ข่าวสด

คพ.ปลื้มแม่น้ำตาปีตอนบนคุณภาพดีสุดในไทย เผยน้ำเสียในไทยร้อยละ 65 ยังแก้ไขไม่ได้


เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พาสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมคุณภาพแม่น้ำตาปีตอนบน ซึ่งมีคุณภาพน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เกิดความหวงแหน ช่วยกันส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนายวิจารย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่แม่น้ำตาปีตอนบนดีที่สุดในไทย โดยดัชนีคุณภาพน้ำได้ 87 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งมีคะแนนสูงสุดในประเทศ ถือว่าหายากมาก สำหรับแหล่งน้ำเมืองไทยที่มีคุณภาพดีขนาดนี้ โดยแม่น้ำตาปีมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหลวง ในอ.พิปูน และอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 232 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนล่าง ตั้งแต่แม่น้ำพุมดวงบริเวณปากแม่น้ำ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ถึงแม่น้ำตาปีบริเวณบ้านวังม่วง ต.นากระชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช


และช่วงแม่น้ำตาปีตอนบน อยู่ระหว่างบ้านขุนพิปูน ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งตลอดระยะทางมีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เอื้ออำนวยต่อการรักษาคุณภาพน้ำ


สิ่งสำคัญคือได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบต.ยางค้อม ที่ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับแหล่งน้ำ ซึ่งในเดือนก.ค. นี้ แม่น้ำตาปีจะมีอายุครบ 100 ปีด้วย ถือเป็นเรื่องดีที่สามารถรักษาคุณภาพน้ำไว้เป็นอย่างดี


อธิบดีคพ. กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2558 คพ.ได้ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำ 65 แห่งทั่วประเทศ 366 จุด พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 34 พอใช้ร้อยละ 41 และเสื่อมโทรมร้อยละ 25 โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ตาปีตอนบน แม่น้ำจาง แควน้อย และแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ แม่น้ำกวง ลำตะคองตอนล่าง ระยองตอนล่าง ป่าสัก ลพบุรี เจ้าพระยาตอนบน ท่าจีนตอนกลางและล่าง


ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการลงทุนระบบบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ โดยภาพรวมของประเทศสามารถบำบัดน้ำเสียได้เพียง 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 35 จากน้ำเสียทั้งหมด 9.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งอีกร้อยละ 65 ยังเป็นปัญหาที่ต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

วอนคนกรุงเลิกทิ้งไขมันลงท่อ-สกัดมลพิษ


กทม. - เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่โรงแรมปรินส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง นายอภิรัฐ ตราดุษฎี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.กทม.) เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ในการกำจัดไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สสล. สำนักงานเขต ประกอบด้วย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และพนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น


นายอภิรัฐกล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้จะให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติจัดการไขมันอย่างถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดการไขมันมีประสิทธิภาพ ซึ่งการให้บริการกำจัดไขมันอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเก็บขน กำจัด ตลอดจนแปรรูปไขมันจะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งไขมันที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ด้วยการให้บริการประชาชนและสถานประกอบการต่างๆ ปรับปรุงโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน และเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งไขมันลงท่อระบายน้ำ ลดปัญหาการอุดตัน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

พบสะพานแขวนสร้างรุกอุทยานฯภูกระดึง-ภูผาม่าน กรมอุทยานฯอ้างยังรื้อไม่ได้ติดปัญหามวลชน


เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีในฐานะรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการร้องเรียนให้กรมอุทยานฯ ตรวจสอบการก่อสร้างสะพานวังอีเมือง สะพานแขวนข้ามลำน้ำพอง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานฯภูผาม่าน หมู่ 7 บ้านนาน้อย ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ว่า เรื่องนี้กรมอุทยานฯ ได้ตรวจสอบและมีข้อสรุปคือ ต้องรื้อสะพานดังกล่าว เพราะเป็นการสร้างในเขตอุทยานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม มีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนต่อ กอ.รมน.จังหวัดเลย ซึ่งกอ.รมน.จังหวัดเลยทำหนังสือมาที่กรมให้ทบทวนการรื้อถอนสะพานดังกล่าว เนื่องจากกระทบต่อประชาชนในพื้นที่


“จริงๆ แล้วการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานฯ ถือว่ามีความผิด แต่ในฐานะที่กรมอุทยานฯ เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ต้องรับฟังเสียงจากประชาชน ลำพังอุทยานฯ อยากรื้อแทบแย่ แต่เกรงจะกระทบต่อคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ที่ต้องดำเนินการโดยไม่กระทบต่อประชาชนราษฎรยากจน จึงต้องพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอีกครั้ง ว่าจะดำเนินการอย่างไร คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน” นายธัญญา กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสะพานวังอีเมือง เป็นสะพานแขวนข้ามลำน้ำพอง ที่มีโครงสร้างเป็นปูนซีเมนต์ในลักษณะถาวร สร้างโดยกลุ่มราษฎรในพื้นที่ เพื่อใช้แทนสะพานไม้ชั่วคราวเดิมที่ใช้สัญจรไปมา โดยตรวจพบการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2556 และได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว ต้องดำเนินการตามมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานฯ ในการรื้อถอนสะพาน


อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บางส่วนในพื้นที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยข้อสรุปว่าสะพานอยู่นอกเขตอุทยานฯ ทั้ง 2 แห่ง จนเรื่องดังกล่าวยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน และไม่สามารถรื้อถอนได้ ขณะเดียวกันขอให้เจ้าหน้าที่รังวัดจากกรมอุทยานฯ ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งมีข้อสรุปว่าสะพานอยู่ในเขตอุทยานฯ แน่นอน จึงต้องรื้อถอนออกจากพื้นที่ตามกฎหมาย ภายหลังการยึดอำนาจของ คสช. กลุ่มชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อ กอ.รมน.จังหวัดเลย เพื่อไม่ให้รื้อถอนสะพานโดยอ้างคำสั่ง คสช. 66/2557 กอ.รมน.จังหวัดเลยจึงหนังสือมาที่กรมอุทยานฯ ให้ทบทวนการรื้อถอนสะพาน ขณะที่กรมอุทยานฯ มีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว หากกรมอุทยานฯ ไม่ดำเนินการ จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการบุกรุกพื้นที่หลายสิบครัวเรือน โดยบางรายไม่ใช่ราษฎรในพื้นที่ที่มีฐานะยากจน แต่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน กทม. และมีนามสกุลดังเป็นที่รู้จักในสังคม 

แพร่รณรงค์หยุดเผา-แก้หมอกควัน


แพร่ - เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การ เกษตร ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.แพร่ โดยมีเกษตรอำเภอจาก 8 อำเภอของจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเกษตร จ.แพร่ เข้าร่วมโครงการ โดยบูรณาการการชี้แจงแผนงาน โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2559 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงาน บูรณาการโครงการ ส่งเสริมเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


นายธวัชชัยกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม และเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

น่ากลุ้ม!! อุณหภูมิปี 2558 ส่อร้อนสุดในประวัติศาสตร์

เอเอฟพีรายงานวันที่ 25 พ.ย.ว่า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือดับเบิลยูเอ็มโอ เปิดตัวเลขสภาพอากาศโลก ก่อนการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่า ปีพ.ศ.2558 หรือ ค.ศ.2015 เสี่ยงเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ได้ เพราะอุณหภูมิบริเวณผิวมหาสมุทรขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่มีการบันทึกสถิตินายมิเชล จาร์โรด์ เลขาธิการดับเบิลยูเอ็มโอ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นข่าวร้าย ข้อมูลจากดับเบิลยูเอ็มโอแสดงให้เห็นอุณหภูมิบนแผ่นดินและทะเลในช่วง 10 เดือนแรกของปีพุ่งสูงสู่ระดับสูงสุดเท่าที่เคยวัดในปีนี้ และทะลุสถิติสูงสุดที่ปี 2557 เคยครองไว้ไปแล้ว

อุณหภูมิเฉลี่ยในปีนี้เข้าสู่หมุดหมายที่มีความสำคัญ เพราะเป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียสจากระดับในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ระดับน้ำทะเลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ยังเพิ่มสู่ระดับสูงสุดเท่าที่ดาวเทียมสำรวจเคยบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2536

นายจาร์โรด์กล่าวถึงทางออกว่า ปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงควบคุมได้โดยคนรุ่นปัจจุบัน แต่หากปล่อยไปคนรุ่นต่อไปจะไม่มีทางให้เลือกอีก

นํ้ามันลามถึงปราณ

โลมาลอยตาย ภาพดาวเทียม ยันมาจากเรือ!


ปิดหาด - จนท.เก็บกู้ซากโลมาปากขวด มีร่องรอยเปื้อนคราบน้ำมัน
เกยตื้นตายหน้าชายหาดวนอุทยานฯปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ส่งพิสูจน์หาสาเหตุ พร้อมสั่งปิดหาดหลังเจอคราบน้ำมันเหมือนหาดหัวหิน
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.

คราบน้ำมันอ่าวไทยลามถึงหาดปราณบุรีแล้ว ต้องสั่งปิดห้ามเล่นน้ำสำรวจพบฝูงโลมาปากขวดโผล่ แต่ปรากฏว่ามีลูกโลมาลอยตายอยู่ 1 ตัว เตรียมส่งไปพิสูจน์ว่าเกิดจากคราบน้ำมันหรือไม่ ส่วนหาดหัวหินสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย คราบน้ำมันเริ่มหายไปแล้ว ด้านอุทยานฯระดมเจ้าหน้าที่ลุยเก็บใหญ่ คาดกลับมาเป็นปกติลงเล่นน้ำได้ภายในเร็วๆ นี้ จิสด้าเผยภาพดาวเทียมยันคราบน้ำมันออกมาจากกลุ่มเรือที่อยู่ในบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองและปากแม่น้ำท่าจีน ไม่ใช่เกิดจากการขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าปัญหาคราบน้ำมันจากเรือปริศนาในอ่าวไทย ที่คลื่นซัดพัดมายังชายหาดที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้หาดสกปรก เป็นแนวยาว กระทบต่อทัศนียภาพและการ ท่องเที่ยวนั้น พบว่าช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ตลอดแนวชายหาดหัวหินตั้งแต่ชายหาดเขาตะเกียบถึงสะพานปลาหัวหิน คราบน้ำมันลดปริมาณลงไปมากแล้ว คงเหลือน้ำมันที่แตกตัวเป็นก้อนเล็กๆ อยู่บนชายหาด

ขยะที่เปื้อนคราบน้ำมันจนเป็นสีดำลอยอยู่ในทะเล ทั้งเศษไม้ ขวด และถุงพลาสติก ซึ่งจะต้องเก็บออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้าง ชายหาดสะอาดมากขึ้น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนก็มีความมั่นใจเริ่มกลับลงท่องเที่ยวพักผ่อนบนชายหาดหัวหินบ้างแล้ว ทั้งขี่ม้า เล่นปิงปองชายหาด และวิ่งจ๊อกกิ้ง แต่เจ้าหน้าที่แนะนำว่ายังไม่ควรลงเล่นน้ำในระยะนี้เพราะยังมีคราบน้ำมันที่เปื้อนอยู่กับขยะลอยอยู่ในทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลฯ, และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองหัวหินหลายร้อยคนช่วยกันเก็บขยะและคราบน้ำมันบนชายหาด

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 50 นาย มาร่วมกับทางเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อช่วยกำจัดคราบน้ำมันที่ยังเหลือบนชายหาดหัวหิน เพราะหากปล่อยไว้นานคราบน้ำมันอาจจมลงใต้พื้นทราย ทำให้การจัดเก็บยิ่งยากมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้

นายวัฒนาเปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ได้สั่งให้ทุกอุทยานที่มีแนวพื้นที่ติดชายหาดเฝ้าระวังสถานการณ์คราบน้ำมันที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งของจ.ประจวบคีรีขันธ์มี 2 อุทยาน กับ 4 วนอุทยาน ล่าสุดพบปัญหาคราบน้ำมันที่วนอุทยานปราณบุรี คาดว่าจะเป็นกลุ่มคราบน้ำมันกลุ่มเดียวกันกับที่เข้าหาดหัวหิน จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บคราบน้ำมันเป็นการด่วน และสั่งให้ปิดการให้บริการในส่วนของการเล่นน้ำชายหาดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยหลังจากนี้จะประเมินความเสียหาย หากพบว่าทางวนอุทยานได้รับความเสียหายมากจะมอบหมายให้นายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรีเข้าแจ้งความที่ สภ.ปราณบุรี ต่อไป

ทางด้านนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินระบุว่า สถานการณ์คราบน้ำมันบนชายหาดหัวหินดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเร่งกำจัดคราบน้ำมันเพื่อให้ชายหาดสะอาดโดยเร็วที่สุด ซึ่งตอนนี้คราบน้ำมันขนาดใหญ่บนชายหาดเก็บไปเกือบหมดแล้ว เหลือแต่น้ำมันที่แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งจะเก็บช้ากว่า แต่ปัญหาสำคัญคือขยะที่ยังลอยในทะเล ต้องรอให้คลื่นซัดเข้าหาดจึงจะสามารถเก็บได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้พบคราบน้ำมันบางส่วนถูกคลื่นซัดไปที่ชายหาดหน้าวนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดแนวชายหาดความยาวประมาณ 1,200 เมตร ซึ่งคราบน้ำมันมีลักษณะเดียวกัน คือข้นเหนียว มีสีดำตกค้างอยู่บนชายหาดเป็นก้อนๆ เมื่อถูกแดดแล้วละลายขยายตัว และส่วนใหญ่เปื้อนกับขยะจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติได้ระดมกำลังในการเก็บคราบน้ำมันออกจากชายหาด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ระหว่างที่กำลังเก็บคราบน้ำมันอยู่นั้น พบฝูงโลมาปากขวดนับสิบตัวมาว่ายอยู่ห่างจากชายหาดประมาณ 100 เมตร และพบว่ามีลูกโลมาขนาดเล็ก ลอยขึ้นมาผิวน้ำแบบผิดสังเกต กระทั่ง ลูกโลมาลอยเข้าใกล้ฝั่งในระยะ 50 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้เดินลุยน้ำออกไปนำลูกโลมาเข้ามา พบว่าเป็นลูกโลมาปากขวด เพิ่งตายได้ไม่นาน อายุ 1-2 ปี ตามลำตัวไม่พบบาดแผลใดๆ ผิวหนังยังไม่เปื่อยยุ่ย พบมีร่องรอยคราบน้ำมันตามตัวลูกโลมาโดยไม่พบว่าตายด้วยสาเหตุอะไร ขณะนี้เจ้าหน้าที่อุทยานได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ชุมพร มาตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุการตายเป็นการด่วนแล้ว

นอกจากนี้ พล.ร.ต.สิทธิพร มาศเกษม ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลได้สนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต.229 ในการสำรวจคราบน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ในทะเล หลังจากทัพเรือภาคที่ 1 ได้บินสำรวจพบคราบน้ำมันห่างจากฝั่งประมาณ 3-5 ไมล์ทะเล มีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน, นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงเรือสำรวจคราบน้ำมันด้วย

สำหรับการสำรวจเริ่มตั้งแต่ชายหาดหัวหินจนถึงปากน้ำปราณ ระยะห่างฝั่ง 10 กิโลเมตร พบคราบน้ำมันเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมาตรวจเบื้องต้น น้ำทะเลไม่มีกลิ่นน้ำมัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคราบน้ำมันลักษณะนี้จะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ทัพเรือภาคที่ 1 ก็ได้นำอากาศยานขึ้นบินสำรวจแนวชายหาดหัวหินไปจนถึงปราณบุรีด้วย ซึ่งก็มีรายงานตรงกันว่าขณะนี้ปริมาณคราบน้ำมันในทะเลน่าจะน้อยลงหรือหมดลงแล้ว คาดว่าเมื่อทุกฝ่ายระดมกำลังกันทำความสะอาดชายหาด ชายหาดหัวหินจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ภายใน 1-2 วันนี้

วันเดียวกัน นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กล่าวถึงกรณีคราบน้ำมันลอยปะปนกับขยะมูลฝอยเข้ามาบริเวณชายหาดหัวหินตลอดแนวถึงชายหาดเขาตะเกียบระยะทางกว่า 10 ก.ม.ว่า จากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา พบมีคราบน้ำมันออกมาจากกลุ่มเรือที่อยู่ในบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง และปากแม่น้ำท่าจีน แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเรือลำไหนปล่อยคราบน้ำมันออกมา ไม่ยืนยันว่าปล่อยมาแค่เรือลำเดียวหรือหลายลำ เนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ตรวจสอบนั้นมีความละเอียดของภาพไม่สูงมากพอ โดยบริเวณที่เกิดคราบน้ำมันดังกล่าวอยู่ห่างจากชายหาดหัวหินประมาณ 100 ก.ม. โดยคราบน้ำมันค่อยๆ เคลื่อนเข้าไปบริเวณชายหาดหัวหินใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ซึ่งตรงกับเวลาที่พบคราบน้ำมันดังกล่าวพอดี สรุปได้ว่าคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มเรือ ไม่ใช่คราบน้ำมันจากการขุดเจาะปิโตรเลียมแต่อย่างใด

ด้านนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 8 (ราชบุรี) และเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบ คีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการนำกำลังคนลงพื้นที่จัดเก็บก้อนน้ำมันตลอดแนวชายหาด ทั้งนี้ ส่วนแหล่งน้ำทะเลได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในพื้นที่ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี ชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่าเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา บริเวณชายหาดชะอำทางด้านเหนือไม่พบคราบน้ำมัน แต่ทางด้านใต้ชายหาดพบคราบน้ำมันจำนวนเล็กน้อย ส่วนบริเวณชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่า ยังคงพบก้อนน้ำมันบริเวณชายหาดค่อนข้างมาก ซึ่งได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเก็บก้อนน้ำมันและทำความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่าแล้ว

นางสุณีกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้สำรวจอีกครั้งในวันนี้ (29 ต.ค.) พบว่ามีคราบน้ำมันบริเวณชายหาดลดน้อยลง ส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนปริมาณปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดในน้ำทะเล จำนวน 5 จุด ได้แก่ ชายหาดหัวหิน 3 จุด เขาตะเกียบ 1 จุด และชายหาดสวนสน 1 จุด พบว่าพารามิเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเค็ม อุณหภูมิ การนำไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ส่วนปริมาณปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะทราบผลได้ภายในสองสัปดาห์ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะรายงานผลการวิเคราะห์ให้ทราบต่อไป

“ชาวบ้านพิจิตร” ร้องป.ป.ช.จี้ “ดีเอสไอ” รับคดีเหมืองแร่ทองคำเป็นคดีพิเศษ

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 29 ก.ย. ที่สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ พร้อมตัวแทนกลุ่มคัดค้านเหมืองแร่ 5 จังหวัด อาทิ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ประมาณ 30 คน ยื่นหนังสือถึงนายวิชา มหาคุณ กรรมการและโฆษก ป.ป.ช. มีนายสุทธิ บุญมี ผอ.สำนักการข่าวและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือ เพื่อขอให้ร่วมตรวจสอบผลการดำเนินการเรื่องขอให้รับเป็นคดีพิเศษเหมืองแร่ทองคำพิจิตร เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนร้ายแรงต่อประชาชนจำนวนมากในพื้นที่พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ที่อยู่รอบเหมืองแร่ทองคำ

นางวันเพ็ญ กล่าวว่า ตัวแทนประชาชนเคยยื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้พิจารณารับคดีเหมืองแร่ทองคำเป็นคดีพิเศษ และเพิ่มเติมพยานหลักฐานเอกสารไปพร้อมแล้ว จึงขอให้ ป.ป.ช. ร่วมดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินการดังกล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างไร เพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ในเรื่องร้องเรียนของป.ป.ช.ด้วย


อย่างไรก็ตาม ตัวแทนชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนเสียชีวิตไปแล้ว 25 ราย แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอลงไปตรวจสอบและพิสูจน์แต่อย่างใด เพราะยังไม่ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษทั้งที่ผลการตรวจเลือดของชาวบ้านที่เสียชีวิตพบว่า มีไซยาไนต์และสารปนเปื้อนโลหะหนักในนาข้าว น้ำประปา รวมถึงแหล่งน้ำในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2553 และในปีเดียวกันยังพบสารไซยาไนต์ในพืชผัก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีผู้ป่วยสูงอันดับหนึ่งของประเทศมาแล้ว ซึ่งเป็นสถิติสูงจนผิดปกติ จึงขอให้ ป.ป.ช. ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของดีเอสไอว่า มีความคืบหน้าอย่างไร และขอให้ดีเอสไอดำเนินการด่วนที่ภายในเวลา 15 วัน หลังจากที่ทางกลุ่มฯ ยื่นเอกสารหลักฐานไปทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ทางกลุ่มฯได้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนไปแล้ว 

"บิ๊กตู่" ขีดเส้นต.ค.คลอดแพ็กเกจแก้แล้ง


พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริการจัดการสถานการณ์น้ำ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งว่า นายกฯเป็นห่วงสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักที่ยังมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ 25% ว่า อาจกระทบต่อการเพาะปลูกช่วงหลังจากฤดูฝนจนถึงต้นปี 2559 จึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ และติดตามโครงการชลประทานขนาดเล็กและอ่างเก็บน้ำที่ได้อนุมัติงบลงไปในพื้นที่ว่ามีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใดและเพียงพอต่อการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหลังฤดูฝนหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณากำหนดเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบนั้น นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรฯ นำกลับมาเสนอในลักษณะแพ็กเกจ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น มาตรการจูงใจให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากไปเป็นพืชอื่น สัดส่วนการปรับเปลี่ยนในแต่ละพื้นที่ อัตราการชดเชยให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกพืชในพื้นที่ภัยแล้ง รวมทั้งมาตรการทางการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ โดยต้องรวบรวมมาตรการทั้งหมดเสนอให้รัฐบาลพิจารณาภายในเดือนต.ค.นี้


พล.ต.สรรเสริญกล่าวถึงแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำหรือหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมว่า การนำน้ำจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวินมาใช้ ยังติดปัญหาข้อกฎหมายระหว่างประเทศ จึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับจังหวัดที่แม่น้ำทั้ง 2 แห่งไหลผ่านให้ขุดแก้มลิงรองรับน้ำ เบื้องต้นขณะนีมีหลายจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะจัดทำพื้นที่แก้มลิงแล้ว เช่น จ.เลย มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ และหนองคาย เป็นต้น 

เยือนบ้านทาป่าเปา ชุมชนต้นแบบโลกสีเขียว

ผู้เขียน: 
ปฤษณา กองวงค์

บ้าน ทาป่าเปา ตั้งอยู่หมู่ 6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและโดดเด่นด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ ต้นน้ำ

ปัจจุบันมีประชากร 215 ครัวเรือน ซึ่งยังทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการดูแลปกป้องผืนป่าชุมชนห้วยทรายขาว พื้นที่ 13,000 ไร่ ทั้งยังคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ระดับประเทศ ปี 2552 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งยังรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2545

ตอกย้ำพลังชุมชนได้เป็นอย่างดีและชุมชนแห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงา มีผู้คนมากมายเดินทางมาศึกษาดูงานไม่ขาด

เมื่อ เร็วๆ นี้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนอินทรี คัดเลือกชุมชนบ้านทาป่าเปา จ.ลำพูน พร้อมจัดพิธีส่งมอบ "โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียว" (Green Community) ภายใต้แนวคิด "โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว" (Green Hard) เน้นการมีส่วนร่วมและต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มปี 2557-2559 เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นชุมชนต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

"เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำคนเดียวไม่ ได้ ต้องช่วยกันหลายฝ่าย บ้านทาป่าเปา ส่วนใหญ่มีองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือ เช่น คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาช่วยออกแบบอาคารสร้างบล็อกประสาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมาช่วยเหลือในการสร้างอาชีพ ทางศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยพัฒนาเรื่องการเกษตรแนวใหม่ และนวัตกรรมการเกษตร โดยปูนฯ เรามีกำลังศรัทธา แต่กำลังทางปัญญา ความรู้มาจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ เราลงพื้นที่ประสานการทำงาน และเป็นพันธมิตรที่ดี" นาฏยา เหล่าวานิช ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวและว่า

"หมู่บ้านนี้มีความหวงแหนรักผืนป่าเป็นทุนเดิม และการพัฒนาจะยั่งยืนต้องมาจากภายใน และเราเชื่อว่าหมู่บ้านนี้มีความเข้มแข็งและสิ่งที่เขาต้องการ คือด้านนวัตกรรม การพัฒนาฝีมือ ที่ผ่านมาเราเคยทำโครงการสร้างฝาย และแท็งก์เก็บน้ำ ในชุมชนนี้มาก่อน ชาวบ้านก็ไม่ต้องรอน้ำฝนจากฟ้าก็ปลูกพืชอายุสั้นได้ และขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนาที่เข้ามาช่วยเหลือให้เป็นรูปเป็นร่าง โดยตอนนี้เราเข้ามาสู่การพัฒนาในระดับที่ 3 คือทำให้ชุมชนเข้มแข็งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม ต่อยอดสิ่งต่างๆ ที่โครงการได้เข้ามาอบรม เช่น อิฐบล็อกประสาน การทำคุกกี้ น้ำข้าวกล้อง ให้เจริญก้าวหน้า พร้อมส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม"

ทาง คณะยังเยือนชุมชนบ้านทาป่าเปา สัมผัสกิจกรรมหลากหลาย เช่น จักรยานยืมขี่ เบเกอรี่ชุมชน แปรรูปข้าวกล้อง การทำเกษตรอินทรีย์ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และกิจกรรมบล็อกประสานดินซีเมนต์ในโรงเรือนฝึกอาชีพ หรืออยากสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและป่า ก็มีใน เส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยทรายขาว ทั้งแบบระยะสั้น และยาว

นาย ประสงค์ แจ่มจ้า ชาวอยุธยาที่รักลำพูนอาสาเป็นไกด์นำทางเดินป่า พาไปรู้จักต้นไม้ใหญ่ และสมุนไพรที่อยู่ในผืนป่าอย่างภาคภูมิใจ เช่น "คำมอกหลวง" เมล็ดใช้ต้มเคี่ยวกับน้ำเป็นยาฆ่าเหา "กำจาย" ช่วยรักษาแผลสด ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย และพืชผักที่ชาวบ้านหาอยู่หากินที่มักขึ้นตามป่า เช่น ผักพ่อค้าตีเมีย บุกฯ ที่แทงยอดโผล่ขึ้นผืนดิน และเหล่าไม้ขอนนอนไพรต่างๆ รวมถึงฝายชะลอน้ำ ที่ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสร้างไว้ ในผืนป่าแห่งนี้มีหลายร้อยลูก

ส่วนอ่างเก็บ น้ำห้วยทรายขาว แหล่งรองรับน้ำของชุมชน ปรากฏว่าน้ำแห้งขอด ผืนดินแตกระแหง ปลาเล็กปลาน้อยที่ไม่ทนร้อนตายส่งกลิ่นคละคลุ้ง ตอกย้ำวิกฤตของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น

"ปีนี้มันแล้งหนักใน รอบ 20 ปี ปลาแทบเอาชีวิตไม่รอด แต่ต้นไม้ยังอยู่ ที่นี่เป็นดินทราย ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์สถานการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายกว่านี้ ทำให้เราต้องทำงานให้มากขึ้น เพื่อโลกสีเขียวใบนี้" นายไพบูลย์ จำหงษ์ วัย 64 ปี อดีตกำนันแหนบทองคำแห่งบ้าน ทาป่าเปา ปัจจุบันนั่งตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่สีเขียว

ปราชญ์ชาว บ้านท่านนี้เท้าความถึงอดีตของชุมชน ตั้งแต่ก่อนปี 2537 ที่ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ำ ทั้งน้ำกินและน้ำใช้ในการเกษตร มีการลักขโมยและภาครัฐประกาศเป็นพื้นที่สีชมพู ต่อมาเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียน นั่นคือ "บวร" มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำและการตัดไม้ทำลายป่า มีการทำประชาคมและ ทุกคนเห็นพ้องว่าจะอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อการเกษตร จึงลงมือทำ มีกฎหมู่บ้าน ข้อห้ามในการตัดไม้ ฝ่าฝืนก็ปรับ ส่งผลให้ป่าค่อยๆ ฟื้นตัวและตั้งกองทุนออกทรัพย์ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนเลิกตัดไม้ทำลายป่า เช่น ให้ กู้ยืม เพื่อซื้ออุปกรณ์การเกษตร

นอกจากนี้ยังทำฝายตามแนวพระราช ดำริ มี 3 แบบคือ ฝายภูมิปัญญา ใช้ไม้ไผ่ในป่าดักตะกอน ฝายหินก่อ และ ฝายคอนกรีต ที่ช่วยกักเก็บน้ำ ทำให้ป่าชุ่มชื้น จนได้รางวัลปี 2545 ในโครงการลูกโลกสีเขียว เป็นความสำเร็จและเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวบ้าน และป่าก็ตอบแทนเรา มีของป่า หน่อไม้ เห็ด พืช ผัก สมุนไพร ต่างๆ เหลือก็ขายเป็นรายได้เสริม ชาวบ้านจึงรักป่า

"อาชีพหลักของ ชาวบ้านคือเกษตรกร แต่ก่อนหมู่บ้านเราเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ รายได้ไม่ถึง 23,000 บาทต่อปีต่อครอบครัว ตอนนี้เราเกินจุดนั้นมาแล้ว หลังน้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ป่าของในหลวงมาใช้ ชุมชนก็เห็นความสำคัญว่า น้ำเป็นปัจจัยที่ชุมชนต้องใช้และหล่อเลี้ยงพืชไร่ต่างๆ น้ำมาจากป่าต้นน้ำ เราจึงไม่ทำลายป่า" นายไพบูลย์กล่าวด้วยความภูมิใจ

สนใจแวะเวียนมาสัมผัส เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบบ้านทาป่าเปา สอบถามโทร.08-9265-2714 

ตั้ง กก. เก็บค่าขยะใหม่ ลดภาระ กทม.


ศาลาว่าการ กทม.- นายสุวพร เจิมรังสี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป และร่างกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ โดยปี 2557 กทม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยได้ 466 ล้านบาท ขณะที่จ่ายค่าจัดการมูลฝอย 6,000 ล้านบาท ทำให้ กทม. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายถึง 5,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.56%

กทม. โดย สสล. จึงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับฐานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 

by ThaiWebExpert