รายชื่อและสถานะโครงการวิจัย

 

ชุดโครงการพัฒนาความรู้และ ยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553

 

ดาวน์โหลดรายชื่อโครงการและหัวหน้าโครงการ รายละเอียดโครงการได้ที่นี่

AttachmentSize
N_Project.pdf136.67 KB
TRF24122553.pdf561.84 KB
by ThaiWebExpert