หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ชาวไพศาลีต้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งได้ขอดำเนินโครงการก่อสร้างไฟฟ้าจากพลังงานขยะ มีแผนงานจะสร้างโรงงานที่เขาวังหลอด หมู่ 8 หมู่บ้านหัวพุ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ก.พ. 58 ทางอำเภอไพศาลีมีหนังสือแจ้งให้ทาง นายกเทศมนตรีตำบลไพศาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ กำนันตำบลโคกเดื่อ ผู้ใหญ่บ้านตำบลไพศาลี ตำบลโคกเดื่อ

ทั้งนี้ ทางประธานชุมชนตำบลไพศาลี ได้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่หมู่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยเชิญผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งตัวแทนบริษัทผู้จะดำเนินก่อสร้าง ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมประชุม ที่ศาลาประชาคมอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ รวมกว่า 600 คน


ชาวบ้าน อ.ไพศาลี นครสวรรค์ ชูป้ายคัดค้าน สร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ หวั่นสร้างมลพิษโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายจิรประวัติ และกำลังตำรวจ สภ.ไพศาลี คอยสังเกตการณ์บรรยากาศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย โดยชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ชูป้ายผ้าข้อความต่อต้าน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ข้อความโรงไฟฟ้าสร้างปัญหามลพิษ ปัญหาโลหะหนัก และเอาไปติดบนเวที

ด้านเจ้าพนักงานอำเภอ กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นขั้นตอน นำเสนอประชาคม เพราะเมื่อจะมีโครงการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านต้องแจ้งให้ทุกภาคส่วนรับทราบมีประชามติร่วมกัน ส่วนคำชี้แจงจากตัวแทนบริษัทผู้จะดำเนินการก่อสร้างกล่าวว่าจะมีเงินมาช่วยด้านการลงทุนจำนวน 20 ล้านบาท จะมาหมุนเวียนในชุมชน และจะตั้งมูลนิธิเพื่อดูแลชุมชนด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท


"ยืนยันว่าจะมีการจ้างงานในท้องถิ่น และมีที่กลบฝังกากขยะไว้รองรับแล้ว ส่วนเจ้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ตนมีหน้าที่พิจารณาตามหนังสือที่แจ้งมา จากนั้นที่ประชุมเปิดโอกาสให้มีการออกมติ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเสียงส่วนใหญ่ ยกมือไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนที่เห็นด้วย" เจ้าพนักงานอำเภอ กล่าว

ชาวบ้าน ร่วมตัวยื่นขอกังวล การสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ


ด้านผู้คัดค้าน กล่าวว่า พวกเรามีข้อห่วงใยคือ 1. บริเวณที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นป่าต้นน้ำของ อำเภอไพศาลี ที่ปกติเป็นอำเภอที่แห้งแล้งอยู่แล้วพอจะมีน้ำก็จากแหล่งน้ำเขาวังหลอดหากมาสร้างที่ป่าต้นน้ำของอำเภอเกรงว่าจะเกิดปัญหามลพิษ 2. โครงการนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ต้องนำเข้าขยะมาจากที่อื่น เพราะลำพัง อำเภอไพศาลี ปริมาณขยะไม่พอต่อการเผา ซึ่งให้นึกถึงภาพรถขนขยะ ติดเชื้อ ขนขยะมาจาก จังหวัดอื่น แล้วเรี่ยราดกลางทางเหมือนตอนเราขับตามรถบรรทุกแกลบ รถอ้อย ชาวบ้านเลยขอคัดค้าน หากโครงการยังอยากจะดำเนินต่อไป ทางชาวบ้านจะคัดค้านอย่างถึงที่สุด โดยสันติวิธี. 

นครลำปางขอความร่วมมือป้อง-แก้หมอกควันและไฟป่า


ลำปาง/ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปางได้ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทุกคน ร่วมมือกันเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำทุกปี จนทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมโดยทั่วในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนลดมลพิษทางอากาศโดยรวม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางทุกคน ถือเป็นหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้งดเว้นการเผาขยะ เศษวัสดุ รวมถึงวัชพืชต่างๆ ทุกชนิด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2559 เพื่อลดควันไฟที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ หากมีเศษวัสดุใบไม้ หรือวัชพืชเหลือใช้ ให้ทำการหมักเป็นปุ๋ย หรือกำจัดโดยแผ้วถาง การไถกลบ เฝ้าระวัง สอดส่อง ห้ามปรามไม่ให้ผู้อื่นจุดไฟเผาขยะ


นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ใดกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ ทั้งกลิ่น แสง ความร้อน สิ่งมีพิษ ละออง เขม่า ขี้เถ้า หรือกรณีอื่นๆ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้อื่น จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีโทษทั้งจำคุกและปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเพลิงไหม้ ณ บริเวณใด ขอให้ช่วยดับไฟทันทีตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อไป แต่หากไม่สามารถดับไฟได้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 199 หรือ 0-5423-7226 ส่วนผู้ใดที่กระทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเองหรือของผู้อื่น จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวในที่สุด

เปิดประตูการลงทุนด้านพลังงาน


รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016 เปิดเผยว่า การจัดประชุมและนิทรรศการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจำปี 2559 หรือ SETA 2016 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยนั้น ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารระดับสูงและผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายด้านพลังงานกว่า 300 คนจาก 15 ประเทศ เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านนโยบายพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานและการคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกว่า 2,500 คน ได้เห็นถึงโอกาสของการลงทุนด้านพลังงานในประเทศไทย รวมทั้งเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำของโลก โดยผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จะนำเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนบนเวที SETA 2016 คาดว่าจะมีการพบปะระหว่างคู่ค้า และการจับคู่ทางธุรกิจกว่า 300 รายการ


สำหรับหัวข้อที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีมากกว่า 100 หัวข้อ ครอบคลุมนโยบายพลังงานและการวางแผน การผลิตกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต อาทิ พลังงานทดแทน พลังงานนิวเคลียร์ และถ่านหิน รวมไปถึงเทคโนโลยีของระบบขนส่งที่ทันสมัยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งจะนำเสนอโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก อาทิ Alstom Siemens Toyota และ BMW และมีการนำเสนอการพัฒนาพลังงานชีวภาพ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกของระบบขนส่งในอนาคตมากกว่าการใช้พลังงานฟอสซิล นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ด้านพลังงานควบคู่ไปอีกด้วย อาทิ เทคโนโลยีสะอาด หรือ Clean Technology เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์และถ่านหินจากประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย เป็นต้น


“พลังงานเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท จะทำเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่แต่ละประเทศจะต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอในการดำรงชีวิต โดยประเทศไทยอยู่ในกลุ่มขาดแคลนพลังงาน คือ มีจำกัด ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และคุณภาพชีวิตของประชากรก็ดีขึ้น การใช้พลังงานก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นสิ่งที่จะมีการพูดคุยกันในเวที SETA 2016 จะทำให้มองเห็นทางออกว่า ทำอย่างไรเราจึงจะให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ในขณะที่ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย” รศ.ดร.ธัชชัย กล่าว 

พลาสติกในทะเล

ผู้เขียน: 
คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ไท ทองเค


มวลมนุษย์ในโลกใบนี้ น่าจะมีไม่กี่คนที่เฝ้าดูความเปลี่ยนไปของอาณาแผ่นน้ำ หนึ่งในจำนวนไม่กี่คนนี้คือ คุณเอลเลน แม็คอาเธอร์ เฝ้ามองท้องทะเลมากกว่าใครๆ วันนี้เธอเตือนว่า โลกของเราในปี 2050 จะมีขยะพลาสติกมากกว่าจำนวนปลาทะเล ถ้าไม่มีระบบป้องกัน


คำเตือนของเธอปรากฏในรายงานมูลนิธิเอลเลนแม็คอาเธอร์ ในการประชุม เวิลด์ อีโคโนมิกส์ฟอรัม เมื่อ วันอังคารที่ผ่านมา


รายงานระบุ ขยะพลาสติกในทะเลในปี 2014 มีจำนวน 6% ของยอดผลิตน้ำมันทั้งโลก แต่อีก 35 ปีข้างหน้า มันจะขยายส่วนแบ่งขึ้นเป็น 20%

ผลิตภัณฑ์พลาสติกของโลก มีอัตราขยายตัวถึง 20 เท่าตัวตั้งแต่ปี 1964 โดยในปี 2014 มีจำนวน 311 ล้านตัน โดยการคำนวณคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนจะเพิ่มเป็น 2 เท่า และเกือบ 4 เท่าในปี 2050


มนุษย์ตื่นตัวในเรื่องนี้ และเรียกร้องให้กำจัด ผลที่ได้มาคือ ขยะพลาสติกร้อยละ 5 ได้รับการรีไซเคิลและการกำจัดขยะพลาสติกด้วยระบบรีไซเคิล มีต้นทุนสูง ซึ่งบางครั้งก็แพงกว่าค่าการผลิตพลาสติกใหม่ ขณะที่อีก 40% อยู่ตามกองขยะ และประมาณหนึ่งในสามทะเลรับส่วนแบ่งไปเก็บไว้


ที่เหลืออีกเป็นจำนวนไม่น้อยถูกเผาทิ้ง ถูกนำไปใช้ผลิตพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นผลผลิตตัวใหม่ เป็นถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก ท่อพลาสติก ตามความต้องการของเศรษฐกิจโลกทั้งๆ ที่การผลิตพลาสติกคือปัญหาสิ่งแวดล้อม


รายงานระบุว่า จำนวนขยะพลาสติกในทะเลแต่ละปีมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน นั่นหมายความว่า เท่ากับรถเก็บขยะคันใหญ่คันหนึ่งขนพลาสติกมาทิ้งทะเลทุกนาที และถ้าไม่มีการป้องกันที่เป็นระบบ ในปี 2030 จะเพิ่มเป็น 2 คันต่อ 1 นาที และเพิ่มเป็น 4 คันต่อ 1 นาทีภายใน ปี 2050


"คาดว่าทะเลในปี 2025 จะมีขยะพลาสติกน้ำหนัก 1 ตันต่อจำนวนปลาน้ำหนัก 3 ตัน และภายในปี 2050 น้ำหนักขยะพลาสติกในทะเลจะเหนือกว่าน้ำหนักปลาทะเล"


การค้นคว้าเชิงวิจัยปีที่แล้วพบว่า มีขยะพลาสติกในทะเลลอยน้ำไม่ต่ำกว่า 5 ตัน ขยะพลาสติกเหล่านี้ส่วนมากมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็นปัญหาต่อ ระบบนิเวศวิทยา คุกคามชีวิตเต่าทะเลและแมวน้ำ


นักวิทยาศาสตร์พบเศษขยะพลาสติกปูเป็นพรมนอนอยู่ก้นทะเล แต่ไม่ทราบว่าผลร้ายจากเศษขยะพลาสติกดังกล่าวกระทบสุขภาพมวลมนุษย์อย่างไร


การแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่งานง่าย ปัญหาใหญ่อยู่ที่อุปสงค์ของตลาด เป็นตัวบังคับให้โรงงานทั้งโลกเร่งการผลิตพลาสติกไม่ลืมหูลืมตา


มูลนิธิเอลเลนแม็คอาเธอร์ ชี้ว่า การปฏิรูปขั้นพื้นฐานเป็นความจำเป็น ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐและเอกชน ต้องร่วมมือกันหาวิธีการ ทำอย่างไรไม่ให้พลาสติกกลายเป็นขยะ


ยากว่ะ เมืองไทยเรารณรงค์ขยะพลาสติก เดือนละ 2 วัน ตามห้างสรรพสินค้า ขอร้องลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก ส่วนปัญหาทำยังไงไม่ให้พลาสติกกลายเป็นเศษขยะยิ่งยากตายห่... แค่คิดว่า จะเอายางพาราไปทำอะไรที่ไหนดี ยังปวดหัวทุกวัน...............!!!!!!
 

“ไออาร์พีซี” ลุยโรงไฟฟ้าขยะภูเก็ต


นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC นำคณะสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เผาขยะได้ 250 ตันต่อวัน และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 เมกะวัตต์ (MW) ที่นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ยังเพิ่มความสามารถในการควบคุมมลภาวะให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานภายใต้กรอบการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดภูเก็ต


ทั้งนี้นโยบายรัฐบาลต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าขยะทุกจังหวัด ซึ่งบริษัทในเครือ ปตท.เคยเข้าไปศึกษาเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ แต่ประสบปัญหาทุกที่ เพราะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ดูแลธุรกิจเกี่ยวกับขยะอยู่แล้ว ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าขยะจึงเป็นเรื่องยาก ถ้าไม่วิกฤติชาวบ้านจะไม่ยอมให้สร้างโรงไฟฟ้า ขณะนี้ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญของสังคม ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมชี้แจงกับประชาชน และที่เทศบาลนครภูเก็ตนับเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ได้ศึกษาเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้ในอนาคต

คนไทยแยกขยะไม่ถูกวิธี ไร้ระบบเก็บขยะแบบคัดแยก


น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขยะสามารถก่อโรคได้มหาศาลมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของขยะ เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะสิ่งปฏิกูล อุจจาระ ปัสสาวะ จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคทางด้านกระเพาะและสำไส้ และถ้าเป็นขยะติดเชื้อจะยิ่งอันตราย เพราะส่วนใหญ่จะกำจัดที่โรงพยาบาล แต่ปัจจุบันพบว่าในการเก็บขยะตามเทศบาล ชุมชนต่างๆ ยังพบขยะติดเชื้อรวมอยู่ด้วย ส่วนหนึ่งคนไข้นำเข็มหรือไซริงค์กลับไปที่บ้าน เช่น ผู้ป่วยไตวาย รวมถึงกลุ่มหมอเถื่อน ทำให้ติดเชื้อจากผู้ป่วยเอง นอกจากนี้ ยังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีสารตะกั่ว สารเคมีที่เป็นพิษ หากการจัดการขยะไม่ดีจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพตามมา ดังนั้นการคัดแยกและทำลายขยะอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก ยกตัวอย่างการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่ ต.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นต้น


น.พ.วชิระ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยยังจัดการเรื่องนี้ไม่เป็นระบบ การรณรงค์ให้คัดแยกขยะยังไม่ถูกวิธี เดิมมี 3 วิธี คือ รีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ปัจจุบันเหลือ 2 วิธีคือขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อก็ยังทำได้ไม่ดี หรือถ้าตามครัวเรือนทำได้ดีแล้ว แต่ระหว่างที่รถมาเก็บขยะตามบ้านก็จะถูกนำมาเทรวมกันอยู่ดี ก่อนจะทำลายก็ต้องมาใช้คนทำการคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไปเพิ่มความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคเช่นเดิม แต่จริงๆ ถ้าเป็นกระบวนการที่ดีการคัดแยกตรงนี้ไม่ควรใช้คนเลย ใช้เครื่องจักรจะสามารถทำได้ดี หากมีการคัดแยกขยะที่ดีตั้งแต่ต้นทาง คือครัวเรือน ชุมชน ซึ่งยังขาดมาตรฐานจึงต้องรณรงค์ต่อไป ปัจจุบันกรมอนามัยร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเรื่องนี้อยู่ โดยกรมควบคุมมลพิษจะดูแลเรื่องการคัดแยก และทำลายขยะ ส่วนกรมอนามัยจะดูแลเรื่องการป้องกันการติดเชื้อจากขยะเป็นหลัก

“วิธีการคือทำงานร่วมกันโดยการณรงค์ให้แยกขยะในครัวเรือน ท้องถิ่น เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคภัยจากขยะมาสู่คน และนำขยะส่วนหนึ่งมาทำให้เกิดประโยชน์ แต่ประเด็นหลักที่อยากจะเน้นคือ การลดการใช้สิ่งของที่จะเพิ่มจำนวนขยะมากขึ้น ควรใช้ของที่ย่อยสลายง่าย เช่นภาชนะชานอ้อยแทนกล่องโฟม ทั้งนี้ถ้าเหลือตกค้างก็ขอให้คัดแยก และทำลายอย่างเป็นระบบ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ชู 49 นิคมฯ โรงงานต้นแบบ


นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้จัดพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558 (ธงขาวดาวเขียว) ให้แก่ 49 โรงงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยโรงงานที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ถือเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการยกระดับอุตสาหกรรมมุ่งสู่การเป็นเมืองเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โรงงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวได้ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการหลายภาคส่วนแบบพหุภาคี ประกอบด้วย กนอ. ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ สื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และธงขาวดาวเขียว กับสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว กนอ. ได้กำหนดไว้ 9 ด้านหลัก คือ การจัดการน้ำ การจัดการกากอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการการไอระเหยของสารเคมี ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำงาน การจัดการอุบัติเหตุ การจัดการพื้นที่สีเขียว การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม และความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการมาตรฐานสากลซึ่ง กนอ.ยังมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนพิเศษ (Extra Score) กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพิ่มอีก ได้แก่ โครงการ ECO for life โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการโรงงานสีขาว และโครงการ ECO Efficiency


"กนอ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในการมุ่งบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป"

ตร.-ทหาร บุกตรวจโรงโม่หินอุบลฯ รุกป่า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ นพโพธิพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดอุบลราชธานี อุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ได้เดินสำรวจการขอทำสัมปทานโรงโม่หิน บริษัท ส.เขมราฐอินดรัสทรี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งถูกนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าโรงโม่หินดังกล่าว ประกอบกิจการโรงโม่หินนอกเขตสัมปทานบัตรที่ได้รับอนุญาต


จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โรงโม่หินแห่งนี้ได้ขอทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงเขาน้อย ตำบลบุเปือย และตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน เนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ ตั้งแต่ปี 2551 และมีระยะเวลาสัมปทานรวม 10 ปี เพื่อทำการขุดเจาะย่อยหินนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่ามีพื้นที่ถูกบุกรุกเข้าไปขุดย่อยสลายหินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 เนื้อที่ 1 งาน 42 ตารางวา ที่เหลืออีก 6 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา เป็นพื้นที่ของเขตป่าสงวนซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านเกษตรสมบูรณ์ ติดที่ตั้งของโรงโม่ และอยู่นอกเขตสัมปทานบัตรที่ทางโรงงานได้รับอนุญาต


ขณะที่ผู้จัดการโรงโม่หิน ได้ออกมาปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้บุกรุก และไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำ หลังทราบเรื่องทางโรงโม่ได้ไปจัดทำแนวเขตการขุดหินของบริษัทให้มองเห็นไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปขุดตักหินนอกเขตสัมปทานมาทำประโยชน์อีก


พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ กล่าวว่า หลังเข้ามาตรวจสอบพื้นที่และพบมีการบุกรุกเข้าไปทำหินนอกเขตสัมปทาน ซึ่งเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติและบางส่วนเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.4-01 เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมหลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิด เพราะเบื้องต้นผู้ดูแลโรงโม่หินที่ถูกร้องเรียนยังให้การปฏิเสธไม่ทราบถึงการบุกรุกดังกล่าว และขณะนี้ยังไม่ได้สั่งให้ทางโรงโม่หยุดการประกอบกิจการ เพราะยังประกอบกิจการอยู่ในเขตสัมปทานบัตรที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ อย่างไรก็ตาม หากผลตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎหมาย จะมีความผิดฐานขุดเจาะหินนอกเขตสัมปทานต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ ฐานร่วมกันยึดถือครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง 5 หมื่นบาท รวมทั้งยังมีข้อหาอื่นที่อาจเกี่ยวข้องหากการสอบสวนสาวไปถึงด้วย

'ห้วยยอด' ดึงชุมชนคัดแยกขยะลดโรค-สารพิษตกค้าง


ตรัง/ นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทต.ห้วยยอด ได้จัดให้มีการเปิดโครงการอบรมคัดแยกขยะอันตรายภัยร้ายทำลายสุขภาพประจำปี 2558 ขึ้นที่ทำการชุมชนหน้าวัดห้วยยอด โดย ทต.ห้วยยอด ร่วมกับกลุ่มรักษ์สุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนกวนกวนอู และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตรายภายในชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดโรคที่อาจเกิดจากสารพิษตกค้างในขยะอันตราย ภัยร้ายทำลายสุขภาพ โดยมีประชาชนในชุมชนหน้าวัดห้วยยอดและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องขยะอันตราย วิธีสังเกตว่าวัสดุใดเป้นขยะอันตราย พิษของขยะอันตรายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ผลกระทบจากการจัดการขยะอันตรายที่ไม่ถูกวิธี นอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเภทของขยะอันตราย การเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะอันตรายอย่างเป็นระบบ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลห้วยยอด ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน และได้กำหนดจุดทิ้งขยะอันตราย ณ จุดคัดแยกขยะอันตราย ชุมชนกวนอู ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะอันตราย

"โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนกันยายน 2559 ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 11,000 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยยอด

อนึ่ง ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับพิษภัยจากสารเคมีที่เป็นสารตกค้างอยู่ในขยะต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ระบบหลอดเลือดสมอง หัวใจ และจอประสาทตา ส่งผลให้พิการหรือเสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น" นายธวัชชัย กล่าว

อุตฯ เร่งแผนเขตพัฒนา ศก.พิเศษ นัดถกรูปแบบคลัสเตอร์ 20 พ.ย.นี้“อรรชกา” แย้มข่าวดีหลัง ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายผังเมือง เอื้ออุตฯ ขยายตัว เตรียมประชุมคณะ กก.เร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ นัดแรก 20 พ.ย.นี้

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมติดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในต่างจังหวัดสามารถที่จัดทำแผนการลงทุนเพิ่มเติมทั้งในเรื่องการตั้งและขยายกิจการ ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนที่ยังลังเลเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งโรงงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเพื่อรองรับอนาคต และสร้างความไว้วางใจให้กับชุมชนและท้องถิ่นในเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยกำหนดแนวกันชน (Buffer) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ระหว่างพื้นที่โรงงานกับชุมชน

“หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยจะต้องนำมติ ครม. ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ซึ่งมีงานที่ต้องดำเนินการมี 4 ข้อเสนอคือ 1.ยกเลิกบัญชีโรงงานท้ายกฎกระทรวงและจัดทำข้อกำหนดที่ยืดหยุ่นจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ขณะนี้ผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศใช้และมีผลบังคับมีทั้งสิ้น 28 จังหวัด อยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะประกาศอีก 45 จังหวัด รวม 73 จังหวัด ผังเมืองที่ยังคงมีบัญชีท้ายกฎกระทรวงและข้อกำหนดที่ไม่ยืดหยุ่นที่ต้องยกเลิกตามมติ ครม.มีอยู่ 51 จังหวัด 

ส่วนผังเมืองรวม/ชุมชน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันนี้มี 135 ผังเมือง ยังคงเป็นข้อกำหนดแบบบัญชีโรงงานท้ายกฎกระทรวง ซึ่งต้องปฏิบัติตามมติ ครม. เช่นกัน 2.กระทรวงฯ จะขอให้กระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองนำผลการศึกษาโครงการ Zoning ไปใช้ในการจัดทำผังเมือง ทราบว่าจะส่งมอบผลการศึกษาฯ 34 จังหวัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ 3.จัดทำหลักเกณฑ์ฯ แนวกันชน (Buffer) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ที่เหมาะสมกับโรงงานประเภทต่างๆ ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ฯ โดยองค์ประกอบของคณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานรัฐและเอกชน และ 4) จะหารือกับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญของประเทศ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster เช่น การแก้ไขปัญหาผังเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็น Super Cluster ด้านปิโตรเคมี ที่ยังคงมีปัญหาอุปสรรคด้านการวางผังเมืองที่อยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการพื้นที่ประมาณ 3.5 หมื่นไร่ แต่ร่างผังเมืองมาบตาพุดจำกัดพื้นที่ไว้เพียง 2.5 หมื่นไร่” นางอรรชกา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ส่วนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ กระทรวงฯ จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายฯ และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานในแต่ละคลัสเตอร์ ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ และมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นองค์ประกอบ เช่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ดำริ สุโขธนัง (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ (ผอ.สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) นายกานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเอสซีจี) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.) ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการ รวมทั้งเร่งรัด กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

สำหรับข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการรองรับคลัสเตอร์ต่างๆ จากการศึกษาของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน จะขยายพื้นที่ที่นิคมฯ รอยต่อของ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและเหมราช มีพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม พื้นที่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี, จ.ลำปาง และขยายพื้นที่ในนิคมไฮเทค บางปะอิน อมตะ และปิ่นทอง 

โดยคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เห็นว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ อ.มาบตาพุด คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พื้นที่ที่เหมาะสมน่าจะอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี และนิคมมหาราชนคร จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในเดือนธันวาคม 2558 นอกจากนี้ ทาง กนอ.ยังได้เพิ่มการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการรองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

สำหรับคลัสเตอร์ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรก ประกอบด้วย Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ 1.คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 2.คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3.คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 4.คลัสเตอร์ดิจิทัล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต 

ส่วนคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ 1.คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายทุกภาค (ภาคเหนือ/กลาง/ตะวันออกเฉียงเหนือ/ตะวันออก/ใต้) และ2.คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ขณะเดียวกันก็มีกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้และกิจการโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตที่มีความสำคัญสูง ได้แก่ กิจการต้นน้ำที่สำคัญของแต่ละคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

by ThaiWebExpert