รายงานการศึกษาการเมืองเรื่องโลกร้อนของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้วิจัย: 
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พิมพ์เมื่อ: 
มกราคม 2553
พิมพ์โดย: 
ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert