การเข้าถึงมวลชน: การยกระดับการรับรู้ของมวลชนที่มีความสำคัญยิ่งต่อปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2011-04-27

 

งานสัมมนาเพื่อการเรียนรู้แ้ละแบ่งปันองค์ความรู้ครั้งที่ 5

ในหัวข้อ : การเข้าถึงมวลชน: การยกระดับการรับรู้ของมวลชนที่มีความสำคัญยิ่งต่อ

ปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 9.00 - 13.00 น.

ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค(สุขุมวิท 22)


สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

 

Parties to the Basel Convention(5 May 1992)

List of Parties(Convention on Biological Diversity&Cartagena Protocol on Biosafety)

Convention on Biological Diversity : 190 Parties (168 Signatures )

Cartagena Protocol on Biosafety : 143 Parties (103 Signatures )

Tags:
by ThaiWebExpert