มติชนออนไลน์

วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก อีก 8 ปี ไทยจะมีเสือโคร่ง 375 ตัว ?


ปี 2553 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเสือโลกร่วมกับกลุ่มประเทศที่มีเสือในป่าธรรมชาติจำนวน 13 ประเทศทั่วโลก ครั้งนั้นได้มีการให้สัตยาบันร่วมกันว่า ภายในปี 2565 ทุกประเทศจะต้องทำให้ประชากรเสือโคร่งในป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จากปริมาณที่มีอยู่เดิมในปีนั้น ซึ่งตอนนั้นสำรวจพบว่าประเทศไทยมีเสือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 200-250 ตัว


แต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องการบุกรุกทำลายป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของเสือและล่าสัตว์อันเป็นเหยื่อของเสือซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มปริมาณเสือในป่าธรรมชาติรัฐบาลไทยในเวลานั้นจึงประกาศว่าขอเพิ่มปริมาณเสือแค่ 50% ของปริมาณที่มีอยู่เดิมซึ่งหมายถึงขอเพิ่มแค่ 100-125 ตัว น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าการเพิ่มถึง 200-250 ตัว


เวลาผ่านไป 4 ปี มีทั้งสัญญาณที่ดีและไม่ดีสำหรับเรื่องเสือโคร่งในประเทศไทย


เรื่องดีๆ ก็คือ พื้นที่ที่มีประชากรเสือชุกชุมแต่เดิมคือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าที่มีเสือมากที่สุดในประเทศไทย โดยพบราว 70 ตัวนั้น เวลานี้พบว่า ปริมาณเสือที่เพิ่มขึ้น ทำให้พวกมันต้องแสวงหาอาณาจักรใหม่ให้ตัวเอง แต่พื้นที่ป่าที่มันจะไปอาศัยอยู่ก็ต้องเป็นป่าสมบูรณ์จริงๆ มันจึงจะอยู่ได้


นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พบว่าสามารถถ่ายรูปเสือจากกล้องคาเมร่าแท็บที่นำไปติดไว้ตามต้นไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งเป็นป่าที่อยู่ติดกับป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถึง 11 ตัวด้วยกัน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีมาก เพราะ 3-4 ปีก่อนหน้านี้แทบจะไม่พบเสือในป่าดังกล่าวเลย แสดงให้เห็นว่า 1.ป่าในพื้นที่นั้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่ เสือถึงอยู่ได้ และ 2.ในบริเวณที่เสืออาศัยอยู่นั้นมีเหยื่อให้กินอย่างเพียงพอ ที่น่าดีใจไปมากกว่านั้นคือ นอกจากแม่เสือแล้ว ยังพบลูกเสืออีกถึง 5 ตัวด้วยกัน


"จึงเป็นสัญญาณที่ดีว่าน่าจะทำได้ตามเป้าที่เคยไปให้สัตยาบันเอาไว้กับประเทศที่มีเสือหรือถ้าทำไม่ได้จริงๆก็น่าจะได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันแต่มีข้อแม้ว่าปริมาณป่าที่มีอยู่ต้องไม่ลดลงไปกว่านี้"


วันที่ 29 กรกฎาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลกเป้าหมายหลักของประเทศไทยในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ต้องทำไปพร้อมกับการดูแลที่อยู่และเหยื่อของเสือให้อุดมสมบูรณ์ไปพร้อมๆ กันด้วย ซึ่งก็คือการดูแลป่าและสัตว์ในป่าให้มีสภาพสมบูรณ์นั่นเอง


เราจะมีการประมวลเหตุการณ์อยู่เรื่อยๆว่าอีก 8 ปี เราจะทำตามที่เคยให้สัตยาบันเอาไว้ได้หรือไม่


กรมอุทยานเปิดยุทธการลุยผู้บุกรุกสิรินาถ ทวงคืนผืนป่า2,743ไร่ กว่า5หมื่นล้าน

วันที่ 8 กรกฎาคม ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นำโดยนายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้เปิดยุทธการถวงคืนพื้นที่ป่าสู่อุทยานแห่งชาติ ร่วมกับนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ทั้งนี้ในช่วงเช้านายนิพนธ์ และตัวแทนจากทุกหน่วยงานดังกล่าวร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งถือเป็นงานแรกของนายนิพนธ์ หลังจากรับตำแหน่งอธิบดี อย่างเป็นทางการ

นายไมตรี กล่าวว่า ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯสิรินาถ มี 2 ปัญหา คือ บุคลากร หากได้บุคลากรที่สุจริต ตรงไปตรงมา เคารพในกติกา ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น ขณะที่การบูรณาการต้องทำอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักการ 5 ร. คือ ความร่วมมือ ระเบียบกฎหมาย ความรอบคอบ รอบด้าน และถี่ถ้วนในการพิทักษ์ทรัพยากรของประเทศ ไม่รอนสิทธิชาวบ้าน และร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้การอนุมัติการอนุญาต 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องการร่วมมือกัน อย่างให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่อง คือ กรมที่ดิน หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการปกครอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ และฝ่ายการเมือง ทุกฝ่ายต้องมีบทบาทชัดเจน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสุจริต

ด้านนายนิพนธ์ กล่าวว่า หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 64 ออกมา ทำให้ทุกหน่วยงานมีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือกับกรมอุทยานฯ ในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯมากขึ้น อะไรที่เคยล่าช้าก็จัดการได้อย่างเร็วรวด อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอีกมากที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ ทั่วประเทศ ซึ่งอุทยานฯสิรินาถ มีปัญหายาวนานเรื้อรัง ที่ผ่านมามีอุปสรรคค่อนข้างมาก ทั้งจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปสรรคจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯเอง ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนไปเอื้ออำนวยให้มีการออกเอกสารสิทธิจนเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเวลานี้กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินคดีการบุกรุกอุทยานฯสิรินาถ 379 แปลง 2,743 ไร่ รวมมูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ขณะที่นายวิชาติ วินกลาง ป.ป.ช.จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ปปช.ได้ดำเนินคดีใน จ.ภูเก็ต 77 คดี แบ่งเป็น 70 % มาจากเจ้าหน้าที่ 20 % เกี่ยวกับที่ดินป่าไม้  เป็นของกรมอุทยานฯ 3 คดี และอีก 10 % เป็นคดีอื่นๆ

นายสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานฯ กล่าวว่า อุทยานฯ สิรินาถ มีพื้นที่ 56,503 ไร่ ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 แม้ว่าเดิมจะประกาศทับเขตพื้นที่ป่าสงวนเป็นอุทยานฯ มีการสอบสวนพิสูจน์สิทธิที่ดินรวมทั้งจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ที่อยู่เดิมหมดแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีเอกสารสิทธิฉบับใดๆ ออกในพื้นที่อุทยานแห่งนี้อีก ทั้งนี้หลังจากมีการพิสูจน์ภาพถ่ายทางอากาศทั้งหมดและแจ้งความคดีเป็นบางส่วน และได้ส่งเรื่องให้ทางดีเอสไอสอบสวนทั้งหมด 14 คดี ได้แก่ 1. บริษัท ภูเก็ตเพนนินซูล่า สปาแอนด์รีสอร์ท จำกัด 2.บริษัท เซลทรัลแอนด์ซิตี้ ดิวีลอปเม้นท์ จำกัด 3.บริษัทแลนด์ สเตท จำกัด 4.นางสุชาดา สังข์สุวรรณ 5.บริษัทอันดามันไวท์บัช รีสอร์ท จำกัด 6.บริษัท สุรีสัมฤทธิ์ จำกัด 7.บริษัทพาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท จำกัด 8. บริษัท ลาคลอรีน จำกัด 9.บริษัทลายันภูเก็ต จำกัด 10.บริษัท ทรีดอลฟินซ์ จำกัด 11.บริษัทภูเก็ตอะคาเดียร์ จำกัด 12.โครงการบ้านฝรั่ง 13.โรงแรมมาลัยวนา ในทอน และ14.โครงการอิสทีน่า

ต่อมานายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานฯสิรินาถ ได้นำภาพถ่ายพื้นที่ที่เตรียมออกโฉนด 3 แปลง ของนายนคร วงศ์ศรีทอง จำนวน 80 ไร่ น.ส.อโนมา ปรางเสน 96 ไร่ และนายจัน พงศ์พา 80 ไร่ ซึ่งอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ สค.1 พื้นที่ติดกันทั้ง 3 แปลง อยู่ในเขตป่าไม้ และมีขอบแนวที่ดินติดชายทะเลด้านหาดในทอนขึ้นมาแสดง ซึ่งทางอุทยานฯ ขอคัดค้านการออกโฉนดต่อที่ประชุม เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจน ปรากฎว่านายไมตรี บอกว่า จะขอตรวจสอบที่ดินทั้ง 3 แปลง เพราะหลักฐานที่อุทยานฯ นำมาเสนอ ถือว่าที่ดินทั้ง 3 แปลงอยู่ในพื้นที่อุทยานฯ ชัดเจน

จากนั้นนายไมตรี ได้เปิดโอกาสให้สำนักที่ดิน จ.ภูเก็ต ชี้แจง โดยนายสิทธิชัย พรหมชาติ เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินส่วนแยกอ.ถลาง กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินจะต้องทำตามกระบวนการตามมาตรา 43 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จากนั้นเมื่อได้มติแล้ว จึงให้ทางสำนักที่ดินออกโฉนดให้ แต่ถ้ามีการคัดค้านที่ดินก็จะหยุดดำเนินการ ทั้งนี้ที่ดินทั้ง 3 แปลงมีการขอออกโฉนดมาแล้วถึง 4 ครั้ง ภายในเวลา 10 ปี แต่ยังไม่สามารถออกได้ ยอมรับว่าหลักฐานที่กรมอุทยานฯนำมาแสดงชัดเจนว่าไม่สามารถออกโฉนดได้ ซึ่งสำนักที่ดินจะไม่ออกโฉนดให้เด็ดขาด ส่วนการออกโฉนดที่ดินที่ผ่านมา ได้สอบถามไปยังอุทยานฯหลายครั้ง แต่ไม่ตอบตามเวลา ทำให้ที่ดินต้องออกโฉนดไป เพราะไม่เช่นนั้นสำนักที่ดินจะโดนลงโทษมาตรา 157 ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้น นายสมัคร   ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณหาดในทอน ที่เป็นที่ตั้งของที่ดินทั้ง 3 แปลง พบว่า สภาพพื้นที่ ยังเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดน้อยใหญ่ มีสภาพเป็นป่ารกชัฏ และบริเวณทางลงด้านที่ติดกับทะเลเป็นแนวลาดชัน เกิน 40 องศา ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้เลย ขณะเดียวกัน นายสมัคร ได้เดินทางไปยัง โรงแรมภูเก็ต เพนนินซูล่า ซึ่งเป็นของนางสุทธาสินี อินทามระ หรือ สีกาแอน ภรรยาของอดีตพระมิซซูโอะ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ อยู่ในสภาพำรุดทรุดโทรม และถูกปล่อยทิ้งร้าง

นายกิตติพัฒน์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ นางสุทธสาสินี ได้เดินทางมาพบ เพื่อขอคำแนะนำ ว่าโรงแรมของตนเอง ยังสามารถซื้อขายได้หรือไม่ ซึ่งตนได้แจ้งไปว่าสามารถซื้อขายได้ เพราะกรรมสิทธิยังคงเป็นของนายสุทธาสินี แต่เมื่อคดีที่กรมอุทยานฟ้องร้อง ก็จะต้องมีการรื้อถอนอยู่ดี ดังนั้น การซื้อขายควรทำด้วยความระมัดระวังมิฉะนั้นจะกลายเป็นการหลอกขายที่ดิน เพราะ โรงแรม ตั้งอย่บนที่อุทยานฯมิฉะนั้นจะผิดกฏหมาย ในวันที่ 9 กรกฎาคม จะมีการปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งบันทึกการดำเนินคดี พื้นที่ถูกบุกรุกในอุทยานฯทั้งหมด 

ร้องน้ำเสียแหล่งผลิตประปาระยอง


ฉบับวันที่ 24 มิ.ย. 2557 (กรอบบ่าย)
     พ.ต.ท.ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล สวญ.สภ.หนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้รับแจ้งจากนายสุจินต์ สุขเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองบัวว่า มีน้ำเสียและปลาตายบริเวณสะพานหลังวัดหนองกรับ หมู่ 3 ชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากโรงงานเหนือคลองสาธารณะปล่อยน้ำเสียลงคลอง จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพบน้ำในคลองเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็น มีปลาตายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจพิสูจน์ ก่อนเข้าตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานรีไซเคิลเศษกระดาษ โดยมีผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงานพาเดินสำรวจ พร้อมชี้แจงว่า ในอดีตโรงงานมีบ่อบำบัดน้ำเสีย 7 บ่อ ต่อมาชลประทานเวนคืนที่ดิน จึงเหลือบ่อบำบัดน้ำเสียเพียง 1 บ่อ ซึ่งได้ปรับปรุงน้ำเสียให้ได้ค่ามาตรฐานก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะ เมื่อเกิดการร้องเรียนจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์
     นายสุจินต์กล่าวว่า น้ำในคลองเป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปา เขต อ.เมือง บ้านฉาง และมาบตาพุด จากการตรวจสอบพบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีถนนขวางกั้นสูงกว่า 2 เมตร ติดคลองสาธารณะ ซึ่งปริมาณน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดตามมาตรฐานล้นท่วมถนน เมื่อฝนตกน้ำเสียจะไหลลงคลองสาธารณะ
 

คสช.ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ น้อมนำแนวพระราชดำริ

     วันที่ 12 มิ.ย.ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำของ คสช.โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ 36 หน่วยงาน ร่วมประชุม อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่ภาครัฐได้ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11 ซึ่ง หน.คสช.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำได้อย่างเท่าเทียมกัน และต้องคำนึงถึงน้ำต้นทุน การจัดเก็บ ระบบส่งน้ำ การระบายน้ำ การพร่องน้ำ โดยให้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ให้ 
     สำหรับการจัดทำแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของ คสช.จะต้องสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และการยอมรับจากประชาชนตั้งแต่เริ่ม ส่วนราชการที่รับผิดชอบในเรื่องน้ำจะต้องหารือร่วมกันจัดทำแผนงานให้สอดคล้อง เกื้อกูล เชื่อมโยงกัน ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในประเทศเป็นผู้บริหารจัดการ ส่วนด้านงบประมาณต้อง ไม่เป็นภาระกับประเทศในอนาคต มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ที่สำคัญ ประชาชนมีความพึงพอใจ และสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันจัดทำ แผนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของ คสช. ครอบคลุมการแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน เฉพาะหน้า ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5-10 ปี
     แผนงานโครงการของทุกกระทรวงที่เกี่ยวกับน้ำในปีงบประมาณ 2557 หากตรงกับความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน ให้เร่งดำเนินการ แต่หากโครงการใดที่ยังไม่พร้อมให้นำไปพิจารณาในแผนงบประมาณปี 2558 ต่อไป

 

อุตฯดีเดย์ใช้'ร.ง.4'ระบบใหม่1ก.ค.นี้

     นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จะเร่งปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตตั้งโรงงาน (ร.ง.4) คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ดังนั้น วันที่ 10 มิถุนายน จะเชิญตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย เข้ามารับทราบขั้นตอนการออกใบอนุญาต ร.ง.4 ในระบบใหม่ที่จะอนุมัติได้ภายใน 30 วัน รวมถึงการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถดึงบุคคลที่ 3 หรือเติร์ดปาร์ตี้ เข้ามาช่วยตรวจสอบรับรองเอกสารเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะสามารถประกาศคุณสมบัติของเติร์ดปาร์ตี้ได้ภายในสัปดาห์นี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ตรวจสอบเฉพาะเอกสารคำขอ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และ 2.ผู้ตรวจรับรองโรงงานในระบบต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จะต้องใช้วิศวกรที่ชำนาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ตรวจสอบและออกใบรับรอง โดยจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
     "เอกสารการขอใบ ร.ง.4 จะระบุว่าต้องใช้อะไรบ้าง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จะต้องระบุชัดเจนว่าจะให้เอกชนมารับใบ ร.ง.4 ได้เมื่อไหร่ หากไม่ได้ตามที่ระบุ กรอ.จะต้องรับผิดชอบ" นายวิฑูรย์กล่าว และว่า นอกจากนี้ จะเข้มงวดกับการปล่อยมลพิษในภาคอุตสาหกรรม โดยเพิ่มตรวจสอบขนส่งและกำจัดขยะอุตสาหกรรมให้รัดกุม รวมทั้งเสนอโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะอุตสาหกรรมให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ขณะที่เงินเพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิต 2556/2557 ให้ คสช.เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา

กรีนพีชวิ่งต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เผยกระบี่มีพื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในปท.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  กลุ่มอาสาสมัคร เยาวชน ผู้สนับสนุนกรีนพีซ และนักวิ่งกว่า 1,500 คนร่วมวิ่งรณรงค์ปกป้องกระบี่ เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณะชนและแสดงเจตจำนงในการรวมพลังปกป้องกระบี่ พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก จากโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

สำหรับกิจกรรม "Greenpeace Mini marathon - Run for Krabi" จัดขึ้นที่สวนหลวงพระราม 8 โดยในช่วงเวลาก่อนการวิ่งรณรงค์ กลุ่มเยาวชน อาสาสมัครกรีนพีซและนักวิ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ กางป้ายผ้าภาพพะยูน ขนาด 5x12 เมตร พร้อมข้อความ "Protect Krabi" หรือ "ปกป้องกระบี่" เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่มีพื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Convention) และเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมด 10 แห่งในประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด

นส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า จ.กระบี่ เป็นพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างรุนแรง  รวมถึงสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว วันนี้ผู้คนกว่าพันคนได้มารวมตัวเพื่อแสดงพลังในงานรณรงค์ครั้งสำคัญนี้ พวกเราหวังว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องถูกทบทวนและยกเลิกในที่สุด

นส.จริยา กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิต 870 เมกะวัตต์ เป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย   ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีแผนดำเนินการสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าเดิมของ กฟผ. เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างน้อย 2.3 ล้านตันจะถูกนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ทุกๆ ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการขนถ่ายถ่านหินจะต้องขุดลอกพื้นที่ทะเลเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมของกระบี่ โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล ผืนป่าชายเลน แหล่งทำประมงพื้นบ้าน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยของพรรณพืชและสัตว์ และสร้างความเสียหายต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จ.กระบี่

"โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่กำลังคุกคามมรกตแห่งอันดามัน การพัฒนาใดๆในพื้นที่แห่งนี้ควรคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาจากการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น การศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดกระบี่จึงเป็นทางออกที่ควรรีบลงมือ แทนที่จะกดดันให้ประชาชนมีตัวเลือกเพียงถ่านหินเท่านั้น" นส.จริยา กล่าว

 

กทม.เล็งเพิ่ม′เส้นทาง-จุดจอด′จักรยาน

วันที่ 23 เมษายน ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายธวัชชัย ปิยนนทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสาทร ปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการเพิ่มจักรยานสาธารณะและสถานีจอดให้ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1

โดยได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตและแนวทางการทำงาน เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ และเพิ่มเส้นทางจักรยานและสถานีจอดรถจักรยานสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

สำหรับคณะกรรมการมีแนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แบ่งตามกลุ่มโซนพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณารายละเอียด ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ จะได้มีการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อมูลเฉพาะต่อไป

นายธวัชชัย กล่าวภายหลังการประชุมว่า ต้องยอมรับว่าเส้นทางจักรยานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ยังคงมีปัญหาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการประชาชน ทั้งพื้นผิวจราจรที่ไม่เรียบ เลนจักรยานอยู่บนฟุตบาทต้องใช้ร่วมกับทางเท้า และจุดจอดรถสาธารณะที่ไม่เพียงพอ 

จากการหารือคณะกรรมการได้วางกรอบแนวทางเพื่อเพิ่มเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะพิจารณาเพิ่มในพื้นที่รอบนอกที่จราจรไม่หนาแน่นก่อน ส่วนพื้นที่ชั้นในนั้นจะพิจารณาจัดพื้นที่จอดรถจักรยานสาธารณะเน้นบริเวณสถานีบีทีเอสและเอ็มอาร์ที เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง 

โดยเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดทำเลนจักรยานในกรุงเทพฯ คือ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยบนถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถปั่นจักรยานบนถนนสาธารณะได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะต้องทำการศึกษาอย่างจริงจัง

 

เชื่อไหม ไทยติดอันดับโลก 1 ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ำมากที่สุดในโลก

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) พบว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ำมากที่สุดในโลก รองจากอินเดีย จีน สหรัฐ ปากีสถาน และญี่ปุ่น โดยน้ำที่นำไปใช้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เพื่อการส่งออกเฉลี่ย 2,131 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี และยังไม่มีการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือวัดร่องรอยการใช้น้ำ (วอเตอร์ ฟุตปริ้นท์) ตามแบบสากล เพราะต่อไปทั่วโลกจะนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากมองว่าไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
     "ทั่วโลกมีแนวโน้มการขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้เร็วๆ นี้ จะเกิดมาตรการกีดกันทางการค้า จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย สศอ.จึงร่วมกับสถาบันอาหาร ดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย วอเตอร์ฟุตปริ้นท์ ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก โดยจะยกระดับผู้ประกอบการอาหารส่งออกไม่น้อยกว่า 24 ราย ได้ดำเนินการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจะได้ปริมาณค่าอ้างอิงวอเตจอร์ฟุตปริ้นท์ ในกลุ่มอาหารที่สำคัญของอุตฯ อาหารไทย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการรับสมัครและอยู่ระหว่างการเข้าให้การปรึกษาขั้นต้นและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและประสงค์เข้าร่วมโครงการ" นายสมชายกล่าว 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่วมไทย20ล้านเครื่องต่อปี′กรอ.′เร่งออกกฎหมายกำจัด

     นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ได้หารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากขณะนี้การคัดแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือน คัดแยกโดยคนเก็บของเก่า หรือพวกซาเล้ง ทำให้การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้ ขณะที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ของประชาชน
     โดยปริมาณซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีทีวีดิจิตอล  ปี 2556 มีปริมาณ 20.88 ล้านเครื่อง อาทิ โทรศัพท์มือถือ – บ้าน 9.14 ล้านเครื่อง โทรทัศน์ 2.43 ล้านเครื่อง อุปกรณ์เล่นภาพ หรือเสียง ขนาดพกพา 3.3 ล้านเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1.99 ล้านเครื่อง  เครื่องแฟกซ์ 1.5 ล้านเครื่อง  เครื่องปรับอากาศ 7.1 แสนเครื่อง ตู้เย็น 8.72 แสนเครื่อง 
     ปี 2557 คาดว่ามีปริมาณซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  22.08 ล้านเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ – บ้าน 9.75 ล้านเครื่อง ปี 2558 คาดว่า มี 23.23 ล้านเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ – บ้าน 10.33 ล้านเครื่อง ปี 2559 คาดว่า มีซาก 24.31 ล้านเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือ – บ้าน 10.90 ล้านเครื่อง 

ไฟไหม้บ่อขยะบางปู 200 ไร่ ควันคลุมฟ้าดำทะมึน

     เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 16 มี.ค. ร.ต.ต.เดชา กุสุมาลย์ พนักงานสอบสวน สภ.บางปู รับแจ้ง เหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเอกชน ภายในซอยแพรกษา 8  ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จึงประสารดับเพลิงจากเทศบาลพื้นที่ใกล้เคียง เข้าระงับเพลิง
     ที่เกิดเหตุเป็นบ่อทิ้งขยะของบริษัทเอกชน ไม่มีชื่อ พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้กองขยะอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันซึ่งมีกลิ่นเหม็น สีดำทะมึนลอยขึ้นปกคลุ่มท้องฟ้าเป็นมลพิษทางอากาศและก่อเป็นเมฆสีดำไปทั่วบริเวณ และกลุ่มควันยังสร้างผลกระทบลอยเข้าสู่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งทำให้กับประชาชนต่างรีบออกมาเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าจะลุกลามไปยังบ้านของตนเอง
     ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำสายางเข้าฉีดน้ำสกัดแพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเพลิงไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีขยะ เป็นปริมาณมากและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ร่วมทั้งต้นเพลิงยังอยู่ลึกเข้าไปกลางบ่อซึ่งเป็นอุปสรรค์ในการลากสายยางที่ยาวไม่เพียงพอในการเข้าไป จึงทำสกัดเพลิงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะนี้ยังเวลาผ่านไปกว่า 3 ชม.พบว่าเพลิงยังคงประทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถควบคุมได้ในวงจำกัด
     จากการสอบถามนายกรมพล สมุทรสาคร อายุ 43 ปี ซึ่งอ้างว่าเป็นคนดูแลบ่อขยะกล่าวเพียงสั้นๆว่า สาเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้นั้น ตนยังไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์จึงไม่มีใครอยู่ และต้นเพลิงนั้นก็ไหม้มาจากบริเวณกลางบ่อซึ่งไม่น่าจะมีใครเดินเข้าไปเผา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

by ThaiWebExpert