มติชนออนไลน์

น้ำแข็งขั้วโลก กับภาวะโลกร้อน

ผู้เขียน: 
ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ siripong@kidtalentz.com

มติชน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

มติชน กระแสทรรศน์ 10 ก.ย. 2555 ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ siripong@kidtalentz.com

คงเห็นข่าวคราวกันมาแล้วว่า น้ำแข็งที่ขั้วโลกแถบอาร์กติกละลายในอัตราที่เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก ระดับของน้ำแข็งอาร์กติกตอนนี้ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ในระยะไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ปีเตอร์ แวดแฮม แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ชี้ให้เห็นว่าผลของการที่

น้ำแข็งขั้วโลกลดลงต่ำเป็นประวัติการณ์นั้น เทียบเท่าได้กับการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศโดยมนุษย์ตลอดระยะเวลา 20 ปีเลยทีเดียว

ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนจึงยิ่งเพิ่มขึ้นมหาศาล

ในปี 1980 หรือเมื่อสามสิบปีที่แล้ว น้ำแข็งอาร์กติกในช่วงฤดูร้อนครอบคลุมพื้นผิวโลกประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณครึ่งเดียว จาก 8 ล้านตารางไมล์

เมื่อสามสิบปีที่แล้ว เมื่อถึงปี 2007 ลดลงเหลือ 4 ล้านตารางไมล์

และตอนนี้ลดลงต่ำกว่านั้นเหลือเพียงราว 1 ใน 4 ของเมื่อสามสิบปีที่แล้ว แผ่นน้ำแข็งทั้งน้อยลงและบางลง

แผ่นน้ำแข็งขั้วโลกที่ขาวโพลนสุดขอบฟ้านั้นทำหน้าที่อย่างหนึ่งของมันตลอดมาก็คือ การสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์กลับคืนออกไปในบรรยากาศ เมื่อแผ่นน้ำแข็งลดน้อยลง

การสะท้อนก็ลดลงตามไปด้วย โลกจึงซึมซับความร้อนเอาไว้มากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น

มันคืออีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งสภาวะโลกร้อน ที่ตามมาด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดสภาวะภูมิอากาศสุดโต่ง แปรปรวนจนยากจะคาดการณ์ และส่งผลตามมาอีกมากมายหลายอย่าง

ปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้นเป็นปัญหาวงจรอุบาทว์ที่มนุษย์มีส่วนร่วมสร้างอย่างแข็งขัน การปลดปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมของมนุษย์ ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก แทนที่ความร้อน

จะสะท้อนพ้นไปจากชั้นบรรยากาศ มันกลับถูกกักขังไว้ ขณะเดียวกันชั้นโอโซนที่ถูกทำลายเพราะฝีมือมนุษย์ก็ทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์ส่องลงมายังโลกได้มากขึ้น อุณภูมิโลกที่ร้อนขึ้นทำให้แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วมากขึ้น

พื้นที่ที่น้ำแข็งเคยปกคลุมเปิดโล่งเป็นน้ำทะเล ซึ่งซึมซับความร้อนไว้ได้ดีกว่าแผ่นน้ำแข็ง ขณะเดียวกันเมื่อแผ่นน้ำแข็งเปิด ก๊าซมีเทนที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายสิบเท่าก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากข้างใต้

ทั้งหมดนี้รวมกันก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นวงจรสะท้อนกลับไม่รู้สิ้นสุด และเป็นการสะท้อนกลับในอัตราเร่ง และถ้าน้ำแข็งขั้วโลกยังละลายในอัตราแบบนี้ ปัญหาที่ตามมาจะยิ่งเร็วเกินกว่าที่คาดไว้

ปัญหาสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาร่วมของคนทั้งโลกที่อัล กอร์ บอกว่า มนุษย์ไม่เคยประสบกับปัญหาร่วมกันระดับโลกเช่นนี้มาก่อน มันจึงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากเย็นแสนเข็ญอย่างยิ่ง เพราะคนหนึ่งคนใด ประเทศหนึ่งประเทศใด ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ไปโดยลำพัง

และข้อสรุปที่ตรงกันก็คือ คนจนที่สุดจะเจ็บที่สุด

เทศบาลคาร์บอนต่ำ คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ โดย ศ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

มติชน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็พูดถึง และในการพูดถึงนั้นใครๆ ที่ว่านั่นก็มักบอกว่าต้องเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วน มิฉะนั้นแล้วโลกจะถึงแก่หายนะ โดยยกตัวอย่างพิบัติภัยทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิที่อินโดนีเซีย แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น มหาอุทกภัยที่เมืองไทย มาเป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือในชื่อ "โลกร้อน" ที่คนไทยนิยมเรียกขานกัน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ามาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมากเกินไป และก๊าซเรือนกระจกที่ว่านี้มาจากกิจกรรมของมนุษย์เกือบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมนุษย์ที่จะต้องเป็นคนแก้

ผมจึงรู้สึกดีใจและภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เห็นองค์กรไทยองค์กรหนึ่งลุกขึ้นมาพยายามลดสาเหตุของปัญหานี้ องค์กรที่ว่านั้น คือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.) โดย สทท.ได้จัดทำโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ (หมายถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ไปขอทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปมาดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้มีเทศบาลกว่า 100 แห่งแล้ว ทั้งในระดับตำบล เมือง และนคร ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการ 4 รูปแบบ อันได้แก่ เมืองต้นไม้ ไร้มลพิษ พิชิตพลังงาน และการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาโลกร้อนที่ว่า

อย่างไรก็ตาม อันตัวตนเทศบาลนี้จะดำรงความเป็นเทศบาลอยู่ต่อไปไม่ได้หากไม่มีชุมชนอยู่ในเขตเทศบาล ผมจึงคิดว่านอกจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแล้วกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นตัวชุมชนเอง นักธุรกิจในชุมชน พ่อค้าแม่ขาย นักอุตสาหกรรมในเทศบาล โรงเรียน ฯลฯ ก็ควรมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ เพราะการทำงาน 4 รูปแบบที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การเดินและการใช้จักรยานเพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษ การไม่เผาขยะ การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ การไม่บริโภคเกินควร การไม่ซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนช่วยกันทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเดินและการขี่จักรยานในระยะทางใกล้ๆ ไม่เกิน 1-3 กิโลเมตร เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรองบประมาณ ไม่ต้องรอการก่อสร้าง ไม่ต้องรอกฎหมาย สิ่งที่ต้องทำตอนนี้มีอยู่อย่างเดียว ง่ายๆ คือการยกระดับจากทัศนคติไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือต้องออกไปเดินและใช้จักรยานแทนการใช้ยานพาหนะอื่นที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อยากถือโอกาสนี้ เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนมาร่วมสร้างเมืองของตนเองให้น่าอยู่ โดยติดต่อขอเข้าร่วมโครงการดีๆ นี้ได้ที่ สทท.ที่ 0-2577-1018-9 หรือที่อีเมล์ lowcarboncity.eu@gmail.com และ www.lcm.in.th ส่วนกลุ่มคนใดที่สนใจเรื่องการใช้การเดินและจักรยานมาแก้ปัญหาในระดับจุลภาคของชุมชนของตนเองก็ติดต่อตรงได้ที่ 0-2618-4430 และ 4434 หรือ www.thaicyclingclub.org

เมื่อ"บิ๊กปตท." พูดเรื่อง"พลังงานและสิ่งแวดล้อม"และข้อสงสัยที่คนอยากรู้ ???

โดยมติชนออนไลน์ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ จัดการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆ ภายใต้ "โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง" รุ่นที่ 3 โดยมีปาฐกถาพิเศษ “เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายเทวินทร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงาน เนื่องจากพลังงานเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่มีหลากหลายรูปแบบ และที่นำมาใช้มากที่สุด คือ ฟอสซิล (ถ่านหิน , น้ำมันปิโตรเลียม , ก๊าซธรรมชาติ) แต่เนื่องจากปริมาณฟอสซิลมีจำกัด จึงต้องใช้อย่างประหยัด เพราะพลังงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีวิต และเป็นตัวขับเคลื่อนอารยธรรมของมนุษย์ เช่น ฟอสซิล,นิวเคลียร์ เป็นต้น

ฉะนั้น โลกเราต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ คือ การมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ซึ่งจากข่าวที่มีปรากฎตามสื่อต่างๆจะพบว่าในปัจจุบัน หลายประเทศยังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงาน เช่น ที่ประเทศอินเดียไฟดับครึ่งประเทศ ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า620ล้านคน ซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้นานหลายชั่วโมง นับเป็นเหตุการณ์ฟ้าดับครั้งใหญ่ที่สุดในโลก หรือ อย่างในประเทศพม่าในนครย่างกุ้งต้องประสบภาวะไฟฟ้าดับนานกว่า6ชั่วโมง เนื่องจากการบริโภคพลังงานในช่วงฤดูร้อนเพิ่มสูงขึ้นทำให้ไฟฟ้าขาดแคลน ไฟฟ้าจึงต้องถูกสลับจ่ายให้แก่ประชาชน จนทำให้ประชาชนนับพันคน รวมตัวออกมาประท้วง

จากการคาดการณ์ ในปีค.ศ.2030 ประชากรของโลกจะมีจำนวนเกือบ8พันล้านคน กว่า85%ของประชากรอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศกำลังพัฒนามาตรการใช้พลังงานที่สูงกว่า ซึ่งแหล่งพลังงานใหญ่บนโลกเริ่มหมดไปทำให้ต้องแสวงหาแหล่งพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ฉะนั้นโอกาสที่ราคาพลังงานจะถูกลงอย่างที่มีคนคาดหวังไว้จึงเป็นไปได้ยากมาก มีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแหล่งพลังงานหายาก

ทุกวันนี้ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอยู่แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งพลังงานต่างๆ หรือเป็นประเทศที่ส่งออกพลังงานไปยังประเทศต่างๆ ตามที่มีคนเข้าใจก็ตาม แต่ปัจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันถึง 80% ของปริมาณที่ใช้ และปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น การผลิตก๊าซธรรมชาติปัจจุบันมาจากอ่าวไทยมีแนวโน้มลดลง ประเทศไทยมีการสำรวจค้นพบแหล่งปิโตรเลียมแล้ว79แหล่ง และทำการผลิตอยู่41แหล่ง โดยแบ่งเป็น แหล่งปิโตรเลียมในทะล58แหล่ง ผลิตอยู่21แห่ง และเป็นแหล่งปิโตรเลียมบนบก21แหล่ง ผลิตอยู่20แหล่ง

อย่างไรก็ตามพบว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ทรัพยากรพลังงานของประเทศมีน้อย โดยย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้ว ราคาน้ำมันในตลาดโลกเคยแตะระดับสูงมากในช่วงเวลาหนึ่ง และพอราคาน้ำมันตกลงมาต่ำสุดมีบางคนออกมาฉลองด้วยการขับรถเล่น ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่มีความสำนึกในการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ

การผลิตและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลกับปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ และอนาคตของลูกหลานที่อาจจะไม่มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิต ฉะนั้นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงาน เช่น ปตท. ต้องใส่ใจในการผลิตและการรณรงค์ให้คนรู้จักใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ตอบปัญหาประเด็นต่างๆที่มีการตั้งคำถามกันในเรื่องของการที่รัฐบาลไทยจะให้สหรัฐอเมริกาใช้สนามบินอู่ตะเภาในการทำการวิจัยแล้วมีบางฝ่ายเกรงว่าจะเป็นการแอบสำรวจแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศนั้น ดาวเทียมไม่สามารถบอกได้ว่าแหล่งไหนมีน้ำมัน แหล่งไหนจะมีก๊าซธรรมชาติ เพราะว่าอยู่ลึกมากดาวเทียมไม่สามารถบอกได้ ทำได้แค่การตั้งสมมติฐานเท่านั้น

นอกจากนี้ นายเทวินทร์ ได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมฟัง ในประเด็นที่บริษัท ปตท.มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรัฐบาลไทยเป็นเจ้าของอยู่ส่วนอื่นๆให้คนไทยเข้ามาถือหุ้น มีผลกำไรมีกิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคม ซึ่งถ้าหากเป็นเมื่อก่อนกิจกรรมการตอบแทนสู่สังคมหากยังเป็นเอกชน การตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอาจทำได้น้อยกว่า ซึ่งจริงๆแล้วการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีนโยบายตั้งแต่รัฐบาลปี2540 แล้วผลมาเกิดในช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี

"จากนี้ต่อไปเราต้องหันมาใส่ใจในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและให้รัฐบาลนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือลงทุนในการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนครั้งใหญ่เพื่อความมั่นคงขอประเทศและการประหยัดพลังงาน" นายเทวินทร์กล่าว

กมธ.สิ่งแวดล้อมชี้เหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง-คลองยวน

โดยหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันที่ 19 สิงหาคม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าบริเวณพรุควนเคร็ง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่คลองยวน จังหวัดพัทลุง พบความเสียหายมากกว่า 10,000 ไร่ สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าพรุ และทุ่งหญ้าและกระจูด สาเหตุเกิดจาก

1.เผาป่าเพื่อสะดวกในการหาปลาทำให้การเดินทางเพื่อหาปลาง่ายขึ้น และส่วนที่ไฟไม่ไหม้จะเป็นหลุมน้ำ มีปลาอยู่อาศัยและหลบภัยเป็นจำนวนมาก

2.เผาหญ้า วัชพืชในแปลงเกษตรในพื้นที่กรรมสิทธิ์หรือพื้นที่รอพิสูจน์สิทธิตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรรอบใหม่ ทำให้ลุกลามมาสู่นอกแปลงเป็นพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) เขตห้ามล่า ป่าสงวนแห่งชาติ

3.มีการกลั่นแกล้ง แย่งชิงแปลงกระจูดมีอยู่ทั่วไปในบริเวณดังกล่าว มีความต้องการและราคาสูงเพื่อนำไปทำเสื่อและผลิตภัณฑ์จากกระจูดอีกด้วย กรรมาธิการฯจึงมีความเห็นว่าควรต้องแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

จีนเริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หวังรีไซเคิลชิ้นส่วน-รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการส่งออกได้รับรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีนถึงโยบายการจัดตั้งกองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2555 โดยรัฐบาลจีนจะเรียกเก็บจากบริษัทที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ซึ่งมาตรการนี้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับบริษัทผู้ผลิตและบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนฯนี้ จะเริ่มเก็บเงินนำร่องจากสินค้า 5 ชนิดก่อน ได้แก่ โทรทัศน์ 13 หยวน/เครื่อง ตู้เย็น 12 หยวน เครื่องซักผ้า 77 หยวน เครื่องฟอกอากาศในบ้าน 10 หยวน และคอมพิวเตอร์ 10 หยวน ถึงแม้ว่าการเรียกเก็บค่าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่สำหรับบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มีกำไรไม่มากนั้น ถือว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นพอสมควร อีกทั้งบริษัทไม่สามารถโอนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ให้กับผู้บริโภคด้วยการปรับราคาสูงขึ้นได้ จึงต้องควบคุมต้นทุนแรงงาน ปรับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อประหยัดต้นทุน

สำหรับกองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รัฐบาลจะใช้เป็นเป็นเงินทุนสนับสนุนบริษัทที่ได้รับการมอบหมายในการจัดการถอดชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยจะสนับสนุนตามจำนวนเครื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 5 ชนิดข้างต้น (ไม่รวมสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้ โทรทัศน์ 85 หยวน/เครื่อง, ตู้เย็น 80 หยวน/เครื่อง, เครื่องซักผ้า 35 หยวน/เครื่อง, เครื่องฟอกอากาศในบ้าน 35 หยวน/เครื่อง และคอมพิวเตอร์ 85 หยวน/เครื่อง

“การสนับสนุนของกองทุนฯจะเป็นแรงส่งเสริมที่ดีให้กับบริษัทจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตสามารถจัดตั้งหน่วยงานจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาภายในบริษัทเองเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อจะเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับบริษัทได้ด้วย”นายภูมิ กล่าว

ที่ผ่านมาด้วยความหลากหลายของเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดล้าสมัยไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเริ่มส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแบ่งแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์กับขยะธรรมดาจึงนับเป็นสิ่งจำเป็น

อนึ่ง สถิติการส่งออกสินค้าไทยไปจีนในช่วง5เดือนแรก(ม.ค.-พ.ค.)ของปี 55 มีมูลค่ารวม 11,125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 8.4% โดยสินค้าในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออกสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 2,098 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 11% ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ อยู่ในลำดับที่ 11 มีมูลค่า204 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ลดลง 13%

โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป...ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดถี่ เพราะภาวะโลกร้อน

โดยมติชนออนไลน์ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Rosanne Skirble /Thaksina Khaikaew | Washington /Washington/voa thai

ในช่วงครึ่งศตรรษที่ผ่านมา ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะอากาศโลกผันผวนรุนแรงหลายเหตุการณ์ อาทิ คลื่นความร้อนหรือ heat wave สภาพอากาศมากเป็นประวัติการณ์ และในหลายๆส่วนของโลก เกิดภาวะฝนตกหนัก

ในปีที่แล้ว เกิดเหตุการณ์สภาวะอากาศผันผวนเลวร้ายขึ้นทั่วโลก บิล วิง บอกว่า ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว เขาออกสำรวจความเสียหายจากพายุหมุนทอร์นาโดในเมืองซินซินเนติ รัฐ Arkansasในวันขึ้นปีใหม่ ปีที่แล้ว

บิล วิง กล่าวว่า เสียงทอร์นาโดดังเหมือนกับเสียงรถไฟบรรทุกสินค้า ลมพัดรุนแรง ทุกอย่างรอบตัวสั่นสะเทือนคล้ายกับเกิดแผ่นดินไหว

พายุหมุนลูกดังกล่าวเป็นหนึ่งในทอร์นาโด 1,600 ลูกที่เกิดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งปีที่แล้ว สภาวะอากาศผันผวนรุนแรงยังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วย ในประเทศไทย เกิดฝนตกหนักกว่าปกติถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จนน้ำท่วมกรุงเทพ ส่วนปีก่อนหน้านั้น รัสเซียเจอกับสภาพอากาศร้อนมากที่สุดในรอบ 500 ปี

Rajendra Pachauri ประธานคณะกรรมการ Intergovernment Panel on Climate Change ของยูเอ็น หรือ IPCC กล่าวว่า เห็นได้ชัดเจนว่าคลื่นความร้อนหรือ heat wave เกิดบ่อยและกินเวลานานขึ้น แล้วยังพบว่าภาวะฝนตกหนักและตกนานก็เพิ่มขึ้นด้วย

IPCC ออกรายงานยาว 594 หน้า เป็นการเสนอผลงานเขียน 220 ชิ้นโดยผู้เขียนจาก 62 ประเทศ อ้างผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นับพันชิ้น ในรายงาน IPCC ชี้ว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผันผวนรุนแรงจะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

Pachauri ประธานคณะกรรมการ IPCC กล่าวว่า ในปัจจุบันภาวะคลื่นความร้อนจะเกิดขึ้นทุก 20 ปี แต่ในปลายศตรรษนี้ จะเกิดขึ้นทุก 2 ปี

แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างภาวะโลกร้อนกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ Pachauri ประธาน IPCC กล่าวว่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากแก๊สเรือนกระจกจะทำให้เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนักและพายุรุนแรง บ่อยครั้งขึ้นกว่าปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ IPCC ชี้ว่า ทางแก้ที่ต้องเร่งทำตอนนี้คือต้องช่วยกันลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยไปในชั้นบรรยากาศ หากทำได้ จะช่วยลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติลงได้ในอนาคต

ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดเนื่องจากสภาวะอากาศโลกผันผวนสร้างความเสียหายสูง คิดเป็นตัวเงินราวแปดหมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่ผลการศึกษาของคณะกรรมการ IPCCชี้ชัดว่าไม่มีประเทศใหนในโลกรอดพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ ประเทศยากจนจะได้รับผลกระทบมากกว่าทั้งความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินเพราะขาดความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ

ซีพีเอฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรไบโอติกฟาร์มมิ่ง ผลักดันเกษตรกรผลิตกุ้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยมติชนออนไลน์ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

นายพงษ์ศักดิ์ นิทัศกาญจนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบโปรไบโอติก ฟาร์มมิ่ง (Probiotic Farming) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งโดยไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใดๆ ตลอดระยะเวลา ทำให้ผลผลิตกุ้งที่ได้มีคุณภาพปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยนักวิชาการของซีพีเอฟที่ประจำอยู่ในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทั้งในภาคกลาง ตะวันออก และใต้ เพื่อให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม และถ่ายทอดการเลี้ยงกุ้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่ไม่เพียงช่วยลดต้นทุน ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มรายได้ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง รวมทั้งเป็นการผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการผลิตกุ้งคุณภาพดี ด้วยกระบวนการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก โดยซีพีเอฟถือเป็นผู้นำของประเทศ จากการพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ด้วยการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ ไปจนกระทั่งถึงการแปรรูปเป็นอาหารภายใต้ระบบมาตรฐาน Food safety และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงที่มา (Traceability) ขณะเดียวกัน ยังมุ่งมั่นพัฒนาให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยมีความก้าวหน้า จนสินค้ากุ้งของไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ด้วยการค้นคว้าเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบโปรไบโอติก ฟาร์มมิ่ง ที่เน้นการจัดการสภาพแวดล้อมภายในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุ้ง ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับกุ้ง และควบคุมค่าพีเอชของน้ำให้คงที่ ไม่มีก๊าซหรือสารพิษ มีออกซิเจนเพียงพอ ทำให้กุ้งอยู่อย่างสบายไม่เครียด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและมีความต้านทานต่อโรคได้ดี ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตดี การใช้แบคทีเรียที่เหมาะสมนี้ยังทำให้การย่อยสลายของเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกุ้งก็มีอาหารธรรมชาติเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ระบบไบโอ-ซิเคียว (Bio-Secure) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่สามารถควบคุมและจัดการเพื่อป้องกันโรคจากภายนอก ไม่ให้ปนเปื้อนเข้ามาในระหว่างการเลี้ยงได้ทุกขั้นตอน เช่น การคลุมตาข่ายเพื่อกันนก การกั้นรั้วรอบบ่อกันปู และพาหะนำโรคอื่นๆเข้ามาบ่อเลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส รวมทั้งการบำบัดน้ำไม่ให้มีเชื้อโรคด้วย นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้นำระบบมาตรฐานสากลต่างๆ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ อาทิ ISO14001, GLOBAL G.A.P., ISO9001:2008, COC และ CPF SHE Management System

ทั้งนี้ ซีพีเอฟถือเป็นผู้นำที่ริเริ่มการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งแบบใหม่ที่ใช้พื้นที่บริเวณหลังแนวป่าชายเลน เรียกว่าการเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่น (Intensive) ตั้งแต่ปี 2536 พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยการเลี้ยงจะใช้วิธีการเติมอากาศลงไปในน้ำของบ่อเลี้ยงกุ้ง และปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในบ่อด้วยความหนาแน่น ทำให้ใช้พื้นที่น้อยกว่าระบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่ต้องอาศัยพื้นที่ธรรมชาติหลายสิบไร่ และเนื่องจากระบบนี้ต้องควบคุมระบบการเปลี่ยนถ่ายและระบายน้ำต่อวันที่รวดเร็ว พื้นบ่อจึงจำเป็นต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 2 เมตร ซึ่งพื้นที่หลังแนวป่าชายเลนถือว่าเหมาะสมที่สุด การเลี้ยงกุ้งแนวใหม่นี้ นอกจากจะเป็นวิธีที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์และช่วยผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวของพื้นที่ป่าชายเลนแล้ว ยังทำให้ได้ผลผลิตกุ้งสูงขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ได้เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนผ่านกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างยั่งยืนมากว่า 19 ปี

นักวิจัยชี้ ปี 2010 ทำลายสถิติร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

โดยหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุณหภูมิของโลก (HadCRUT) ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านสภาพอากาศย้อนกลับไปถึงปี 1850 พบว่าปี 2010 ถือเป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด

บันทึกดังกล่าว ซึ่งวิเคราะห์โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษ และมหาวิทยาลัยอีสต์ แองเกลีย ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการวิจัยธรณีวิทยาฟิสิกส์ของสหรัฐฯ เปิดเผยผลการเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของโลกรายเดือนตั้งแต่ปี 1850 ถึงปัจจุบัน จากสถานีตรวจวัดอากาศ 400 แห่ง ระบุว่าปี 2010 ได้ทำลายสถิติปีที่ร้อนที่สุด แทนที่ปี 1998 โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างพื้นผิวมหาสมุทรและผิวดินทั่วโลกอยู่ที่ 14.52 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของศตวรรษที่ 20 อยู่ที่ 13.9 องศาเซลเซียสเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากสถิติดังกล่าว แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในปีที่ ผ่านๆมา โดยอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 0.75 องศาเซลเซียส ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นดังกล่าวคงที่นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี 1900 ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 200-2009 ถือเป็นช่วงทศวรรษที่ร้อนที่สุด อีกด้วย

ทีมนักวิจัยเปิดเผยว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่อุณหภูมิในปี 2010 สูงกว่าทุกๆปี เกิดจากในปีดังกล่าว มีการเก็บสถิติอุณหภูมิในบริเวณโซนขั้วโลกเหนือเพิ่มมากขึ้นถึง 400 จุด ทั้งในแคนาดา รัสเซีย ซึ่งบริเวณขั้วโลกเหนือเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิมากที่สุดของโลก ทำให้การเก็บข้อมูลอุณหภูมิในปีนั้นสะท้อนสภาพที่แท้จริงของสภาวะโลกร้อนได้ดีกว่าที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเล โดยให้เรือสามารถใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำโดยตรงจากมหาสมุทร แทนการใช้ตะกร้าเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวัดแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลอุณหภูมิพื้นน้ำของโลกที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้นักวิจัยสามารถกลับไปคำนวณและแก้ไขข้อมูลอุณหภูมิของปีที่ผ่านมาให้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นด้วย

สถิติล่าสุดนี้ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤติยิ่งกว่าที่นานาชาติประเมิน และนโยบายต่างๆที่หลายประเทศกำลังคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะยับยั้งสภาวะโลกร้อนได้

กรมป่าไม้เตรียมจัดงาน"วันป่าไม้โลก"21มี.ค.นี้

โดยมติชนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

กรมป่าไม้เตรียมจัดงาน "วันป่าไม้โลก" 21มี.ค.นี้ รณรงค์คนไทยร่วมกันรักษาผืนป่า ดูแลป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ หลังองค์การสหประชาชาติ วิตกทรัพยากรน้ำลดลง เพราะป่าไม้ลดลง

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 กรมป่าไม้ได้กำหนดจัดงาน"วันป่าไม้โลก"ขึ้นบริเวณกรมป่าไม้ บางเขน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ในเรื่องการรักษาป่าต้นน้ำมาใช้ ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาวิกฤติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ มาจัดแสดง เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีแนวคิดนำไม้ของกลางมาทำบานประตู เพื่อใช้ประโยชน์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกยังคงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่โลกทั้งหมดที่เป็นพื้นดิน แต่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อย พื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวของโลก ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นมากกว่า 60,000 ชนิด และยังเกิดประโยชน์แก่ประชากรอีกมากกว่า 1,600 ล้านคนทั่วโลก

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของโลก ในปัจจุบัน มีการสำรวจพบว่า มีการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคต่างๆ เฉลี่ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณปีละ 130,000 ตารางกิโลเมตรต่อปี(ขนาดพื้นที่เท่ากับประเทศอังกฤษ) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนและเกิดในประเทศที่กำลังพัฒนา การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวของโลก ทำให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก เป็นปริมาณ 12-18% ของการปลดปล่อยทั้งหมดของโลก และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ต่อแหล่งน้ำ

ยูเอ็นชี้ ภัยพิบัติธรรมชาติปี 2011 สร้างความเสียหายเป็นประวัติการณ์ 380,000 ล้านดอลลาร์

โดยหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2555

องค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) เปิดเผยว่า หายนะภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี 2011 โดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น สร้างความเสียหายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นมูลค่ารวมมากกว่า 380,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 11.4 ล้านล้านบาท)

นางมาร์กาเรตา วาห์ลสตรอม ทูตพิเศษยูเอ็นด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติกล่าวว่า ขณะที่หลายประเทศกำลังบริหารจัดการเพื่อควบคุมยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ แต่กลับพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา โดยตัวเลขความเสียหาย 380,000 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นเพียงตัวเลขต่ำสุด แต่ก็ยังสูงกว่าสถิติเดิม เมื่อครั้งที่สหรัฐฯ ถูกพายุเฮอริเคนแคทรีนาถล่มในปี 2005 ถึง 2 ใน 3 โดยในครั้งนี้ เหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ รวมถึงน้ำท่วมในไทยและอีกหลายประเทศ เป็นตัวส่งให้ค่าเสียหายให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

นางวาห์ลสตรอมกล่าวระหว่างการแถลงข่าวการจัดพิธีรำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 11 มีนาคมปีที่แล้วว่า เหตุแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ก่อมูลค่าความเสียหายมากที่สุด และสูญเสียชีวิตประชาชนมากที่สุด

ตามข้อมูลของสำนักงานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติของยูเอ็น ระบุว่า เหตุแผ่นดินไหว สึนามิ และอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ สร้างความเสียหายมากกว่า 210,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ มูลค่าความเสียหายจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ของไทยอยู่ที่มากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์

ด้านธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประเมินว่าแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปีที่ผ่านมานั้น มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์ เฉพาะในส่วนของการบูรณะซ่อมแซม

นางวาห์ลสตรอมกล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 1999-2011 ภัยพิบัติได้สร้างความเสียหายแก่ถนนและเส้นทางคมนาคมราว 73,000 กิโลเมตร ที่ถูกตัดขาดใน 19 ประเทศ ทั้งในแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา โรงเรียนเกือบ 64,000 แห่งถูกทำลายในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น กว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลกจำนวน 7,000 ล้านคนกำลังเสี่ยงอันตรายจากหายนะทางธรรมชาติต่างๆ เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

by ThaiWebExpert