โครงการ “ การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย

ผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์
รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
อ.อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล
พิมพ์เมื่อ: 
กันยายน 2553
พิมพ์โดย: 
ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงด้านโลกร้อน
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert