไม่เกิน 50 ล้านบาท และต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่เคยได้รับงบการสนับสนุนงบในลักษณะดังกล่าวมาก่อนด้วย โดยคาดว่า งบ 6,000 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองสำหรับหน่วยงานรัฐ จึงเตรียมไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งต่อไปถ้าหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ต้องการติดโซลาร์รูฟท็อป และมีเงินจากสำนักงบประมาณแล้ว ก็สามารถติดตั้งได้สะดวก เพียงแค่จ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินการ

     มีรายงานแจ้งว่า สำหรับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้น ปัจจุบันยังพบว่ามี ขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้า มือถือ ชิ้นส่วน ฯลฯ ถูกทิ้งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากอีกด้วย ขยะเหล่านี้หากจำกัดไม่ถูกวิธีจะมีปัญหาในเรื่องของมลพิษด้วย 

'ศศิน'ฟิวส์ขาดเปิดศึกเพจดัง ใส่ไฟต้านเขื่อนแฝงนัยการเมือง


6 ก.ย. 59 เกิดเป็นวิวาทะร้อนในโลกออนไลน์ กรณีเพจเฟซบุ๊ก "หยุดดัดจริตประเทศไทย" โพสต์ข้อความโจมตี นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ว่ามีนัยทางการเมือง โดยตั้งคำถามว่าเหตุใดในยุครัฐบาลทหาร นายศศิน จึงไม่จุดกระแสออกมาเดินรณรงค์คัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งไม่มีการทำ EHIA เช่นเดียวกับสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

"พอหลัง "รัฐประหาร" โครงการเขื่อนแม่วงก์ที่ใช้งบประมาณสูงถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง ทั้งๆ ที่บอกว่ามันไม่ดี โดยรัฐบาลทหารคนดี คสช. นำโดย "พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ" ที่ตอนนี้ก็นั่งไม่ติด เพราะเครียด เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ของตัวเอง ผลงานไม่เข้าเป้า ประชาชนคนรากหญ้าเดือดร้อน

แล้ว พลเอกฉัตรชัย ก็จุดประเด็นด้วยการบอกว่าจะ "ใช้มาตรา 44 สร้างเขื่อนแม่วงก์" คือไม่มีรายงาน EHIA ไม่มีการศึกษาผลกระทบ หรือเรื่องใดๆ ทั้งนั้น


ปรากฎว่านักอนุรักษ์อย่างศศิน ก็โพสต์เฟซทำเป็นขู่แค่นั้น ไม่ออกแอคชั่นแรงเหมือนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตรงนี้แหละที่หลายๆ คนเขาหมั่นไส้ศศิน ทีกับรัฐบาลพลเรือนนี่เก่งกันจริง พอรัฐบาลทหารไม่กล้ากระทั่งรักษาจุดยืนของตนเองแบบเข้มข้น" 
เพจหยุดดัดจริตประเทศไทย ระบุเรื่องนี้ทำให้นายศศิน และพรรคพวก ออกมาโพสต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยยืนยันว่าการต่อต้านสร้างเขื่อนแม่วงก์นั้นไม่มีนัยทางการเมือง และทำงานมาตลอดทุกรัฐบาล ไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐบาลทหารนอกจากนี้ นายศศิน ยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "
Sasin Chalermlarp" ตอบโต้เพจดังกล่าวอย่างดุเดือด ข้อความว่า

"การทำงานของผม เป็นการทำงานในฐานะองค์กรอนุรักษ์ ที่ทำงานตามเจตนารมณ์ที่จะรักษาคุณค่าของระบบนิเวศป่าไม้ สัตว์ป่า


การทำงานของเรามีทีมงานฝ่ายต่างๆ ช่วยกัน บัว Ornyupa Sangkamarn เป็นทีมวิชาการที่ทำงานหนักลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบระบายน้ำของพื้นที่จนชัดเจนว่าถึงไม่มีเขื่อนก็สามารถจัดการไม่ให้น้ำท่วมได้ เดินจับ GPS กับเพื่อนในภาคสนามไม่รู้กี่ครั้งเดินกันเป็นวันๆ


งานแบบนี้พวกเกรียนแต่หน้าคอม มองแต่ความชั่วจนชินเข้าใจไม่ได้หรอกครับ


ว่าจะมีใครที่เป็นของจริง ทำงานที่ค่าตอบแทนต่ำต้อย แต่ตัวงานมันหล่อเลี้ยงคุณสมบัติภายในให้หัวใจยังฉีดเลือด ให้ชีวิตทำในสิ่งที่มีคุณค่าตามสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่า อุดมคติ มันกินไม่ได้ ไม่เท่ แต่มันหล่อเลี้ยงหัวใจให้มองฟ้า มองดิน อย่างกล้าหาญ และภูมิใจ และได้ทำตามสัญญาที่บอกกับพี่สืบไว้ว่าจะสืบทอดเจตนารมย์


เรื่องแบบนีั้ก็ขบวนใครขบวนมัน ขบวนใครไม่มีความจริง หลอกกันเลี้ยงกันด้วยความเท็จ ก็ไม่เข้าใจหรอกว่า อุดมคติ นะมันต้องออกมาทำเพื่อสิ่งอื่น ที่ไม่ใช่เรียกร้องเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว


ภาษากำลังภายในเขาพูดเสมอว่า "ท่านใช้จิตใจต่ำช้า มาประเมินวิญญูชน"

เพจหยุดดัดจริตประเทศไทย มันว่าเราดัดจริต 
ท่านก็แค่ใช้จิตใจต่ำช้า มาประเมินเราเท่านั้นเอง

ไว้เวลาผ่านพิสูจน์ของจริงได้ ค่อยเข้าใจกันแล้วกันนะ


ไอ้ที่เห็นต่างเรื่องเขื่อนนะธรรมดา 
แต่เห็นว่าค้านเขื่อนเพราะแอบแฝงการเมือง เหน็บแนม ใส่ร้ายทำลายกันนี่ ผมถือว่าต่ำช้า และจะไม่เสียเวลากับพวกท่านแล้ว ไม่เอาไม้สั้นไปรันขี้ โบราณเขาว่าไว้"ขอความร่วมมือ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลรักษาความสะอาดและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่เน้นในเรื่องการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครคัดแยกขยะ จัดโครงการชุมชนน่าอยู่ เพิ่มบริการจัดเก็บขยะ ฯลฯ เป็นต้นซึ่งเขตบางเขนเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองสูง มีบ้านจัดสรร และมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นตลอด จึงทำให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นเพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเป็นระบบ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งชุมชนเมืองชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนริมคลองให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะต้นทางที่จะต้องนำไปกำจัดปลายทางอย่างถูกวิธีตามขยะแต่ละประเภทอย่างพร้อมเพรียงอันจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความสะอาด และน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

ทม.มหาสารคามออกตรวจ คืบหน้าโครงการก่อสร้าง จัดการ-กำจัดขยะมูลฝอย


นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายธงชัย ใหม่คามิ รองประธานสภาเทศบาลฯ นายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่บริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 


นายแพทย์กิตติศักดิ์ กล่าวว่า เทศบาลเมือง (ทม.) มหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างขึ้นหลายโครงการในการปรับปรุงที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ได้มาตรฐาน โดยได้ดำเนินงานโครงการหลายโครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 15 เมตร หนา 20 เซนติเมตร พื้นที่ 300 ตารางเมตร โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อพักฝังกลบขยะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร พื้นที่ 1,040 ตารางเมตร โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในระบบ ฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำเสียและท่อระบายน้ำภายในระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และโครงการฝังกลบดินบ่อขยะ ขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร หนา 0.30 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,000 ลูกบาศก์เมตร 

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยลดปัญหาด้านมลพิษได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวันทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อลดปริมาณแมลงวันที่ไปรบกวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ดีหากทุกฝ่ายตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ รู้จักวิธีคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ปัญหาขยะล้นเมืองก็จะบรรเทาเบาบางลงได้
 

แก้ปัญหาขยะต้องเอาจริง


ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ได้ยิน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พูดถึงเรื่องปัญหา “ขยะล้นเมือง” ที่รัฐบาลและคสช.สู้อุตส่าห์ประกาศเป็น “วาระแห่งชาติ” และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในลำดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่หมัดตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี 2557


ประเด็นสำคัญที่พอจะจับได้จากคำพูดของนายกฯ อย่างแรกก็คือ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเราในรอบ 2 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้ผลมากเท่าที่ควร จึงต้องมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจัดทำ “แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” เพื่อเปิดแคมเปญรณรงค์สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น โรงเรียน ศาสนสถาน และภาคประชาชน ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก 3 R คือ Reduce หรือ การลดการใช้หรือบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ Reuse หรือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การแปรรูปขยะหรือสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่


นายกฯบอกว่า จะวางกรอบการทำงานในเรื่องนี้ 1 ปี ตั้งเป้าลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลงร้อยละ 5 จากอัตราเฉลี่ยการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศ หรือลดลง 2 ล้านตันต่อปีให้เหลือประมาณ 23 ล้านตันต่อปี


อีกประเด็นหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ พูดถึง คือ การเร่งรัดกระบวนการยกร่าง“พ.ร.บ.ขยะ” ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิด น่าจะหมายถึง “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ....” ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการอยู่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมาอุดช่องว่างการทำงานของหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นในเรื่องบริหารจัดการขยะ เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการบริหารจัดการขยะของเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ขณะที่การดูแลรับผิดชอบก็แตกกระสานซ่านเซ็นไปอยู่ที่หน่วยงานนั้น หน่วยงานนี้คนละท่อน คนละส่วน ทำให้การบริหารจัดการขยะไม่เคยมีเอกภาพ


นอกจากนี้ยังประเด็นที่ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่นายกฯพูดถึง ก็คือเรื่อง “จิตสำนึก” และ “ความร่วมมือ” จากคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อันไหนควรคัดแยกไปอยู่กับขยะประเภทไหน อันไหนควรนำกลับมาใช้ใหม่ หรือแม้กระทั่งจะต้องลดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดขยะกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องเริ่มเรียนรู้เพื่อลดปริมาณขยะที่จะออกไปสู่ชุมชน


ขอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า พอได้ยินนายกฯพูดถึงปัญหาขยะออกมาแบบนี้ก็ให้รู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่ง เพราะอย่างน้อยก็เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า คนที่มีอำนาจควบคุมในระดับนโยบายอย่างนายกรัฐมนตรียังคงไม่ทิ้งปัญหาเรื่องนี้


แต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือ หน่วยงานที่จะต้องเป็น “แกนหลัก” ในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้


มันก็เหมือนที่นายกฯพูดไว้นั่นล่ะครับว่า 2 ปีที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของเรายังไม่ได้ผลมากเท่าที่ควร ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็มองว่าจริง และตัวผมเองก็รู้สึกผิดหวังกับการขับเคลื่อนโรดแมปการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาอยู่มาก


เมื่อ 2 ปีที่แล้วกองขยะเคยอยู่ที่ไหน การบริหารจัดการขยะของท้องถิ่นเคยห่วยยังไง ปัจจุบันก็ยังคงห่วยอยู่อย่างนั้น ขณะที่คนไทยเคยมักง่ายเรื่องการทิ้งขยะแบบไหน ทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่แบบนั้น


ปัญหาขยะต้องเอาจริงครับ อยากจะรณรงค์แบบไหน สร้างวินัยกันยังไง ก็ต้องทำแบบมีแผนการ อย่างมีทิศทาง ทำกันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น


จะมามัวแต่จัดอีเว้นท์โหมกระแสไปวันๆ เหมือนอย่างที่ผ่านมา มันไม่ได้ผลหรอกครับ


เสียเวลาเปล่า


มะลิลา 

'นาซา'เผยอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก คาดปีนี้ทำลายสถิติร้อนที่สุด


17 พ.ค.59 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐ ( นาซา ) ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นดินและมหาสมุทรบนโลกในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2494-2523 ราว 1.11 องศาเซลเซียส และถือเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งนาซาวิเคราะห์ว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ในปีนี้มีความรุนแรงมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นมาก ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปีนี้จะสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้งด้วย

ทั้งนี้ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นดินและพื้นสมุทรบนโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลให้แก่หลายฝ่ายมากขึ้นว่า ประชาคมโลกจะสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2563 ตามการร่วมให้สัตยาบันในข้อตกลงแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (ซีโอพี 21) ที่กรุงปารีส เมื่อปลายปีที่แล้วได้หรือไม่ 

ภาคปชช.จี้เลิกคำสั่งปล่อยผี'อีไอเอ'


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม 87 องค์กร ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเสวนาเรื่อง "วิเคราะห์คำสั่ง 9/2559 สู่การปฏิรูป EIA" โดยนายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ผลของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 9/2559 ไม่ได้เป็นการหยุดการทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอไอ) แต่ให้จัดหาเอกชนมารับดำเนินการโครงการของรัฐไปพร้อมกับการดำเนินกระบวนการจัดทำและพิจารณารายงานอีไอเอ ซึ่งไม่มีประเทศใด ในโลกที่ดำเนินการลักษณะนี้


ด้านนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า คำสั่งฉบับนี้ เขื่อนเป็นโครงการอยู่ในข่ายด้วย ตนเปรียบเทียบกับกรณีเขื่อนแม่วงก์ ซึ่ง ผู้รับเหมารายใหญ่ของพื้นที่ไปขอประทานบัตร ระเบิดหินเตรียมไว้เพื่อสร้างเขื่อนนี้ ทั้งที่รายงานอีไอเอโครงการยังไม่ผ่าน ดังนั้นตามมาตรฐานสากลต้องทำอีไอเอ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินโครงการได้ 87 องค์กรทั่วประเทศ จึงเห็นว่าควร ยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ รัฐบาลควรจะฟังและ คิดให้ดี

กทม.รณรงค์'ปิดไฟ1ชม.'19มีนาคมนี้พร้อมจัด'ปั่นไปปลูก'เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุง


กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (60+ Earth Hour 2015) โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ภายใต้หัวข้อ "พลังคุณเปลี่ยนโลก" รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 20.30-21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในกรุงเทพฯ และเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือในระดับประเทศต่อไป


สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรม "ปั่นไปปลูก" 6 กลุ่มโซน ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ชวนประชาชนนักปั่นร่วมปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ในสวนหรือพื้นที่ว่างในแต่ละกลุ่มโซน พร้อมรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" ชวนคนกรุงเทพฯร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อเป็นการแสดงพลังเปลี่ยนโลกได้


โดยปีที่ผ่านมา ผลการจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2015)" ปี 2558 สามารถ ประหยัดไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,940 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 9%) ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7,499,068 บาท และลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้ 1,127 ตัน ซึ่งในปี 2559นี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้เกิน 2,000 เมกะวัตต์ โดยมีการตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2559-2560 จะรณรงค์ให้คนร่วมกิจกรรมเกิดการประหยัดไฟฟ้าให้ได้ 10%


ทั้งนี้ ในวันงาน 19 มีนาคม จะรวมพลกันที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในเวลา 16.00 น. ร่วมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ จากสวนลุมพินี-ลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมปิดไฟในเวลา 20.30-21.30 น. โดยในปีนี้ จะมีการปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ 4 สถานที่ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร, เสาชิงช้า และสะพานพระราม 8 นอกจากนี้ ยังมีการปิดไฟถนนสายสำคัญ เช่น ถนนสีลม, ถนนรัชดาภิเษก, ถนนเยาวราช และถนนข้าวสาร เป็นต้น
 

by ThaiWebExpert