เตือนโลกร้อนฉุดจีดีพีโลกหด 3.2%ในปี2573

โดย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 กันยายน 2555

รายงาน ที่จัดทำโดยสมาคมวิจัยการช่วยเหลือด้านการพัฒนา (DARA) ระบุว่า ประชากรโลกกว่า 100 ล้านคน จะเสียชีวิต และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะลดลง 3.2% ภายในปี 2573 ถ้าหากโลก ไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ

ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลกระทบต่อโลก อย่าง แผ่นน้ำแข็งละลาย, อากาศที่แปรปรวน, ภาวะแห้งแล้งและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น จะเป็นอันตรายต่อประชากร และการดำรงชีวิต

รายงานชิ้นนี้ คำนวณว่า จะมีประชากรเสียชีวิต 5 ล้านคนในแต่ละปี จากมลภาวะทางอากาศ, ความหิวโหย และโรคภัย อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ และประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเข้มข้น และยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านคนต่อปีภายในปี 2573 ถ้ารูปแบบปัจจุบันในการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลยังคงดำเนินต่อไป

ผู้เสียชีวิตกว่า 90% จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และรายงานฉบับนี้ คำนวณผลกระทบต่อมนุษย์และเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศต่อ 184 ประเทศในปี 2553 และ 2573

ทั้งนี้ Climate Vulnerable Forum ซึ่งเป็นภาคีของประเทศกำลังพัฒนา20 ประเทศที่ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ ได้มอบหมายให้ DARA จัดทำรายงานฉบับนี้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ ทำให้ผลผลิตทั่วโลกลดลง 1.6% ของจีดีพีโลก หรือราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และความเสียหายอาจเพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 3.2% ของจีดีพีโลกภายในปี 2573 ถ้าอุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มขึ้น และจะพุ่งทะลุระดับ 10% ก่อนปี 2643

ส่วนกลุ่มประเทศยากจนที่สุดในโลก อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ขณะที่ประเทศเหล่านี้ จะเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นจากภาวะแห้งแล้ง, การขาดแคลนน้ำ, พืชผลเสียหาย,ความยากจน และโรคภัย โดยเฉลี่ยแล้ว ประเทศเหล่านี้อาจมีจีดีพีลดลง 11% ภายในปี 2573 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศ

'กมธ.สิ่งแวดล้อมส.ว.'เล็งฟื้นคดีร้องทุกข์ข้อพิพาทบ้านท่ายาง

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 26 กันยายน 2555

"กมธ.สิ่งแวดล้อม ส.ว." เล็งฟื้นคดีร้องทุกข์ข้อพิพาท ชาวบ้านท่ายาง ระบุชาวบ้านกลัวอิทธิพล"หมอสุพัฒน์"

นายบุญสง โควาวิสารัช ส.ว.แม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เปิดเผยต่อสำนักข่าวเนชั่น ว่าในคดีของ พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลตำรวจ ผู้ต้องหาคดีการหายตัวไปของนายสามารถ นุ่มจุ้ย และ น.ส.อรษา เกิดทรัยพ์ สามีภรรยา ที่หายตัวไปนานกว่า 3 ปี น่าจะมีความเกี่ยวโยงกันกับความขัดแย้งเรื่องที่ดิน

ทั้งนี้เมื่อปี 2552 ตนและ น.ส.สุมล สุตวิริยวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี เคยลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากที่ชาวบ้านพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีร้องเรียนว่ามีปัญหาข้อพิพาทเรื่องการถือครองที่ดินกับ พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ เนื่องจากมีการอ้างว่าที่ดินสาธารณะในพื้นที่พิพาท เป็นของ พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ ทั้งที่ข้อเท็จจริงของการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ

นายบุญส่ง กล่าวต่อว่า ประเด็นเรื่องถือครองที่ดินนั้น ยังตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้อย่างมิชอบ จึงทำให้กลายเป็นปัญหากับคนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้มีการสรุปผลในเบื้องต้นว่าควรส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการติดตามผลการดำเนินการ ซึ่งตนในฐานะอนุกรรมการฯ จะหารือต่อที่ประชุมก่อนที่จะส่งหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าของการดำเนินงานที่ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ที่กรรมาธิการสรุปไป เมื่อปี 2552 เป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน จนเป็นผลทำให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งเท่าที่ลงพื้นที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หลายคน เกรงกลัวอิทธิพลของพ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ คนนี้มาก เพราะเขาเคยใช้อิทธิพลข่มขู่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านมาก่อน” นายบุญส่ง กล่าว

รมต.สิ่งแวดล้อมอาเซียนร่วมบูรณาการปัญหาก่อนก้าวสู่ AEC

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 กันยายน 2555

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม มีประเทศสมาชิกและประเทศจากภูมิภาคใกล้เคียง อาทิ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และรัสเซีย เข้าร่วมหารือถึงการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ทำให้แต่ละประเทศต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อเตรียมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาถาวรต่อไป
นอกจากนี้ ยังหารือถึงความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่นับวันจะลดน้อยลง และการบูรณาการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบรอบด้าน เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

ร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน (25 กันยายน 2555)

ร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน (Bangkok Resolution on ASEAN Environmental Cooperation)
2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. กับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการไปได้
โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
สาระสำคัญของร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันดำเนินการตามพันธสัญญาอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ตลอดจนผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Rio+20) รวมถึงกระตุ้นให้มี ความพยายามอย่างจริงจังที่จะปกป้อง อนุรักษ์และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับปี 2554-2563 และเป้าหมายไอจิ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไฟป่าและลดมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยการเฝ้าระวังและการดำเนินกิจกรรมป้องกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพป่าและลดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อป้องกันความสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในภูมิภาค

ร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน (25 กันยายน 2555)

ร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน (Bangkok Resolution on ASEAN Environmental Cooperation)
2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. กับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการไปได้
โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
สาระสำคัญของร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันดำเนินการตามพันธสัญญาอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ตลอดจนผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Rio+20) รวมถึงกระตุ้นให้มี ความพยายามอย่างจริงจังที่จะปกป้อง อนุรักษ์และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับปี 2554-2563 และเป้าหมายไอจิ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไฟป่าและลดมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยการเฝ้าระวังและการดำเนินกิจกรรมป้องกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพป่าและลดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อป้องกันความสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในภูมิภาค

เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ปตท. พร้อมดันประเทศไทยขึ้นชั้น สู่ ไบโอ พลาสติกฮับ เอเชีย

ผู้เขียน: 
จิตตราภรณ์ เสนาวงค์

หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 24 กันยายน 2555

ในสภาวการณ์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในการลดปัญหาโลกร้อน บริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) บริษัทค้าน้ำมัน “เบอร์หนึ่ง”ของไทย ไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหานี้ โดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอ พลาสติก หรือ พลาสติกชีวภาพ ที่ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท. บอกว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดจากโลกร้อน นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากเราหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้สถานการณ์เบาบางลง สำหรับสังคมไทยยังคงต้องใช้เวลาเรียนรู้พร้อมการรณรงค์ควบคู่กันไป และรอให้ถึงจุดหนึ่งที่คนหันมาใส่ใจมากขึ้น

ในส่วนของ ปตท.กำลังเตรียมการผลิตสินค้าไบโอ พลาสติก พร้อมผลักดันให้ไทยเป็น ศูนย์กลาง(ฮับ)การผลิต?ไบโอ พลาสติก ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้ร่วมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น หรือ MCC ของประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัทร่วมทุนพีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม (PTTMCC)?วงเงินประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ หรือ PBS แห่งแรกของไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง ด้วยกำลังผลิตประมาณ 20,000 ตันต่อปี ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ และจะเริ่มการผลิตได้ในปี 2558

โดยทาง บริษัท มิตซูบิชิฯ คาดหวังว่าหากโรงงานดังกล่าว มีกำลังผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะปิดบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ที่มีกำลังการผลิตเพียง?3,000 ตันต่อปี รวมถึงต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและหันมานำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยแทน

ล่าสุดการดำเนินการสร้างโรงงานดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการประมูลผู้รับเหมา และจะเป็นหนึ่งในโรงงานสีเขียวต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สารตั้งต้น กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็น BIO Based Industrial Estate อันนำไปสู่ Green Society ตามเป้าประสงค์ของกลุ่ม ปตท. และจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์ไบโอ พลาสติก หรือ ไบโอฮับแห่งเอเชีย ทั้งนี้ พลาสติกชีวภาพยังถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคม มีเพียงประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา เท่านั้นที่มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง การผลิต 80% จึงมุ่งเน้นส่งออกในต่างประเทศ

สำหรับไอโอ พลาสติก ใช้น้ำตาลถือเป็นวัตถุดิบหลัก ขณะที่ประเทศไทยมีความสมบูรณ์ด้านชีวมวลและวัตถุดิบด้านการเกษตร คือ อ้อย รวมทั้งศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยในปี 2554 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก

น้ำตาลมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รวม 7 ล้านตัน จากปกติส่งออกเฉลี่ยประมาณ 4-5 ล้านตันต่อปี มั่นใจว่า เมื่อมีอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นในอนาคตจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงวัตถุดิบน้ำตาล ที่ใช้บริโภคภายในประเทศ

“ผมมองว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตอ้อยมากขึ้น น้ำตาลที่เราจะใช้นั้นอยู่ในส่วนของการส่งออก เราจะไม่ไปแตะน้ำตาลที่ใช้ภายในประเทศ นอกจากนี้ผมยังมองว่า อุตสาหกรรมไบโอ พลาสติก ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำตาลของไทย เกือบ 10 เท่า หรือคิดเป็นราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันที่มีปัญหาราคาผันผวน ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร”

อย่างไรก็ตาม ดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.ยังแสดงความกังวลว่า ไบโอ พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การดำเนินการต่างๆ ในช่วงแรกอาจจะยากลำบาก ราคาก็ค่อนข้างสูงรวมถึงความรู้ความเข้าใจ บางคนอาจจะคิดว่าใช้แล้วจะย่อยสลายคามือเลยหรือเปล่า ขอบอกว่าไม่ใช่แน่นอน การย่อยสลายจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยอาศัยจุลินทรีย์ จากการทดลองใช้เวลาไม่ถึงปีก็ย่อยสลายได้ พร้อมมั่นใจว่า ปตท. เดินมาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วโดยตอบสนองนโยบาย TAGNOC คือ การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างภาระกับสังคม

พร้อมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าความต้องการจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว จากปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากไบโอ พลาสติกทั่วโลกมีการใช้อยู่ที่ 7 แสนตันต่อปี หรือ ขยายตัว 20-30% ขณะที่ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทั่วไป เติบโตเพียงประมาณ 5-10% ต่อปีเท่านั้น

ขณะที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการลดปัญหาโลกร้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป ต่อไปจะมีข้อกำหนดสินค้านำเข้าทุกชนิด ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุที่เป็นพลาสติกชีวภาพเท่านั้น แม้แต่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลาสติกชีวภาพกำลังเข้าไปมีบทบาทเช่นกัน

กว่าหมื่นคนร่วมCAR FREE DAY ปั่นจักรยานลดสภาวะโลกร้อน กทม.เล็งขยายเลนวิ่งรถ2ล้อเพิ่ม

หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 24 กันยายน 2555

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 23กันยายน ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี ?นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Car Free Day 2012 "กรุงเทพฯเมืองสวรรค์ มหัศจรรย์วันปลอดรถ"ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขน ส่งมวลชนสาธารณะ การเดิน หรือปั่นจักรยานในการเดินทาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน

โดยในปีนี้ประชาชนมาร่วมขบวนในการปั่นจักรยานกว่า 1 หมื่นคน จากปีที่แล้วที่มีเพียง 4,000 คัน เดินทางมาร่วมกันปั่นเป็นริ้วขบวนรูปธงชาติไทยที่ยาวที่สุดในโลก ?โดยรวมพล 14 จุด ทั่วกรุงเทพ ?ได้แก่ ลานพระบรมรูปทรงม้า สวนเบญจสิริ เดอะมอลล์ บางแค เดอะมอลล์ บางกะปิ ศูนย์ยาวชนบางมด (ฝั่งธน) ตลาดประตูกรุงเทพ ถนนอักษะ ซอย 4 ทีโอที แจ้งวัฒนะ world bike (รามอินทรา-อาจณรงค์) บิ๊กซี รามอินทรา กม.3 เดอะมอลล์ ท่าพระ เดอะมอลล์ งามวงศ์งาน ทีโอที พระราม 4 และสวนหลวง ร.9 มารวมตัวกัน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า (สนามเสือป่า) และมุ่งหน้าปั่นสู่สวนลุมพินี

นายธีระชน กล่าวว่า การปั่นจักรยานถือเป็นการออกกำลังกายที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัด และขณะนี้กทม.ได้โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริการให้ยืมหรือเช่า รถจักรยานด้วยระบบอัตโนมัติแก่ชาวกรุงเทพฯ เพื่อขับขี่ในระยะสั้นๆ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างชุมชนและรถสาธารณะ โดยจะเริ่มโครงการในเดือนต.ค.-พ.ย.นี้ ส่วนเลนจักรยาน กทม.มีนโยบายจะขยายให้มากขึ้นและหากจะตัดถนนใหม่ ได้มีนโยบายให้ออกแบบทางจักรยานไว้เลย ?ทั้งนี้ กทม.พร้อมขยายระบบขนส่งมวลชนพื้นที่กทม.เป็น 300กม.ภายใน 10 ปี

สมาคมเพื่อนชุมชนเร่งเครื่องมาบตาพุดสู่เมืองอุตฯเชิงนิเวศ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 23 กันยายน 2555

สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดรับสมาชิกเพิ่มอีก 7 รายผนึกกับ 5 กลุ่มผู้ก่อตั้งได้แก่ ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวเคมิคอล และโกลว์ หวังขยายเครือข่ายมุ่งยกระดับโรงงานสีเขียวคุมเข้มคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town โดยเร็ว

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวในงานแถลงข่าวครบรอบ 2 ปี ก้าวสู่ปีที่ 3 ของสมาคมเพื่อนชุมชนเมื่อเร็วๆนี้ว่า เป้าหมายของสมาคมเพื่อนชุมชนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนที่ดีขึ้นเพื่อให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrail Town) ของประเทศไทยโดยเร็ว

“เป้าหมายของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์คือ การที่โรงงานทุกแห่งมีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือเป็นโรงงานสีเขียวทั้งหมดกล่าวคือ ของเสียจะต้องปล่อยออกมาให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ชุมชนมีสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมกันภาคการผลิตแบบยั่งยืน”นายอนนต์กล่าว

สมาคมเพื่อนชุมชนเกิดจากการรวมตัวของ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่กลุ่มปตท.เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวเคมิคอล และโกลว์ ซึ่งได้ดำเนินงานมาครบ ปีและกำลังก้าวสู่ปีที่ 3 ด้วยการเปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 7 รายได้แก่ บริษัท วีนีไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด บริษัทบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีบี จำกัด บริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทพีทีทีฟีนอล จำกัด ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นในระยะยาว

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. กล่าวว่า เป้าหมายที่สำคัญของสมาคมเพื่อนชุมชนคือจะต้องลดช่องว่างระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการให้มากขึ้นเพราะอดีตผู้ประกอบการคิดว่าการดูแลสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของรัฐบาลเพราะเอกชนเสียภาษีไปแล้วซึ่งกลไกของรัฐไม่สามารถครอบคลุมได้ ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีขนาดโรงงานไม่ใหญ่มาก ก็จะไม่รู้ขอบเขตในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องนี้สมาคมฯก็พยายามหาแนวทางบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นแนวทางที่ดีพอสมควรในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

นายชลณัฐ ญาณารณพ รองนายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่าการดำเนินงานในช่วง 2 ปี เราได้สร้างความร่วมมือในแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเครื่องมือที่จะช่วยกันดูแลให้การดำเนินงานมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งบริษัทต่างๆ ก็ได้ยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมหลายๆ ด้าน ได้แก่ ตั้งเป้าหมายลดของเสียจากโรงงานให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs ) โดยเปลี่ยนระบบการรับส่งน้ำมันและสาไฮโดรคาร์บอน และมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม VOCs เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้

น้ำแข็งอาร์กติกลดต่ำสุดน็อครอบอีกครั้ง!

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 กันยายน 2555

 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงปริมาณน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกที่ลดต่ำที่สุดในรอบปีเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2012 ที่ผ่านมา และต่ำกว่าสติถิอีกหลายปี เทียบกับปริมาณน้ำแข็งเฉลี่ยระหว่างปี 1979-2000 ในขอบเขตเส้นสีเหลือง (เอพี/National Snow & Ice Data Center)

เผยข้อมูลปริมาณน้ำแข็งหน้าร้อนในอาร์กติกปีนี้ต่ำกว่าสถิติต่ำสุดเมื่อปี 2007 ที่เคยต่ำกว่าปี 2005 และยังลดต่ำกว่าเมื่อ 3 ทศวรรษก่อนถึงครึ่งหนึ่ง โดยแบบจำลองทำนายปี 2050 จะไม่เหลือน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับเร็วกว่าคำทำนาย ชี้ต้นเหตุเกิดจากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น

ข้อมูลการละลายของน้ำแข็งที่มหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) ทางขั้วโลกเหนือนี้เอพีอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำแข็งสหรัฐ (National Snow and Ice Data Center) ในโบลเดอร์ โคโลราโด สหรัฐฯ ซึ่งระบุว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2012 ที่ผ่านมาน้ำแข็งในฤดูร้อนของอาร์กติกลดเหลือเพียง 3.41 ล้านตารางกิโลเมตร

ปริมาณน้ำแข็งที่เหลืออยู่ดังกล่าวต่ำกว่าปริมาณน้ำแข็งหน้าร้อนในปี 2007 อยู่ 18% ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2007 มีปริมาณน้ำแข็งเหลือ 4.17 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำแข็งที่น้อยกว่าในฤดูร้อนของอาร์กติกเมื่อปี 2005 อยู่ 22%

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2012 ปริมาณน้ำแข็งเริ่มกลับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรน้ำแข็งของมหาสมุทรอาร์กติกที่จะละลายในฤดูร้อนและก่อตัวเพิ่มในฤดูหนาว ซึ่ง วอลต์ ไมเออร์ (Walt Meier) นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลดังกล่าว เผยว่าปริมาณน้ำแข็งอาร์กติกในหน้าร้อนเมื่อช่วงทศวรรษ 1980 นั้นน้อยกว่าพื้นที่ “แผ่นดินใหญ่” (the Lower 48) ของสหรัฐฯ เพียงเล้กน้อย แต่ตอนนี้ปริมาณน้ำแข็งที่เหลืออยู่น้อยกว่าในอดีตถึงครึ่งหนึ่ง

มาร์ก เซอร์เรซ (Mark Serreze) ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำแข็งกล่าวว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาวะโลกร้อนจากน้ำมือมนุษย์ ได้ละลายน้ำแข็งในมหาสมุทรและทำให้น้ำแข็งบางลงไปมาก ซึ่งน้ำแข็งได้ลดลงมากจนน่าตกใจในปีนี้ และการละลายของน้ำแข็งในหน้าร้อนก็เร็วขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่ง 6 ครั้งของน้ำแข็งเดือนกันยายนที่เหลือน้อยที่สุดก็เกิดขึ้นในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งนับเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ

เซอร์เรซกล่าวว่าการละลายของน้ำแข็งมากขึ้นในฤดูร้อนเป็นผลจากภาวะโลกร้อนที่กระทบต่อเนื่องทุกวัน และขั้วโลกนับเป็นบริเวณที่เห็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอันดับแรกๆ ในโลก ซึ่งเสริมความเห็นนี้โดย เจสัน บอกซ์ (Jason Box) นักวิจัยขั้วโลกจากมหาวิทยาลัยไอโฮโอสเตท (Ohio State University) กล่าวว่า น้ำแข็งทะเลนั้นเป็นสิ่งชี้วัดอุณหภูมิของในธรรมชาติที่ไวมากๆ

ไมเออร์ยังเปรียบเทียบว่าอาร์กติกเป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศที่รักษาสิ่งต่างๆ ให้เย็นลง แต่เมื่อน้ำแข็งละลายมากขึ้น ก็เหมือนเครื่องปรับอากาศที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยทะเลน้ำแข็งนั้นจะสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกไปมากกว่า 90% แต่เมื่อน้ำแข็งเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยมหาสมุทรที่มีสีคล้ำกว่า และมากกว่าครึ่งของความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถูกดูดซับไว้ในน้ำ

นักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำแข็งกล่าวว่า แบบจำลองของศูนย์ชี้ว่าอาร์กติกจะสิ้นน้ำแข็งทั้งหมดในฤดูร้อนปี 2050 หากแต่แนวโน้มปัจจุบันที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำแข็งกำลังละลายเร็วกว่าที่แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ทำนาย

ภาพ http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000115898

เยอรมนีจับมือประเทศไทย พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากสิ่งแวดล้อม

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการ “การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม” เพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม ให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ในเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานนี้ไปสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของภูมิภาค

การดำเนินโครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อมนี้ นอกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบหลักแล้ว ยังมีพันธมิตรที่เกี่ยวข้องได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมดำเนินการโครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่เดีอนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2558

นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กิจกรรมภายใต้โครงการฯ มีความสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนากลไกด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำหนดของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมดภายในประเทศและฉลากสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ นับว่าได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ภาครัฐและเอกชนใช้พิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเดียวกัน ที่จะนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศได้ ในขณะเดียวกันการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ภายใต้บริบทของการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ก็มีความสำคัญในการดำเนินการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ต่อไป นอกจากนี้โครงการฯ ยังจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ในแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยระยะที่สอง (พ.ศ.2555-2559)”

มร. โทมัส เลมันน์ ผู้อำนวยการโครงการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า “การผนวกเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศไว้ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ดังนั้น GIZ จะทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผนวกหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศกับประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พร้อมจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของโครงการฯ ตลอดจนเผยแพร่แนวทางดำเนินงานของประเทศไทย ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของภาครัฐ และฉลากสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงการปกป้องสภาพภูมิอากาศ”

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ เป็นองค์กรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ปฏิบัติงานในนามของรัฐบาลเยอรมันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศ GIZ ยังปฏิบัติภารกิจในนามของรัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ

by ThaiWebExpert