รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์..... โครงการ “การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจา เรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับ ภาคการเกษตรและนัยสำคัญต่อ ประเทศไทย”

ผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์เมื่อ: 
15 สิงหาคม 2552
พิมพ์โดย: 
ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert