ภาพรวมอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอต่อการแก้ปัญหามลพิษในมาบตาพุด

ผู้วิจัย: 
ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พิมพ์เมื่อ: 
8 กันยายน 2553
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert