เดลินิวส์

อนุรักษ์ป่าไม้ไทยมาจากใจ...หรือเป็นไปตามกระแส

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ ที่ 04 กันยายน 2554

วันที่ 1 กันยายนเมื่อ 21 ปีที่แล้วมีความหมายยิ่งต่อผืนป่าไทย ที่ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง เลือกใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อจะรักษาผืนป่าแนวตะวันตกของประเทศไว้

21 ปีผ่านไปปัญหาป่าไม้ของไทยยังไม่ถูกแก้ไขอย่างรอบด้าน บางพื้นที่ดีขึ้นคนเข้าใจป่าอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนแม้ไม่มี พ.ร.บ.ป่าชุมชนออกมาก็ตามที แต่บางแห่งวิกฤติและเลยเถิดเห็นได้ชัดจากการรุกพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว เพื่อสร้างรีสอร์ทบ้านพัก

โอกาสการครบรอบการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงาน สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ขึ้น พร้อมจัดเวทีเสวนาในห้วข้อ เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ไทยมาจากใจหรือเป็นไปตามกระแส โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย โชคดี ปรโลกานนท์ หัวหน้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯเขาแผงม้า ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตพลิกผืนป่าเสื่อมโทรม 5,000 ไร่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยมี ดัชนีชี้วัดที่เห็นได้ชัดคือกระทิง เขาแผงม้า สมบูรณ์ สังข์เครืออยู่ นายกอบต.บ้านดงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านดง ใน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในฐานะชุมชนที่รวมตัวกันอนุรักษ์ป่าจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนได้รับรางวัลมากมาย และ น.ส.วีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในฐานะผู้หญิงที่ต้องดูแลป่าโดยเฉพาะแนวผืนป่าที่ติดกับตะเข็บชายแดนที่ร่วมเสวนา

นายกอบต.บ้านดง เล่าว่า ชุมชนที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาวเมื่อ 200 กว่าปีแล้ว เดิมทีพื้นที่อาศัยของชุมชนเป็นพื้นที่ที่เคยถูกสัมปทานป่าไม้ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และมีการทำไร่เลื่อนลอยรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปี 2523 กรมป่าไม้ได้กันเขตพื้นที่ทำกินกับพื้นที่อนุรักษ์ออกจากกัน ในตอนนั้นชาวบ้านยังไม่รู้เรื่องการปลูกป่าแค่รู้อย่างเดียวคือการป้องกันไม่ให้ป่าไฟไหม้ ต่อมาปี 2538 ปตท.ได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกป่า โดยเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ ต.บ้านดง พื้นที่ 11,416 ไร่ และได้ร่วมกันดูแลรักษาจนมาดูวันนี้

“ปัจจุบันสิ่งที่ชาวบ้านได้จากป่ามีรายได้เพิ่มขึ้น เช่นหาหน่อไม้มาขายทำให้แต่ละครอบครัวมีรายได้เดือนละ 30,000 บาท” นายกอบต.บ้านดง บอกถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของชาวบ้าน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากป่า มีการกำหนดกฎเกณฑ์โดยชุมชนเอง เช่น กำหนดให้หาหน่อไม้จำกัดได้แค่ 2 เดือน ในพื้นที่ป่าใช้สอยที่กันไว้จากเขตอนุรักษ์ 2,000 ไร่ หากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับ 500-1,000 บาท

เวลานี้หัวใจอนุรักษ์ของคนบ้านดงยังลุกโชนอยู่เสมอ ท่ามกลางกระแสการรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างบ้านพักส่วนตัวหรือรีสอร์ท เพราะใน อ.ชาติตระการ อากาศเย็นสบายตลอดปี

สมบูรณ์เล่าว่าชาวบ้านมีวิธีการปกป้องป่าโดยการรวมกลุ่มใช้ข้อบังคับของกฎหมายกับนายทุน ที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้องยึดคืน และมีแนวคิดว่าผืนไหนที่เอาคืนไม่ได้จะรวบรวมเงินเพื่อซื้อต่อ ปัจจุบันมีพื้นที่ถูกยึดคืนได้ในเขตบ้านดงแล้ว 300 ไร่

ขณะที่ โชคดี ได้บอกเล่าถึงวิธีเข้าไปฟื้นฟูป่า ทำงานภายใต้มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537-2545 ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาแผงม้าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำมูล และมูลนิธิคุ้นเคยกับชาวบ้าน รวมทั้งเป็นพื้นที่กันชนภายใต้แนวคิดที่ว่าการปลูกป่าไม่จำเป็นต้องทำโดยภาครัฐ สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าป่าสมบูรณ์แล้วคือการกลับมาของกระทิง และระบบนิเวศที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

“ถ้าไม่มีเขาแผงม้าวังน้ำเขียวคงยิ่งกว่านี้” โชคดีเอ่ยสั้น ๆ แต่ตีความได้มากกว่านั้น เขาสะท้อนประสบการณ์ปลูกป่า ว่า แนวทางอนุรักษ์ป่าทำได้หลากมิติ แต่สิ่งสำคัญต้องเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม ขณะเดียวกันการอนุรักษ์ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชีวิตด้วย

ทั้งพื้นที่ป่าบ้านดงและพื้นที่ป่าเขาแผงม้ามีจุดเริ่มต้นเหมือนกันคือเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและผู้นำจนพลิกฟื้นกลับมาได้ คนละแบบกับพื้นที่ป่าของป่าทุ่งใหญ่ฯเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ใช่ว่าปัญหาด้านการทำงานเชิงอนุรักษ์จะไม่มี

วีรยา บอกว่าพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่ฯที่มีขนาด 1.6 ล้านไร่ไม่มีปัญหานายทุนเข้าไปรุกล้ำเพราะประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ชัดเจนแล้ว รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ที่เป็นกะเหรี่ยงเข้าใจแนวทางของการอนุรักษ์ที่กรมอุทยานฯทำ แต่ปัญหาอุปสรรคของการดูแลพื้นที่ป่า อยู่ที่ความยากในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลำพังแค่ดำรงชีวิตอย่างเดียวก็ยากมากแล้ว เพราะพื้นที่ติดแนวชายแดนต้องพบกับกองกำลังรอบด้าน การเดินทางไปแต่ละหน่วยพิทักษ์ป่าบางแห่งต้องใช้เวลา 3-5 วัน เป็นพื้นที่ป่าที่ต่างจากสภาพพื้นที่อื่น ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลป่าอยู่ประมาณ 180 คนในพื้นป่าเป็นล้านไร่

นอกจากต้องผจญกับสภาพธรรมชาติที่ยากลำบากอยู่แล้วปัจจัยภายนอกที่ทำให้การทำงานยากยิ่งไปอีกในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่คือด้านการท่องเที่ยว พบว่าคนเมืองที่ไปเที่ยวป่ายังทิ้งขยะไว้ พิสูจน์จากขยะจะพบว่าเป็นเครื่องอุปโภคคุณภาพดีที่คนในเมืองได้ ตลอดจนข้อมูลที่นักท่องเที่ยวผู้มีฐานะฝากทิ้งไว้กับชาวบ้านเรื่องที่ดิน เขาอยากครอบครองที่ดินติดแม่น้ำ บนเนินเขา พยายามติดต่อหาซื้อ นอกจากนี้ยังพบปัญหาท่องเที่ยว แบบออฟโรด ซึ่งมีปัญหามากในปีที่ผ่านมา นั่นเพราะในเส้นทางป่าทุ่งใหญ่ฯ ได้รับการโหวตจากผู้นิยมออฟโรดแล้วว่าเป็นเส้นทางที่ยากและเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำรถสมรรถนะดี ๆ ไปทดลอง

“ปีนี้คนนำรถออฟโรดเข้าป่าลดลง แต่กระแสต่อต้านพี่เยอะเพราะเขามองว่าเป็นออฟโรดไม่ได้ทำลายป่าไม่ได้ตัดไม้ล่าสัตว์ ทำไมจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เขาเข้าไป ล้อรถใหญ่ เครื่องเขาดีเขามีเงิน รถขึ้นไปได้แล้วถอยกลับมาใหม่เพื่อจะดูความแรงของรถ แล้วไปทำลายเส้นทางพัง ในขณะที่พี่ไม่สามารถจะขนส่งเสบียงไปให้ลูกน้องที่ทำงานลาดตระเวนได้ ไม่สามารถเอาลูกน้องที่เจ็บป่วยออกจากป่าได้ เพราะว่ารถเรากับรถเขามันคนละรุ่นกันกับรถหลวง แต่คนที่เขาเข้าไปมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมีผลกระทบต่อการรักษาป่าอย่างไร ถือว่าเป็นการทำลายป่าอย่างหนึ่ง”

คำบอกเล่าของหัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ พอจะมองภาพได้ว่าปัจจุบันคนไทยยังรักป่าไม้เป็นตามกระแสหรือมาจากใจ.

กรีนดีไซน์

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ ที่ 04 กันยายน 2554

 

ปัจจุบันในวงการก่อสร้างทั่วโลก หันมาพัฒนาตึกอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเริ่มคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการออกแบบ ที่เรียกรวม ๆ ว่า “กรีนดีไซน์” Green Design การออกแบบที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการปาร์คเวนเชอร์–ดิ อีโคเพล็กซ์ออน วิทยุ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ที่รวมไว้ทั้งอาคารสำนักงานเกรดพรีเมี่ยม และโรงแรมหรู 5 ดาวชั้นนำของโลกอย่าง โรงแรมโอกุระ ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นต่างนำกระบวนการกรีนดีไซน์มาใช้ ด้วยการออกแบบอันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประนมมือไหว้ และดอกบัว สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงาม

จุดเด่นต่าง ๆ ของอาคารอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานแห่งนี้ ยังมีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กระจกอนุรักษ์พลังงาน เป็นกระจก 3 ชั้น ที่มีช่องอากาศอยู่ระหว่างกลาง และเคลือบสารพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณเสียง แสงแดด และความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร จึงช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้พอเพียงกับความร้อนในแต่ละพื้นที่ ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบทำความเย็นได้มากขึ้น และทำให้ผู้อาศัยภายในอาคารรู้สึกสบายกับอุณหภูมิที่คงที่ทุกพื้นที่ และระบบลิฟต์อัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของมอเตอร์ที่มีระบบการผลิตไฟฟ้ากลับเข้าระบบอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึงร้อยละ 30 จากระบบปกติ และผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังชั้นที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาในการรอลิฟต์ไม่เกิน 40 วินาที เป็นต้

รวมทั้งการสร้างหลังคาเขียว (green roof) ในส่วนของหลังคาอาคารจอดรถ เพื่อลดผลกระทบจากการดูดซับรังสีดวงอาทิตย์ที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เกาะร้อน และได้พยายามใช้ระบบการบำบัดน้ำทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการลดการปลดปล่อยน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และประหยัดน้ำประปาที่จะต้องนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในสวน

โครงการสำนักงานระดับไฮเอนด์แห่งนี้ มีความสูง 34 ชั้น พื้นที่รวมทั้งสิ้น 81,400 ตร.ม.

กังหันลมแบบพอเพียง

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2554

 

แม้น้ำมันจะลดราคา แต่ยังขอสนับสนุนเรื่องของพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนกว่าต่อไปและนี่…ก็คืออีกหนึ่งผลงานของนักวิจัยไทย ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพึ่งพาตนเอง กับ “ต้นแบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า” ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ที่นำมาจัดแสดงใน “งานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554”

พ.ต.ประพัฒน์ อุทโยภาศ ผู้วิจัย บอกว่า เครื่องนี้เป็นต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานร่วม คือ พลังงานจากกังหันลม (Wind Turbine) และเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ร่วมกัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบริเวณที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้าเข้าถึง

ทั้งนี้ปกติกังหันลมที่นำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั่วไป แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ กังหันลมที่มีแกนหมุนอยู่ในแนวราบ (HAWT) และ กังหันลมที่มีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้ง (VAWT) ความแตกต่างระหว่างกังหันลมทั้งสองแบบก็คือตำแหน่งของใบกังหัน โดยกังหันลมแบบ HAWT จะติดตั้งอยู่บนเสาสูง แกนของการหมุนของใบกังหันจะอยู่ในแนวราบและอยู่ส่วนบนสุดของเสา มีใบกังหันหมุนอยู่กลางอากาศอย่างที่เห็นได้ชัด ซึ่งมักพบเห็นอยู่ทั่วไป แต่มีราคาสูงเนื่องจากต้องใช้เสาขนาดใหญ่ แต่กังหันลมแบบ VAWT ใบกังหันจะหมุนรอบแกนของการหมุนซึ่งตั้งอยู่ในแนวดิ่ง ไม่มีอันตรายจากใบพัด ทำให้สามารถติดตั้งในระดับใกล้พื้นดินได้นักวิจัยเลือกที่จะพัฒนากังหันลมแบบที่มีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้ง หรือ VAWT เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย ปลอดภัยสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ราบ ค่าก่อสร้างถูก ซ่อมแซมได้ง่าย ขณะเดียวกันการติดตั้งและเคลื่อนย้ายก็สามารถทำได้สะดวก และสามารถรับลมได้ในทุกทิศทาง

ผู้วิจัยบอกว่าสำหรับเครื่องต้นแบบนี้ ใช้งบประมาณ ประมาณ 50,000 บาทต่อเครื่อง สามารถผลิตไฟได้พอเพียงกับการใช้งานในครัวเรือน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในทุ่งกว้างหรือบ้านพักที่อยู่ริมทะเล ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวมีการทดสอบใช้งานแล้วที่ ม.สยาม อนาคตจะมีการปรับปรุงและขยายให้เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วย.

กรมอุทยานฯดีเดย์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ประเมินคุณค่าระบบนิเวศ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2554

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เน้นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งดำเนินงานโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลท์ซ ด้วยงบประมาณโครงการรวม 80 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป รัฐบาลไทย รัฐบาลเยอรมนี และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลท์ซ ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยโครงการจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2557

ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานฯ กล่าวว่า ปัจจุบันความเสียหายด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มีมูลค่าสูงถึง 45 ล้านล้านยูโร ขณะที่มีเงินแก้ไขความเสียหายเพียง 6 ล้านล้านยูโรเท่านั้น ความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการ ภายใต้ชื่อ “เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economic of Ecosystemas and Biodiversity : TEEB ) เพื่อศึกษาค้นหาความสัมพันธ์เศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่อมนุษยชาติ 2. สร้างความเข้าใจในมูลค่าเศรษฐกิจที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 3. ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาประเมินคุณค่าเศรษฐกิจที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 4. พัฒนามาตรการที่สอดคล้องกับมาตรการ TEEB ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

ดร.รุ่งนภา กล่าวว่า เมื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ออกมาแล้ว ต้องพัฒนาออกมาเป็นมาตรการโดยยึดหลักการของ TEEB ภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนที่อยู่ในเขตแนวป่า ที่รักษาป่าควรได้ค่าตอบแทน สวัสดิการด้านการศึกษา การสาธารณสุขที่ควรจะได้ หรือการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า เช่น การหาของป่าต้องมีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม หรือการนำผลิตผลของป่าไปแปรรูปเป็นสมุนไพร ซึ่งเมื่อออกมาเป็นยาแล้วราคาแพง แต่เมื่อเทียบแล้วคนที่ดูแลป่าทำให้ระบบนิเวศเอื้อต่อการเกิดพืชสมุนไพรได้ค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด ขณะเดียวกันบุคคลที่ดูแลรักษาป่าไว้ ช่วยรักษาโลกร้อนให้กับคนในเมืองด้วย ต้องศึกษาลงไปว่าจะจัดสรรให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ให้มีความอยู่ดีกินดีได้อย่างไร

วิธีนี้ประเทศเวียดนามนำมาใช้แล้วโดยการเก็บเงินค่าใช้ไฟฟ้าของคนในประเทศมาจ่ายให้กับชาวบ้านที่ดูแลป่า ขณะเดียวกันคนที่ทำลายป่าต้องใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์คำนวณออกมาว่า สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างไรถ้าเก็บป่าไว้จะมีมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรบ้าง”

ปัจจุบันTEEB มีกรณีศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ด้านความหลากหลายและระบบนิเวศที่ปฏิบัติได้จริงแล้ว 500 กรณีทั่วโลก ขณะนี้ได้รับการยอมรับแล้ว สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มใช้กับพื้นที่ป่านำร่องได้ในปีนี้ ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยพิจารณาว่าพื้นที่ดังกล่าวใกล้กรุงเทพฯ และมีการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเทศกาลมีคนเข้าไปใช้พื้นที่จำนวนมากเกินกว่าที่จะรับได้ หนึ่งในกิจกรรมคือต้องแสวงหาเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแบ่งเบา และที่บ้านครีวงศ์ คนต้นน้ำที่ดูแลป่าต้นน้ำส่งผลให้คนปลายน้ำมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ด้วยการทำเกษตรแบบออแกนิก ต้องมีการศึกษาเพื่อชดเชยให้มีความสมดุล

ด้านนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า โครงการนี้เน้นนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินมาใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงจะมีการนำเอานวัตกรรมจากการศึกษาระดับนานาชาติว่า “เศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ( TEEB) ที่เพิ่งจะสรุปผลไม่นานนี้มาเป็นแนวทางดำเนินการ โดยมุ่งพัฒนาแหล่งทุน และสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์

“ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น น้ำสะอาด และการควบคุมสภาพภูมิอากาศนั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเสมอ ดังนั้นการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความคุ้มค่า” นางเวโรนีค ลอเรนโซ ที่ปรึกษาทางการทูตและหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ระบุ.

มหากาพย์ 'เขื่อนแก่งเสือเต้น'! ใช่คำตอบสุดท้ายหรือไม่?

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2554

หลังจากได้เกิดฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ จ.แพร่ น่าน สุโขทัย ฯลฯ เรื่องที่มักจะถูกหยิบยกมาตลอดคงหนีไม่พ้น การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ขวางกั้นแม่น้ำยม โดยมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนเห็นด้วยและกลุ่มที่ต่อต้านไม่ต้องการให้สร้างเขื่อนเพราะเชื่อว่าในอนาคตจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะป่าไม้สักทองธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่เหลืออยู่ผืนสุดท้ายจะสูญหายไป นอกจากนี้ยังอาจเป็นการทำลายวิถีชีวิตอันปกติสุขของประชาชนกว่า 3,000 ครัวเรือน เพื่อแลกกับการแก้ปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วม

ทีมข่าวเดลินิวส์ ได้รับการประสานข้อมูลจาก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งทำงานคร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมานานก็ได้ให้ความเห็นพร้อมเขียนย้อนความเป็นมาในเรื่องราวของ “เขื่อนแก่งเสือเต้น” จัดได้ว่าจะเรียกให้เป็น “มหากาพย์ เขื่อนแก่งเสือเต้น” เนื่องจากเท่าที่ผมจำได้เริ่มมีการศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2524 คือเมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมักจะกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ รวมทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือขณะนี้ด้วย

ทุกครั้งก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากยังคงมีความขัดแย้งเชิงสังคมระหว่างชุมชนต้นน้ำ และชุมชนปลายน้ำ ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดกับทุกลุ่มน้ำ เนื่องจากแม่น้ำมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงบริเวณเหนือน้ำย่อมส่งผลกระทบกับท้ายน้ำ !!

รศ.ดร.เสรี อธิบายข้อมูลด้วยว่า ผมเพิ่งจะออกไปสำรวจภาวะน้ำท่วม จ.สุโขทัย เมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมน้ำหลากโดยที่บริเวณ อ.ศรีสำโรง เกิดเขื่อนริมแม่น้ำแตกยาวประมาณ 50 เมตร ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากเข้าท่วมทุ่งนา ถนนหนทาง รวมทั้งบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ระหว่าง แม่น้ำยม กับ แม่น้ำน่าน ในขณะนั้นชุมชนในเมืองสุโขทัยคันกั้นน้ำในเมืองยังคงรับได้ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเพียง 1 สัปดาห์ เกิดฝนตกต่อเนื่องทั้งบริเวณลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมไม่สามารถไหลเข้าทุ่งได้ (เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูง ประกอบกับพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างแม่น้ำทั้งสองมีปริมาณน้ำมากอยู่แล้ว) จึงไหลหลากมาทางท้ายน้ำผ่านเมืองส่งผลให้น้ำท่วมเมืองสุโขทัย

แล้วเราจะทำอย่างไร? ผมจึงอยากจะให้ข้อคิดเพื่อให้สังคมเข้าใจในพฤติกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งร่วมกันตัดสินใจในอนาคต ผมเคยผ่านร้อนผ่านหนาวจาก โครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภาในปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ และฐานเขื่อนระหว่างปี พ.ศ. 2526-2528 ขณะนั้นความขัดแย้งมีสูงมาก เคยถูกข่มขู่นับครั้งไม่ถ้วน เคยถูกลักพาตัวไปเรียกค่าคุ้มครอง เคยนอนท่ามกลางเสียงปืน และระเบิด ผมกลับมานั่งทบทวนอย่างมีสติ เพื่อจะหาคำตอบว่าเราผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นมาด้วยเหตุใด และในที่สุดจึงพบว่าคำตอบอยู่ที่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นไปตามแนวพระราชดำรัสของพ่อหลวงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกแห่งทุกสถานการณ์

ประการแรก ผมจึงอยากจะทำความเข้าใจกับสังคมถึงศักยภาพของลุ่มน้ำยม กล่าวคือ ลุ่มน้ำยมมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 4,100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณความต้องการน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 2,600 ล้านลบ.ม. (โดยกว่า 90% เป็นความต้องการน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น) ในขณะที่มีเครื่องมือที่สามารถควบคุมน้ำได้ (ฝาย ประตูน้ำ คลองชลประทาน) โดยคิดเป็นปริมาตรเก็บกักประมาณ 400 ล้านลบ.ม. ดังนั้นลุ่มน้ำยมจึงต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงหลายครั้งในอดีต ในทางตรงข้าม ข้อจำกัดในการรับน้ำของแม่น้ำยมตั้งแต่ต้นน้ำ ที่อำเภอเมืองแพร่ (1,000 ลบ.ม.ต่อวินาที) อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย (2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที ) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (920 ลบ.ม.ต่อวินาที) และ อำเภอเมืองสุโขทัย (600 ลบ.ม.ต่อวินาที) ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝนเกือบทุกปี เนื่องจากปริมาณน้ำท่าที่ไหลหลากมาจากต้นน้ำมีมากกว่า 1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที (ปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณน้ำมากกว่า 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที) ดังนั้นเมื่อน้ำไหลผ่านจุดที่มีข้อจำกัดดังกล่าว ย่อมทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ชุมชนในลุ่มน้ำต้องร่วมกันตัดสินใจว่าจะอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้ได้หรือไม่

หากยกตัวอย่าง เขื่อนแก่งเสือเต้น (ทางเลือกที่ 1) คือคำตอบสุดท้ายใช่หรือไม่? จึงต้องทำความเข้าใจต่อไป ความคาดหวังจากชุมชนท้ายน้ำว่า หากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจะทำให้เขาไม่ต้องประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เป็นอยู่จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง แต่จะลดระดับความรุนแรงไปอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ อย่างน้อยระดับน้ำท่วมสูงสุดจะลดลงไปประมาณ 2 เมตรที่ อำเภอเมืองแพร่ และ ประมาณ 1 เมตร ที่อำเภอเมืองสุโขทัย (เปรียบเทียบกับ ระดับน้ำท่วมในปี 2538) มีพื้นที่น้ำท่วมลดลงไปด้วยประมาณ 450,000 ไร่ รวมทั้งยังสามารถหน่วงเวลาน้ำท่วมที่อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ประมาณ 45 ชั่วโมง

แต่ประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนจะได้รับคือการมีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก และจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในอนาคตได้ เพราะปริมาณน้ำเก็บกักจะเพิ่มเป็นประมาณ 1,600 ล้านลบ.ม. อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบจากพื้นที่ชุมชนเหนืออ่างที่ต้องได้รับผล กระทบ

เมื่อมีการศึกษาเบื้องต้นในการลดระดับเก็บกักน้ำ โดยเสนอให้มีการก่อสร้าง เขื่อนแม่น้ำยมบน และเขื่อนแม่น้ำยมล่าง (ทางเลือกที่ 2) รวมปริมาตรอ่างประมาณ 750 ล้านลบ.ม. ซึ่งจะทำให้สามารถลดระดับน้ำท่วมสูงสุดที่จะลดลงไปประมาณ 1 เมตรที่ อำเภอเมืองแพร่ และ ประมาณ 0.60 เมตร ที่อำเภอเมืองสุโขทัย (เปรียบเทียบกับ ระดับน้ำท่วมในปี 2538) มีพื้นที่น้ำท่วมลดลงไปด้วยประมาณ 300,000 ไร่

กล่าวโดยรวมหากตัดสินใจตามทางเลือกทั้งสองทาง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งได้โดยสมบูรณ์ แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะลดลงอย่างมาก ทั้งนี้มาตรการเสริมอื่น ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่แก้มลิง มาตรการด้านผังเมือง ระบบประกันภัย ระบบเตือนภัย ยังคงมีความจำเป็น นอกจากนี้ การตัดสินใจ ณ วันนี้มิได้หมายความว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันที จะต้องทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ท้ายที่สุด ชุมชนก็จะต้องมีมาตรการปรับตัวให้อยู่ได้กับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างปลอดภัย และยั่งยืน เช่น ไม่รุกล้ำพื้นที่ชุ่มน้ำ ไม่ตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำ มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พัฒนาระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกมายืนยันหนักแน่นว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ไม่มีนโยบายที่จะผลักดันโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงกันเนื่องจากขณะนี้ได้มีหลายฝ่ายยังมาแสดงความเห็นและคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น แต่กระทรวงเกษตรฯจะไปเดินหน้าศึกษา 2 โครงการคือ เขื่อนแม่น้ำยมตอนบน และเขื่อนแม่น้ำยมตอนล่าง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการ จะผลักดันให้รัฐบาลหนุนงบประมาณในการศึกษาโครงการทั้งการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านผลกระทบต่อสุขภาพตามรัฐธรรมนูญปี 2550 โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นทางออกที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซ้ำซากจากน้ำท่วม หากไม่ทำอะไรเลยจะเกิดน้ำท่วมขังอย่างนี้ทุกปี ถึงเวลาที่จะต้องถามคนในพื้นที่กว่า 10 จังหวัดว่าเขาจะอยู่อย่างไร

รมว.เกษตรฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า การศึกษา 2 เขื่อนยังมีโอกาสที่จะสร้างได้ ดีกว่าจะดันทุรังเดินหน้าเขื่อนแก่งเสือเต้น ที่ต่อต้านกันมาเกือบ 30 ปี ซึ่งเมื่อสร้างแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำจะไม่ท่วม ซึ่งปัญหาทั้งหมดกรมชลประทานจะหารือกับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อไปทำแผนแก้ไขทั้งลุ่มน้ำยม นำเสนอท่านนายกฯต่อไป.

แก้ปัญหาด่วนลุ่มน้ำยม

สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำยมในระยะเร่งด่วนนั้น นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ ระบุว่า กรมชลประทานจะดำเนินการในงบประมาณปี 2555 โดยต้องสร้างระบบจัดการน้ำหลาก เพิ่มด้วย เช่น การพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดกลาง ทั้งประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดย่อยในลำน้ำสาขาจากลุ่มน้ำยมรวมทั้งสิ้น 57 โครงการ จะได้ความจุน้ำเพิ่มอีก 542 ล้านลบ.ม., พัฒนาโครงข่ายผันน้ำหลาก เช่น โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้า แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง, โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำท้ายทุ่งทะเลหลวง, โครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติฝั่งซ้ายขวา, โครงการผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าพื้นที่รองรับน้ำท่วมบางระกำ ที่ สามารถรองรับน้ำได้ 50 ล้านลบ.ม. และในหน้าแล้งจะสามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ได้ด้วย สิ่งสำคัญขณะนี้ได้ให้กรมชลประทานไปวางแผนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว เพื่อวางแผนให้เกษตรกรในการปลูกข้าวเพื่อป้องกันความเสียหายจากทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง

พันธบัตรป่าไม้...ยุติปัญหาสร้างป่าสมดุล(2)

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม บทความเรื่องนี้กล่าวถึง ดร.อดิศร์ อิศราง กูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ถึง โครงการพันธบัตรป่าไม้ เป็นหนึ่งในข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ของร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 โดยเป็นกลไกภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง น้ำ และเกษตร ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทำการศึกษาและนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันนี้ต่อเนื่องจากวันพุธที่ 10 สิงหาคม...

ดร.อดิศร์ กล่าวอีกว่า โดยหลักการพันธบัตรป่าไม้จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องตั้งองค์การมหาชนขึ้นมาบริหารจัดการ โดยให้กระทรวงการคลังรับรองสถานภาพของพันธบัตร เป็นสินค้าทางการเงินสีเขียว ที่ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับพันธบัตรทางการเงินอื่น ๆ เหมาะสำหรับองค์กรเอกชนหรือผู้สนใจ โดยเฉพาะคนที่ได้ประโยชน์จากป่า มาซื้อพันธบัตรเพื่อเป็นการลงทุน หรือทำ CSR ตอบแทนสังคมทางหนึ่ง

รายได้ในการดูแลป่าจึงมาจากการลงทุนซื้อพันธบัตรป่าไม้ของผู้สนใจ จากนั้นนำเงินไปใช้เพื่อการดูแลพื้นที่ป่าใน 3 รูปแบบ คือ 1. กรณีผืนป่าสมบูรณ์เพิ่มการคุ้มครองไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ 2. กรณีผืนป่าที่มีการบุกรุกอยู่แล้วโดยชาวบ้านที่ยากจน โดยอาจนำไปใช้เพื่อการจัดหาหรือชดเชยพื้นที่ใหม่ในการทำอาชีพทดแทน 3. กรณีผืนป่าเสื่อมโทรมต้องปลูกทดแทนและจัดระบบการปลูกป่าที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วย

ด้านรายจ่ายหรือผลตอบแทนของผู้ซื้อพันธบัตร จะได้มาจากหลายแหล่งซึ่งสามารถคำนวณมูลค่าได้ อาทิ 1. เนื้อไม้หรือปริมาตรไม้ใหม่ที่ได้จากป่าปลูกและมีการตัดหมุนเวียนแบบยั่งยืนนำมาป้อนอุตสาหกรรม ช่วยลดการนำเข้าไม้ 2. รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งหวังว่าสังคมนานาชาติจะเข้ามาร่วมจ่ายเงินมาร่วมสนับสนุนการปลูกป่า 3. รายได้จากคนในประเทศที่ได้ประโยชน์จากสภาพต้นน้ำที่ดีขึ้น เช่น การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยต้องมีความชัดเจนว่าเขาใช้น้ำหรือไฟฟ้าจากเขื่อนซึ่งรับน้ำจากแหล่งต้นน้ำที่มาจากสภาพป่าที่ดีขึ้น เช่น จากอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำปริมาณมาก และ 4. รัฐบาลอุดหนุน 10-20% จากเงินที่ประหยัดได้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้งซึ่งจะลดลงเมื่อสภาพป่ามีความสมดุลมากขึ้น และยังเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอ

อย่างไรก็ตาม การทำ “พันธบัตรป่าไม้” เป็นเรื่องใหม่และไม่ง่าย ต้องสร้างกลไกที่เป็นธรรมและเป็นทางออกให้กับทุกฝ่าย จึงจำเป็นต้องมีองค์กรมหาชนมาบริหารจัดการ สร้างแนวทางที่เป็นไปได้และไม่สร้างความขัดแย้ง เช่น ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกเป็นป่าเศรษฐกิจก็ไม่จำเป็นให้ชาวบ้านยากจนที่บุกรุกพื้นที่ป่าทำการเกษตรต้องย้ายออกแต่เปลี่ยนมาเป็นการจ้างงานแทน ทำให้เขาไม่ต้องสูญเสียรายได้และไม่ต้องกลับไปรุกป่าทำเกษตรอย่างเคย สิ่งสำคัญต้องขจัดมาเฟียที่อยู่เบื้องหลังการรุกป่าในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจากกลไกการบุกรุกป่าไม้ที่เกิดขึ้นมักมีธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้อง การดำเนินการเรื่องนี้จึงไม่ง่าย

ดร.อดิศร์ กล่าวว่า ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถให้ใครใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ได้เลย แต่ควรเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพและต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นด้วย เช่น การจัดการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในบางจุด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนก็ทำได้ โดยมีการจัดโซน จัดระบบการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายธรรมชาติ และมีการควบคุม เมื่อมีการกำหนดชัดเจนแล้ว ในบางพื้นที่ก็อาจเปิดให้ภาคเอกชนประมูลไปทำได้ ซึ่งมีตัวอย่างในหลายประเทศ เช่น ที่มัลดีฟส์ มีการนำจุดสวย ๆ เปิดประมูลให้เอกชนไปทำโรงแรมสร้างรายได้เข้าประเทศ

นอกจากพันธบัตรป่าไม้แล้ว ทีดีอาร์ไอยังได้เสนออีก 2 มาตรการเร่งด่วนที่ควรทำ คือ จัดทำแผนการใช้ที่ดินของประเทศ และแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เชื่อว่าหากเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในอีก 2 ปีข้างหน้า.

จากภูคิ้ง..ถึงวังน้ำเขียว

ผู้เขียน: 
คุณนายทอม (khunnaitom@gmail.com)

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2554

 เริ่มเรื่องรายการ เนวิเกเตอร์ ของดาราหนุ่มหล่อ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ที่เกี่ยวกับ ภูคิ้ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขอต่อด้วยเรื่อง รีสอร์ตที่วังน้ำเขียว ซึ่งยังคงเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่อง..

ทั้งสองกรณีเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เหมือนกัน แต่คดีที่ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ถูกแจ้งความข้อหาบุกรุก ดูจะเทียบไม่ได้เลยกับปัญหาที่วังน้ำเขียว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าไปตรวจสอบ และสั่งให้รีสอร์ตหลายสิบแห่งแถววังน้ำเขียวต้องรื้อถอนนั้น เป็นอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่สามารถทำได้ แต่ก็มีคำถามและข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย โดยเฉพาะที่ว่า ทำไมเจ้าหน้าที่จึงปล่อยปละละเลย ให้รีสอร์ตเหล่านั้นดำเนินการมาตั้งนานหลายปี รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มิอาจปฏิเสธได้เช่นกัน ไม่ว่าด้านการท่องเที่ยว การค้าขาย และการจ้างงานในพื้นที่.. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ อ้างว่า สาเหตุที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการกับรีสอร์ตที่ก่อสร้างในพื้นที่ผิดกฎหมาย ก่อนหน้านี้ เพราะบรรดาผู้ครอบครองล้วนเป็นผู้มีอิทธิพล เส้นใหญ่ มีผู้หนุนหลัง

แต่นั่นย่อมเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น.. เพราะหากตอนนั้นไม่กล้าทำอะไร แล้วทำไมตอนนี้จึงกล้าทำ..?

ว่ากันตามจริง หากมีใครลุกขึ้นมาฟ้องเจ้าหน้าที่ที่เคยรับผิดชอบในอดีต ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่บ้าง ก็คงจะดีมิใช่น้อย..!! ความที่ปล่อยปละละเลยมาเนิ่นนาน ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบ้านเราที่คลุมเครือ สลับซับซ้อน ทำให้การทำงานในวันนี้ยากลำบากขึ้นมาก ที่ดินวังน้ำเขียวที่ซื้อ-ขาย สร้างบ้านพัก และรีสอร์ตส่วนใหญ่ หากไม่ใช่ที่ สปก. ก็มีเพียงใบ ภบท. ที่แสดงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หาใช่เอกสารสิทธิ์ไม่.. แต่ก็เป็นที่ทราบและปฏิบัติกันมาเนิ่นนานว่าที่ดิน สปก.และ ภบท.นั้น มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันเป็นว่าเล่น เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ google แล้ว search คำว่า “ขายที่ดิน” ก็จะเห็นประกาศ ขายที่ สปก. หรือ ภบท. ขึ้นมานับร้อยรายการ..!

อีกทั้งวิธีการซื้อขายเปลี่ยนมือ ก็ไม่ใช่ความลับหรือเรื่องยากแต่อย่างใด เพราะแม้กฎหมายจะกำหนดให้ที่ดิน สปก.โอนกรรมสิทธิ์ได้เฉพาะทางมรดก แต่ก็สามารถทำสัญญา โอนสิทธิ์ครอบครอง ได้ หรือใช้เป็นหลักทรัพย์จำนองเพื่อขอกู้เงินได้ ซึ่งนั่นเท่ากับกฎหมายหลับตาข้างหนึ่ง หรือเปิดช่องให้เลี่ยงได้นั่นเอง เช่นเดียวกับที่ดิน ภบท. ซึ่งในทางกฎหมายเป็นที่ดินที่ผู้ครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์ อาจเป็นที่ป่าสงวน ที่อุทยานฯ ที่บุคคลผู้นั้นรุกล้ำโดยผิดกฎหมาย หรือเป็นที่รกร้างก็ได้ ผู้อ้างสิทธิ์เข้าครอบครองเพียงแต่มีหลักฐานว่าได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทุกปีเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ยังมีการนำที่ดินดังกล่าวมาซื้อขายกันทุกเมื่อเชื่อวัน..

คำถามข้อแรก คือ ทำไมกฎหมายจึงเปิดช่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ จากการบุกรุกที่ดินผืนใดผืนหนึ่งโดยผิดกฎหมาย..? แทนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า..??

เพียงแค่ปัญหาช่องโหว่ของกฎหมายเหล่านี้ ก็ทำให้ทั้งผู้รักษากฎหมายและผู้ปฏิบัติปวดเศียรเวียนเกล้าได้มากแล้ว ยังไม่นับรวมถึง ความไม่เท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย ในบ้านเรา ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจำวันตั้งแต่การละเมิดกฎจราจร ไปจนถึงการทำร้ายหรือละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่น จนดูจะกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันโดยทั่วไป กรณีการจัดการกับรีสอร์ตที่วังน้ำเขียว จึงอาจมีทั้งคนทำผิดกฎหมายที่ต้องถูกลงโทษส่วนหนึ่ง คนที่สามารถหลบเลี่ยงเงื้อมมือกฎหมายได้อีกส่วนหนึ่ง รวมถึงหญ้าแพรกที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ แต่ต้องพลอยรับเคราะห์อีกส่วนหนึ่ง..

แต่เชื่อว่า ยังมีปัญหาแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองต่อไป ไม่จบสิ้น.

พันธบัตรป่าไม้...ยุติปัญหา สร้างป่าสมดุล

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 0:00 น

 ความขัดแย้ง ระหว่างผู้แอบอ้าง ครอบครอง ใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้กับฝ่ายดูแลรักษาเป็นปัญหาปรากฏให้เห็นเสมอ และหยิบยกข้อกฎหมายมาสร้างความชอบธรรมของฝ่ายตน พร้อมกับสภาพผืนป่าและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายต่อเนื่อง พิสูจน์การทำงานของภาครัฐที่ยังไม่ได้ผล ส่วนสังคมโดยรวมแม้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญ แต่ยังขาดความร่วมมือในการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่อยู่ในสภาพน่าวิตกนั้น มีสาเหตุมาจาก รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสังคมขาดความตระหนักในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า โครงการพันธบัตรป่าไม้ เป็นหนึ่งในข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ของร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 โดยเป็นกลไกภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง น้ำ และเกษตร ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทำการศึกษาและนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธบัตรป่าไม้ เกิดจากแนวคิดที่ว่า ป่าไม้ให้ประโยชน์แต่ที่ผ่านมาเราไม่สามารถรักษาป่าไว้ได้ ไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐจะพยายามทำอย่างไร พื้นที่ป่ายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาเป็นวงกว้าง การจะรักษาพื้นที่ป่าไว้ได้นั้น ต้องทำให้คนสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับป่าเกิดการเชื่อมโยงกัน คือ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากป่า กับกลุ่มคนผู้ดูแลรักษาผืนป่า ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกัน และยังไม่สามารถเชื่อมถึงกันได้ “พันธบัตรป่าไม้” จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันของคนสองกลุ่มได้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน โดยคนที่ใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากป่าก็ควรต้อง “จ่าย” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรักษาป่า นำไปฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลทดแทน

ยกตัวอย่าง สังคมไทยได้ประโยชน์จากการที่สภาพป่าสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลของน้ำทำให้ป่าไม้สามารถช่วยป้องกันน้ำหลาก และช่วยให้ประเทศมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ป่าไม้ยังช่วยในการดูดซับคาร์บอนช่วยลดภาวะโลกร้อน การบริหารพื้นที่ป่าไม้เชิงพาณิชย์ยังช่วยให้เกิดรายได้จากการขายเนื้อไม้ หรือการรักษาพื้นที่ป่าไม้ทำให้เกิดประโยชน์เชิงนันทนาการ เป็นต้น แต่ในทางตรงกันข้าม คนทำหน้าที่ดูแลป่าต้องใช้เงิน (งบประมาณของรัฐ) จำนวนมากมาปกป้อง ดูแลพื้นที่ป่า พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกให้คนที่ได้ประโยชน์กับคนที่เสียประโยชน์ ได้มาเจอกัน คนที่ได้เงินจากป่าก็ควรเอาเงินมาให้คนที่ต้องเสียเงินรักษาป่า เพื่อทำให้สภาพป่าอยู่ได้ ไม่เสียสมดุลจนเกินไป... (โปรดติดตามตอนต่อไปในวันพุธหน้า)

ฟ้องรุกวังน้ำเขียวทำโลกร้อน

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 03 สิงหาคม 2554 เวลา 15:00 น

ป่าไม้เตรียมเล่นงานรีสอร์ท 22 ราย ฟ้องแพ่งพ่วงอาญาฐานรุกป่าวังน้ำเขียวทำโลกร้อน

เมื่อวันนี้ (3ส.ค.) นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบปัญหารีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศ 22 แห่งรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ว่า ขณะนี้กรมป่าไม้มีความพร้อมในการเข้าทำความเข้าใจ และชี้แจงการดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยคาดว่าหลังจากวันที่ 4 ส.ค. เมื่อได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนแล้ว คงจะสามารถขอหมายศาลได้ครบทุกราย เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจน และน่าจะเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ได้ก่อนวันที่ 13 ส.ค. เพราะขณะนี้มีการวางกำลังไว้ครบเรียบร้อยแล้ว ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการดำเนินคดีและการสอบสวนขึ้นอยู่กับทางเจ้าพนักงานซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาแต่ขณะเดียวกันกรมป่าไม้เตรียมฟ้องคดีแพ่งในข้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่า หรือที่เรียกว่าคดีโลกร้อนกับผู้บุกรุกเบื้องต้น 22 ราย ที่มีความผิดชัดเจนควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาด้วย

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเตรียมตรวจสอบบ้านพักและรีสอร์ท ในพื้นที่ป่าสงวนโซนอีซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าที่กรมป่าไม้เคยมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(สปก.)ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และปล่อยให้บุกรุก อย่างไรก็ตามการดำเนินการของกรป่าไม้ในครั้งนี้ อยากอธิบายต่อสังคมว่าถึงวาระที่ต้องจัดการไม่ได้กลั่นแกล้งใคร ที่ผ่านมากรมป่าไม้มีนโยบายในการทำงาน คือ ป้องกัน ทวงคืน ฟื้นฟู และดูแล พื้นที่ป่า ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถทวงคืนพื้นที่ได้ ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกมากมาย และต้องตัดพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ

เมื่อถามว่าที่ผ่านมาเคยมีการอนุญาตให้เอกชนเช่าใช้พื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมในการสร้างบ้านพักหรือรีสอร์ทหรือไม่ นายสุวิทย์ กล่าวยืนยันว่า ไม่เคยมีการอนุญาต และจะไม่อนุญาต ที่ผ่านมาเคยให้หน่วยงานราชการใช้พื้นที่ป่า เช่น ตัดถนนผ่าน ตั้งเสาไฟฟ้า สร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเท่านั้น แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำชั้น 1 เอหรือไม่ และการอนุญาตต้องผ่าน ครม.ก่อน.

พลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยก่อนกลายเป็นทะเลทราย

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2554

ประชากรประมาณหนึ่งพันล้านคน ในร้อยประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาและผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้ง ดังนั้น ในการประชุมสุดยอดของโลก เมื่อปี ค.ศ. 1992 ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล สหประชาชาติ จึงมีดำริให้ร่าง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้ง( United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification ,Particularly in Africa:UNCCD ) ขึ้น จนมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม 194 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่ค่อยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่วิกฤติจนถึงขั้นทำให้ขาดแคลนอาหารและน้ำอย่างรุนแรง...

ถึงแม้ว่าการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทย ยังไม่รุนแรงจนถึงมีสภาพเป็นทะเลทราย แต่ก็อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากป่าไม้ยังคงถูกทำลาย พื้นที่ดินเสื่อมโทรมยังคงเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้งบ่อยครั้งและยาวนานขึ้น รวมทั้งการแพร่กระจายดินเค็ม ที่ประเทศไทยมีดินเค็มจัดอยู่กว่า 1 ล้านไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มมากขึ้นโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส่...

นายวรพงษ์ วรามิตร ผู้อำนวยการส่วนงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหัวหน้าสำนักงานผู้ประสานงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ประจำประเทศไทย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอนุสัญญาฯ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นเป็นทะเลทราย แต่ก็ประสบปัญหาความแห้งแล้งและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีพื้นที่ ที่ใช้ทำเกษตรกรรมอยู่จำกัดเพียง 130 ล้านไร่ จากพื้นที่ประเทศทั้งหมด 320 ล้านไร่ ดังนั้นประเทศไทยจึงสมควรทุ่มเทแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยการใช้ที่ดินอย่างมีแบบแผน มีการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการรักษาและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและที่จะขาดไม่ได้ก็คือ การสนับสนุนจากภาครัฐ และความร่วมมือจากภาคเอกชนและเกษตรกรผู้ใช้ที่ดินในการดูแลทรัพยากรดินอย่างจริงจัง

ที่ผ่านมา ทางกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและความแห้งแล้งร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการร่วมกับเกษตรกรทำโครงการ ภายใต้ชื่อ “โครงการหมอดินอาสา” กรมฯ มีแผนปฏิบัติการของประเทศที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ. 2010–2014 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้จัดสรรงบประมาณให้ประเทศไทยใช้ในการดำเนินการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายจำนวน 2.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอใช้งบประมาณดังกล่าวได้ โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกมีวัตถุประสงค์ ในการใช้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย อย่างไรก็ตาม งบประมาณดังกล่าวยังคงเป็นเพียงส่วนน้อย ถึงกระนั้นก็ตาม ปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องทุ่มเทอย่างจริงจัง…

หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ UNCCD สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://irw101.ldd.go.th/Web_UNCCD/index.htm เรามาช่วยกันพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่มันจะกลายสภาพเป็นทะเลทรายในที่สุด.

by ThaiWebExpert