ออสซี่บังคับใช้ กม.เก็บภาษีคาร์บอนแล้ว

โดยไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้กฎหมายเก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว แม้มีเสียงต่อต้านจากหลายฝ่าย รวมถึงพรรคฝ่ายค้าน...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ว่า ออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้กฎหมายเก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามรัฐบัญญัติการใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลังงานจากซากฟอสซิล แม้จะมีเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงจากพรรคฝ่ายค้าน และประชาชนจำนวนมาก ซึ่งระบุว่าการเก็บภาษีดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่บริษัทอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น

กฎหมายภาษีคาร์บอน มีผลบังคับใช้ต่อบริษัทเหมืองแร่ ผู้ผลิตเหล็ก สายการบิน และบริษัทผลิตพลังงานในประเทศราว 300 แห่ง โดยบริษัทเหล่านี้ ต้องจ่ายภาษี 24 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 759 บาท) ต่อก๊าซคาร์บอนจำนวน 1 ตัน ที่บริษัทปล่อยออกมา สูงกว่าภาษีคาร์บอน ราคา 8.7-12.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ที่เก็บในสหภาพยุโรปมาก มาตรการนี้ออกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ตามเป้าภายในปี 2020

อย่างไรก็ดี พรรคฝ่ายค้านออกมาโจมตีนโยบายนี้ของรัฐบาล ระบุว่าภาษีคาร์บอนคือยาพิษ ที่จะทำให้ค่าครองชีพในประเทศสูงขึ้น และประกาศว่าจะยกเลิกกฎหมายนี้ทันที หากพวกเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2013 ขณะที่ นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่า ภาษีนี้จะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณมากขึ้น ซึ่งจะในไปใช้เพิ่มในส่วนของเงินสวัสดิการ เงินบำนาญของประชาชนในประเทศต่อไป.

ภาพ http://m.thairath.co.th/content/oversea/272774

โค้งสุดท้ายก่อนการประชุมRio+20

ผู้เขียน: 
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์......ผู้ประสานงานชุดโครงการ MEAs Think Tank

การประชุมเจรจาครั้งที่ 3 เพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Rio+20 ณ สำนักงานใหญ่ UN ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย. จบลงพร้อมกับความเห็นชอบเบื้องต้นกับเนื้อหาเอกสารรวม 70 ย่อหน้า แต่ยังเหลืออีก 259 ย่อหน้าที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ยังเหลือการประชุมเจรจาอีก 1 ครั้ง ก่อนการประชุม Rio +20 ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 20-22 มิถุนายนนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่าเนื้อหาเอกสารหลายส่วนคงต้องรอให้ระดับผู้นำประเทศมาช่วยหาข้อสรุป
ประเด็นการเจรจาที่ยังมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันมาก ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว เรื่องการปฏิรูปด้านองค์กรภายใต้ UN เรื่องกรอบในการปฏิบัติ เรื่องกระบวนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ฯลฯ
ในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวยังคงมีแนวคิดและความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีท่าทีไม่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเนื่องจากเหตุผลหลายประการประกอบกัน ได้แก่ หนึ่ง) แม้ว่าจะเห็นความจำเป็นของการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ (เสรีนิยมใหม่) ไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ (เศรษฐกิจสีเขียว) แต่ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวที่ทาง UNEP พยายามผลักดันอยู่นั้น (ซึ่งเป็นความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวที่ใช้กันทั่วไป) ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เป็นเพียงการปรับใช้เพิ่มเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาด ทำให้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่มีสีเขียวมากขึ้น แต่ไม่ได้ก้าวข้ามไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่แต่อย่างใด จึงไม่อาจแก้ไขปัญหาได้จริง
สอง) บางประเทศเห็นว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจเขียวมาปฏิบัติจะนำไปสู่ปัญหาผลกระทบทางลบหลายด้าน เช่น การแปลงให้ทรัพยากรสาธารณะทุกประเภทกลายเป็นสินค้า (Commodification) ในระบบตลาดที่ซื้อขายได้ การสร้างปัญหาข้อกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ฯลฯ สาม) บางประเทศเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจที่เสนออยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหากทุกประเทศต้องปรับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมๆกันทั้งหมด ประเทศที่พัฒนาแล้วควรเป็นผู้นำก่อนในเรื่องการปฏิรูปองค์กรภายใต้ UN เพื่อการบูรณาการ 3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบอบการบริหารปกครองด้านสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Governance) ก็มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายต่อทางเลือกต่างๆ ที่นำเสนอ ตัวอย่างเช่น
ทางญี่ปุ่นไม่สนับสนุนการเปลี่ยนจาก Commission on Sustainable Development ไปสู่ "Sustainable Development Council" ด้านเกาหลีใต้และตุรกีต่างสนับสนุนการยกระดับ UNEP ไปเป็นองค์กรชำนัญพิเศษ แต่ทางสหรัฐอเมริกา รัสเซียและแคนาดาคัดค้านผลการเจรจาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า
สถานการณ์โลกในปี ค.ศ. 2012 แตกต่างอย่างมากจากเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในการประชุม Rio 1992 ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามเย็นและนับเป็นยุคใหม่ของระบบความตกลงพหุภาคี แต่สำหรับในปี ค.ศ. 2012 นี้ เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นช่วงเวลาของความไม่แน่นอน จึงเป็นภาพที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบการประชุม Rio 1992 ซึ่งเป็นช่วงเวลาการมองโลกในเชิงบวก เต็มเปี่ยมด้วยความหวัง กับการประชุม Rio 2012 ซึ่งเป็นช่วงการมองภาพอนาคตโลกในเชิงลบ นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อครั้ง Rio 1992 ยังไม่มีองค์การการค้าโลก (WTO) แต่สำหรับ Rio 2012 นั้นมีถึง 153 ประเทศที่เป็นสมาชิกของ WTO และอยู่ภายใต้ชุดความตกลงพหุภาคี 15 ฉบับของ WTO และข้อผูกพันต่างๆ มากมายในความตกลง FTA ที่แต่ละประเทศได้ทำไว้ ดังนั้นการกำหนดเนื้อหาในร่างเอกสารผลผลัพธ์การประชุม Rio 2012 จึงต้องระวังถึงความขัดแย้งต่างๆ ระหว่างความตกลงด้านการค้ากับความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

หากผลการประชุม Rio+20 จะได้เพียงข้อสรุปว่าจะมีกระบวนการทำงานอย่างไรต่อเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเพื่อการปฏิรูปองค์กรภายใต้ UN ก็นับเป็นความสำเร็จมากแล้ว

เอกสารประชุมวิชาการงานมหกรรมวิชาการ สกว. วันที่ 22 มิถุนายน 2555

การประชุมวิชาการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม
กับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Integrating Scientific - Economic - Social Dimensions of Climate Change
into Sustainable Development Policy)
วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Phoenix 5 ฮอลล์ ๗-๘ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หลักการและเหตุผล
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สมดุลของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่อยู่บนฐานการใช้ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและที่ดินอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยากยิ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบถึงแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพและบริบททางเศรษฐกิจและสังคม การหาแนวทางในการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ และการแสวงหาแนวทางการรับมือและการปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งโดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นโจทย์วิจัยที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสาคัญ การวิจัยดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยการทางานร่วมกันของนักวิจัยจากหลายสาขา (นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ) ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง/บูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ได้ และเกิดความเข้าใจในทัศนคติและมุมการมองการแก้ไขปัญหาของนักวิจัยสาขาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ได้รับทุนวิจัย สกว. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ มีการสื่อสารกับนักวิจัยจากสาขาอื่นๆ และเกิดแนวคิดในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้จากงานวิจัยเข้ากับกระบวนการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย กรอบงานวิจัยใหม่ และแนวคิดในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแง่มุมต่างๆ ต่อผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขยายเครือข่ายนักวิจัยให้กว้างขึ้น นาไปสู่การร่วมวิจัยข้ามศาสตร์ (cross-disciplinary) และหลากสาขา (multi-disciplinary) มากขึ้น
3. เพื่อให้นักวิชาการไทยได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่และทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 22 มิถุนายน 2555
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น. – 12.00 น. Session 3: Integrating Scientific-Social-Economic Dimensions of Climate Change Adaptation
การนำเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอภิปรายหลากมิติหลายแง่มุมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจรวมถึงการปรับวิถีชีวิต ปรับยุทธศาสตร์ประเทศ ชุมชน และธุรกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้น และแสดงบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยถึงความหลากหลายดังกล่าว

 การบรรยาย “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพิจารณาถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
 การอภิปราย “หลากมิติหลายแง่มุมของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
คุณนันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต สถาบันสิ่งแวดล้อมสต๊อคโฮล์มภาคพื้นเอเชีย
คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
Dr. Louis Lebel คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Mr. Jonathan Shott มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ตัวอย่างบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดร.วิเชียร เกิดสุข สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดร.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย คุณศุภกร ชินวรรโณ
ผู้ประสานงานชุดโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สกว.

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 13.40 น. บรรยายพิเศษ
 ระบบเกษตรไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.40 น. – 15.40 น. Session 4: Climate Change Impacts and Implications
นำเสนอผลวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มุมมองเกี่ยวกับนัยยะที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญของไทย และการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่มีลาดับความสาคัญสูงที่งานวิจัยมีส่วนช่วยในเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อการลดผลกระทบ
 ดร.อัศมน ลิ่มสกุล ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สกว.

15.40-16.00 น. สรุปผลการประชุม
โดย รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สกว.

เอกสารประชุมงานมหกรรมวิชาการ สกว. วันที่ 21 มิถุนายน 2555

การประชุมวิชาการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม
กับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Integrating Scientific-Economic-Social Dimensions of ClimateChange
intoSustainable Development Policy)
วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมPhoenix 5ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี

หลักการและเหตุผล
สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สมดุลของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่อยู่บนฐานการใช้ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและที่ดินอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยากยิ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบถึงแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพและบริบททางเศรษฐกิจและสังคม การหาแนวทางในการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ และการแสวงหาแนวทางการรับมือและการปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งโดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นโจทย์วิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ให้ความสำคัญ การวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากหลายสาขา (นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ)ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง/บูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ได้ และเกิดความเข้าใจในทัศนคติและมุมการมองการแก้ไขปัญหาของนักวิจัยสาขาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ได้รับทุนวิจัย สกว. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ มีการสื่อสารกับนักวิจัยจากสาขาอื่นๆ และเกิดแนวคิดในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้จากงานวิจัยเข้ากับกระบวนการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย กรอบงานวิจัยใหม่ และแนวคิดในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแง่มุมต่างๆต่อผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขยายเครือข่ายนักวิจัยให้กว้างขึ้น นำไปสู่การร่วมวิจัยข้ามศาสตร์ (cross-disciplinary) และหลากสาขา (multi-disciplinary) มากขึ้น
3. เพื่อให้นักวิชาการไทยได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่และทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กำหนดการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2555

8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น. –11.00 น. บรรยายพิเศษ
• Impacts of Climate Change on the Global Water Cycle with Application to Southeast Asia
Dr. Roy M. Rasmussen, Program Director, Hydro-meteorological Applications, National Center for Atmospheric Research, USA(40 นาที)
• East Asian Winter Monsoon Variability: Observed and Model Perspectives
Professor Wen Chen, Director, Center for Monsoon System Research, Institute of Atmospheric Physics, China(40 นาที)
• Regional Scales of Ecosystem Carbon, Water and Energy Flux Measurements
Professor Huizhi Liu, State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, China(40 นาที)

11.00น. – 12.30 น. Session 1: Scientific Dimensions of Climate Change
การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ระยะสั้นและอนาคตระยะยาวและความเชื่อมโยงและการปฏิสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะสเกลเวลาและพื้นที่ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
• ความแปรปรวนของปริมาณฝนและกลไกการเชื่อมโยงระหว่างภูมิอากาศโหมดต่างๆ ในบริเวณอินโดแปซิฟิกและประเทศไทยในคาบเวลาระหว่างปีและระหว่างทศวรรษ
ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(20 นาที)
ดร.ปัทมาสิงหรักษ์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(20 นาที)
รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(20 นาที)
ดำเนินรายการโดยรศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สกว.

12.30 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. – 16.30 น. Session 2: Socio-Economic Dimensions of Climate Change Policy
การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นธรรม โดยมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในระดับโลกและระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ต้องการบรรลุเป้าหมายควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส
• บวก 2 องศาเซลเซียส สำคัญอย่างไร
ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(20 นาที)
• ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(20 นาที)
• การลดก๊าซเรือนกระจกและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(20 นาที)
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(20 นาที)
รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(20 นาที)
• ระบบตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) สำหรับประเทศไทย
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (20 นาที)
ดำเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,
ผู้ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สกว.

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 

สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2555 (26 มิถุนายน 2555)

เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2555
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้
ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยูโร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สาระสำคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปรายและมติคณะกรรมการฯ ดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
1. สถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม
เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐ และอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุน โดยด้านอุปสงค์ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งดัชนีการอุปโภคบริโภค และการลงทุน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังคงหดตัวร้อยละ 3.5 ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ยังขยายตัวได้ดี และเป็นไปตามเป้า อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคมชะลอตัวลงจากเดือนที่แล้ว เป็นผลจากรายจ่ายประจำที่ชะลอตัวลง เนื่องจากรัฐบาลได้เร่งเบิกจ่ายไปแล้วค่อนข้างมากในช่วงสองเดือนก่อนหน้านี้ สำหรับราคาพลังงานยังคงทรงตัว และไม่มีสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อัตราดอกเบี้ย ยังคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
2. วิกฤติเศรษฐกิจยูโร
วิกฤติเศรษฐกิจยูโรโซน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและวินัยการคลังที่สะสมต่อเนื่องมาอย่างน้อย 4 ปี และอาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา สร้างความผันผวนในตลาดการค้าและการเงิน โดยไทยจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน โดยเฉพาะผลกระทบทางอ้อมจากการส่งออกไปตลาดสำคัญอื่นๆ เช่น อาเซียน จีน และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบของวิกฤติยูโรต่อเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในวงจำกัด
ความเห็นและประเด็นอภิปราย
1. หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยูโรต่อเศรษฐกิจไทยในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1) ผลกระทบจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) การค้าระหว่างประเทศ (2) ระบบสถาบันการเงิน และ (3) ตลาดการเงิน แต่ที่เห็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบันคือ ผลกระทบผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นผลที่ส่งผ่านมาจากประเทศในยุโรป ประเทศจีน และประเทศคู่ค้าของไทยในอาเซียน ซึ่งสะท้อนจากคำสั่งซื้อสินค้าที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่การผลิต
2) ผลกระทบต่อสถาบันการเงินไทยค่อนข้างจำกัด เนื่องจากไทยมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินในยุโรปไม่มากนัก อีกทั้งสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินไทยมีความแข็งแกร่งและยังมีสภาพคล่องที่ดี อย่างไรก็ตาม หากปัญหามีความรุนแรงขึ้นในวงกว้างอาจส่งผลกระทบต่อสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) ได้
3) ตลาดการเงินของโลกอาจได้รับผลกระทบและเกิดความผันผวนค่อนข้างมาก ในขณะที่ตลาดการเงินของไทยจะได้รับผลกระทบในวงจำกัดเนื่องจาก (1) นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง และ (2) การไหลเข้าออกของเงินในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค โดยตั้งแต่ต้นปีเงินทุนยังคงไหลเข้าสุทธิทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้
1.2 กระทรวงการคลัง
1) สถานะทางการคลังของไทยยังมีความมั่นคง โดยการจัดเก็บรายได้น่าจะยังทำได้ตามเป้าหมาย และคาดว่าจะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาหลายปี ในขณะที่ตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ดี และการส่งออกของผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีสัญญาณว่าจะได้รับผลกระทบ อีกทั้งประสบการณ์ของไทยที่ผ่านมาคาดว่าจะสามารถรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ได้
2) ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เป็นโอกาสดีในการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
3) ผลกระทบต่อการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้นน่าจะไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการที่เคยมีการเลิกจ้าง ประสบปัญหาการหาแรงงานมาทดแทนในภายหลัง ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีความรอบคอบในการตัดสินใจเลิกจ้างมากขึ้น
1.3 กระทรวงแรงงาน
1) วิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปจะกระทบต่อภาคแรงงานใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มแรงงานภายในประเทศ (2) กลุ่มแรงงานไทยในประเทศกลุ่มยูโร และ (3) กลุ่มผู้ประกอบการในยุโรป เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า และสปา เป็นต้น โดยกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบ คือ กลุ่มแรงงานภายในประเทศเป็นผลมาจากการส่งออกที่อาจลดลง ในขณะที่กลุ่มอื่นยังไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก
2) จากการเปรียบเทียบสถานะการจ้างงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงปี 2552 พบว่าการจ้างงานภายในประเทศลดลงมาก เห็นได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่หดตัวลง ร้อยละ 2.72 ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกัน กรณีเลิกจ้าง/ลาออก และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ สถานการณ์จ้างงานปัจจุบันยังคงขยายตัว แม้มีการชะลอตัวเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการจ้างงานในระบบประกันสังคมในไตรมาสแรก ปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 0.2 ซึ่งชะลอตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยมีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน กรณีว่างงาน และผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ขยายตัวร้อยละ 55.5 และ 34.9 ตามลำดับ
3) แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบประกอบด้วย อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติก สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง อัญมณี สิ่งพิมพ์ เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และเลนส์ ซึ่งหดตัวในช่วง 4 เดือนแรกของปี สะท้อนถึงแนวโน้มผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
1.4 กระทรวงพาณิชย์
1) สถานการณ์ส่งออกของไทยในช่วง 4 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 3.9 และคาดว่าสินค้าส่งออกที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ประกอบด้วย สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องนุ่งห่ม และยานยนต์ ในขณะที่สินค้ากลุ่มอาหารเกษตรแช่แข็งและแปรรูปน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก โดยกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่น่าจะได้รับผลกระทบมากจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการส่งออกทั้งหมด
2) กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดเป้าการส่งออกไปกลุ่มยูโรโซนลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 แต่ยังคงเป้าหมายการส่งออกปี 2555 ไว้ที่ร้อยละ 15
3) มาตรการสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการเพื่อรับมือกับวิกฤติยูโรโซน ประกอบด้วย (1) การรักษาตลาดหลักในยุโรปที่ยังคงมีศักยภาพดี เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และ เบลเยี่ยม (2) ขยายตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวสูง เช่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย (3) สร้างอุปสงค์ในประเทศให้แข็งแกร่ง (4) เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการส่งเสริมการตลาดที่ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมคณะผู้แทนทางการค้า กิจกรรมงานแสดงสินค้า กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น
1.5 กระทรวงอุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ อัญมณี และยานยนต์ ดังนั้นต้องมีการดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและเตรียมรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยูโรอย่างจริงจัง เช่น การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การพัฒนาหัวเมืองรองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองหลวงเพื่อขยายความเจริญและเพิ่มอุปสงค์ในประเทศ การผลิตสินค้าทดแทน (Substitute Products) ซึ่งควรเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งจะมีความต้องการสูงเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
2) การที่ธนาคารโลกจัดให้ไทยเป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper middle income country) อาจส่งผลกระทบต่อการให้สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จากสหภาพยุโรป ซึ่งโดยปกติจะมีการทบทวนการให้สิทธิทุกๆ 3 ปี
1.6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร และมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร (ไม่รวมยางพารา) ไปยังสหภาพยุโรปเฉลี่ยระหว่างปี 2548 – 2554 มีมูลค่า 125,000 และ 98,000 ล้านบาทต่อปี ตามลำดับ โดยในปี 2554 สินค้าเกษตรไม่รวมยางพารามีมูลค่า 115,000 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ประกอบด้วย เนื้อไก่ปรุงแต่ง ทูน่ากระป๋อง กุ้งปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง สัปปะรดกระป๋อง และข้าว ในขณะที่ยางพารามีมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อปี
2) การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหภาพยุโรปในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2555 มีมูลค่ารวม 35,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกยางพาราลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.3 ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศลดลง สะท้อนว่าการส่งออกสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติไม่มากนัก ในขณะที่สินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหารโดยเฉพาะยางพาราอาจได้รับผลกระทบอย่างมาก
3) คาดว่า หากวิกฤติดังกล่าวไม่รุนแรง ภาคเกษตรจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.0 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น โดย กรณีปัญหาในกรีซยังคงเรื้อรังและการให้ความช่วยเหลือแก่กรีซไม่เป็นไปตามที่ตกลงจะทำให้ภาคเกษตรของไทยขยายตัวร้อยละ 3.4 และกรณีปัญหารุนแรงและขยายตัวในวงกว้างทั้งกลุ่ม PIIGS จะทำให้ภาคเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9
1.7 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาคการท่องเที่ยวยังไม่มีสัญญาณการได้รับผลกระทบจากวิกฤติยูโร โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.27 เป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา และยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.46 10.92 และ 10.91 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ลดลงร้อยละ 2.01
1.8 กระทรวงพลังงาน
1) ราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิต และการลดลงของการเก็งกำไรของนักลงทุน อีกทั้งราคาพลังงานในช่วงที่เหลือของปี โดยปกติจะต่ำกว่าช่วงต้นปี และวิกฤติในยูโรโซนไม่น่ากระทบต่อราคาน้ำมันมากนักเนื่องจากประเทศในกลุ่มยูโรโซนมิใช่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ โดยความเสี่ยงของราคาน้ำมัน ประกอบด้วย ปัญหาในอิหร่านซึ่งไม่น่าจะเรื้อรัง และราคาพลังงานในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง
2) ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลง เป็นผลดีต่อการปรับดุลสถานะของกองทุนน้ำมันที่มีสภาพติดลบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในระยะ 4-5 เดือนนี้อาจมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะของกองทุนน้ำมันในระยะยาว
1.9 กระทรวงคมนาคม
วิกฤติยูโรโซนจะส่งผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย (1) ภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาท (2) การหาแหล่งเงินทุนแหล่งใหม่ของรัฐวิสาหกิจอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย (3) การลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจอาจมีความล่าช้า โดยเฉพาะ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และ (4) รายได้ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจได้รับผลกระทบ เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น
1.10 กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศมีการติดตามสถานการณ์ในยุโรปเพื่อรายงานให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างตลาดในภูมิภาค และตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็งการทำงานของทีมไทยแลนด์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม
1. ให้มีคณะทำงานสำหรับการติดตามผลกระทบจากวิกฤติการเงินในยุโรป จำนวน 3 คณะ ดังนี้
1) การประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดประชุมทุก 2 สัปดาห์
2) คณะทำงานติดตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน จัดประชุมทุกสัปดาห์ แล้วนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์ถัดไป
3) คณะทำงานร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเด็นที่เกี่ยวข้องรายวัน รายสัปดาห์ โดยให้จัดทำ Template เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์ในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนด Trigger point เพื่อช่วยในการติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการใน
กรณีต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งศึกษาผลกระทบของการส่งออกของไทยไปกลุ่มยูโรโซนทั้งทางตรงและทางอ้อมแยกรายสาขาที่สำคัญ
2. มอบหมายกระทรวงการคลัง ติดตามข้อมูลผู้ประกอบการที่ทำการค้ากับประเทศในกลุ่มยูโรโซน โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. มอบหมายกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน
4. มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นใน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี และยานยนต์

'เกษตรพันธสัญญา : ใครอิ่ม ..... ใครอด?'

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 มิถุนายน 2555

 คณะทำงานเครือข่ายเกษตรพันธสัญญาซึ่งได้ทำการศึกษาและติดตามสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมที่เกษตรกรกำลังเผชิญภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา ได้เสนอแนวทางและข้อเรียกร้องถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ แต่กลับถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ระบบโครงสร้างรัฐที่ไม่เป็นธรรมและสัญญาผูกขาดนานัปการ

สำหรับข้อเสนอแนะ-ข้อเรียกร้องจากเวทีสัมมนาวิชาการเกษตรพันธสัญญาประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรพันธสัญญา ใครอิ่ม...ใครอด" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. ภายใต้โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการเกษตรของประเทศอยู่ภายใต้โครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โดยโครงสร้างดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งนำไปสู่โครงสร้างที่เกิดการผูกขาดอันเป็นสาเหตุของความไม่เป็นธรรมที่เกษตรกร ผู้บริโภค และสังคมไทยกำลังได้รับ

2. จากโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ทำให้เกษตรกรซึ่งตกอยู่ภายใต้กระบวนการผลิตของระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมที่เกษตรกรจะต้องแบกรับ

หากจะตั้งคำถามว่า โครงสร้างระบบการผลิตและระบบการตลาดภายใต้เกษตรพันธสัญญาสร้างความไม่เป็นธรรมอย่างไรต่อเกษตรกร จากการศึกษาของเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา พบสาเหตุแห่งความไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. เกษตรกรถูกชักนำโดยไม่รู้เท่าทันเกี่ยวกับระบบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ให้เข้าสู่การทำสัญญา โดยไม่มีกลไกใดๆ ของภาครัฐในการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

2. ความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการในการทำสัญญา

2.1 ปัญหาพื้นฐานทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการทำสัญญา จากการศึกษาพบว่าในการทำสัญญาของเกษตรกรเป็นการทำสัญญากันด้วยวาจา หรือเกษตรกรไม่เคยได้รับสัญญาคู่ฉบับหรือมีการทำสัญญาย้อนหลัง

2.2 การกดดันโดยวิธีการต่างๆ ทั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทั้งวิธีการข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีเพื่อให้ลูกหลานของเกษตรกรจำต้องแบกรับภาระหนี้สินเกษตรกรในรุ่นพ่อแม่ โดยบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

2.3 บริษัทใช้วิธีการปล่อยเงินกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง การปล่อยสินเชื่อภายใต้ระบบการผลิตในรูปแบบและวิธีการต่างๆ

2.4 บริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารใช้ประโยชน์จากโครงสร้างระบบการผลิตแบบผูกขาด ดำเนินการให้มีผู้อื่นทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับเกษตรกรเพื่อตัดตอนความรับผิดตามสัญญา

2.5 การไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาและการเพิ่มเติมข้อสัญญาด้วยวาจาในภายหลัง โดยบริษัทมักจะมีข้ออ้างต่างๆ ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญา เช่น อ้างว่าผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ทั้งๆ ที่ในสัญญาไม่ได้กำหนดมาตรฐานไว้ หรือเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท ซึ่งทำให้เกษตรกรถูกตัดคะแนนความร่วมมือซึ่งมีผลต่อค่าตอบแทนที่ควรจะได้ เป็นต้น

3. ความไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ยากในการเข้าถึงของเกษตรกร

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา พบว่า มีเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ระบบการผลิตแบบพันธสัญญาจำนวนมากที่ได้รับความไม่เป็นธรรม แต่ไม่ปรากฏว่ามีเกษตรกรนำข้อสัญญาเกี่ยวกับการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญาไปสู่กระบวนการยุติธรรม(เลย)

แต่พบข้อมูลว่า บริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารใช้ช่องทางต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และโดยอาศัยอำนาจอิทธิพลเหนือระบบราชการในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น ให้ส่วนราชการต่างๆ พยายามใช้กฎระเบียบในการดำเนินการต่อเกษตรกรที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรม

ข้อเรียกร้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค

คณะทำงานเครือข่ายเกษตรพันธสัญญาขอเรียกร้องต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอประเด็นเร่งด่วน

1.1 จากการศึกษาความไม่เป็นธรรมของเครือข่ายเกษตรพันธสัญญาประกอบกับงานศึกษาเกี่ยวกับการผูกขาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า มีเกษตรกรจำนวนมากที่ได้รับความไม่เป็นธรรม ประสบปัญหาหนี้สินจากการทำการเกษตรแบบพันธสัญญา รวมทั้งมีเกษตรกรที่ถูกบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และสถาบันการเงินดำเนินคดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นธรรมซึ่งเกษตรกรได้รับ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานในการศึกษา รวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น 1.2 ให้รัฐตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในกรณีที่เกษตรกรถูกดำเนินคดีด้วยความไม่เป็นธรรม

 2. ข้อเสนอเชิงมาตรการ

2.1 จากการศึกษาของเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา พบว่า มีระบบของกลุ่มอิทธิพลภายใต้ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารพยายามขัดขวาง ห้าม และทำลายการรวมกลุ่มของเกษตรกร ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการป้องปรามการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม

2.2 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้

2.3 เร่งดำเนินการให้มีการจัดทำและกำหนดค่ามาตรฐานกลางของปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยา อาหาร ในลักษณะทำนองเดียวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

2.4 พัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสินค้าทางการเกษตรให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน โดยมีตัวแทนเกษตรกร ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ และผู้รับซื้อ ร่วมในการตรวจสอบ

2.5 ส่งเสริมผลักดันให้เกิดความยุติธรรมในระบบการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา โดยนำหลัก “การค้าที่ยุติธรรม” (Fair Trade) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

2.6 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะเร่งด่วนกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ต้องรีบดำเนินการจัดตั้งระบบการไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากความขัดแย้ง หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากระบบเกษตรพันธสัญญา

2.7 กำหนดให้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นสัญญาที่มีแบบมาตรฐาน และกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาติดตาม กำกับให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด

2.8 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจในการทำการเกษตร

2.9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกอบกิจการธุรกิจการเกษตรแบบพันธสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ให้เกิดความรับผิดชอบต่อเกษตรกร ผู้บริโภค ชุมชน และสังคม

2.10 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการอำนวยความยุติธรรมและการค้าที่เป็นธรรมในระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับการประกอบกิจการธุรกิจการเกษตรแบบพันธสัญญา มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และดูแลระบบสวัสดิการของครอบครัวเกษตรกร

2.11 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะที่มีหน้าที่ทั้งโดยสำนึกและโดยกฎหมายต่อปัญหา ความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมของเกษตรกร ควรเป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบ เพื่อติดตาม ดำเนินการพัฒนาระบบการแก้ปัญหา และการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

3. ข้อเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้าง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ระบบการเกษตรของประเทศไทยตกอยู่ภายใต้โครงสร้างของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และไม่มีกฎหมายในการควบคุมกำกับให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบอบกฎหมายที่ว่าด้วย “ความเป็นธรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหาร” ขึ้นมาเป็นอีกระบอบหนึ่งเพื่อสร้างความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพให้แก่ระบบการเกษตรและอาหารในอนาคต ซึ่งควรจะประกอบด้วยชุดของพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร โดยคาดหวังให้กฎหมายฉบับนี้ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์หลายด้านต่อเกษตรกรทั้งที่อยู่ในระบบพันธสัญญาและนอกระบบพันธสัญญา เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การรวมกลุ่มต่อรองผลประโยชน์จากการผลิต และการผลักดันสิทธิเกษตรกร เป็นต้น

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกพืชตามพันธสัญญา เนื่องจากระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นรูปแบบการผลิตที่รุกคืบและครอบงำเกษตรกร โดยอาศัยอำนาจที่เหนือกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ตาม ระบบเกษตรพันธสัญญายังมีความจำเป็นในด้านประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องควบคุม การควบคุมนั้นทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมีพื้นที่ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการทอนอำนาจต่อรองของธุรกิจการเกษตรต่อเกษตรกรที่ลงทุนไปแล้วด้วยวิธีการย้ายฐานการผลิต

3. พระราชบัญญัติการตลาดปัจจัยและสินค้าเกษตรพันธสัญญา ความเสียเปรียบของเกษตรกรในระบบพันธสัญญาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การไม่สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตได้เอง และไม่สามารถควบคุมหรือรับรู้ราคา รวมทั้งคุณภาพของปัจจัยการผลิต และความสามารถในการแสวงหาตลาดสินค้า ในระบบการผลิตที่ต้องผลิตและขายตลอดเวลานี้ ความสามารถในการขายของธุรกิจการเกษตรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่แพ้การผลิตของเกษตรกร การสมดุลอำนาจด้านการตลาดของเกษตรกรและธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา

4. พระราชบัญญัติระบบสินเชื่อเพื่อการเกษตรแบบพันธสัญญา เงินทุนกลายเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของสังคมเศรษฐกิจ ที่ดินได้กลายเป็นทุน การพึ่งพาทางด้านการเงินจึงกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจยุคนี้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร หรืออยู่ในช่วงชั้นสังคมไหนก็ตาม ในมุมของเกษตรพันธสัญญาที่มีความจำเป็นต้องใช้ทุนสูง การจัดระบบความสัมพันธ์กันใหม่ให้เป็นธรรมและชอบธรรมในการกู้เงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเกษตรกรภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา เกษตรกรในระบบพันธสัญญา ณ ปัจจุบันตกอยู่ภายใต้ความไม่เป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ การคุ้มครองเกษตรกรในระบบพันธสัญญาเป็นพิเศษในระยะเริ่มต้นก่อนที่จะมีการต่อรองกันอย่างเป็นธรรมจริงๆ จึงมีความสำคัญ เพราะระบบกฎหมายไทยยังมืดบอดต่อปัญหาเกษตรพันธสัญญา โดยมองว่าเป็นเพียงสัญญาเอกชน ไม่ได้มองเป็นระบบการผลิตเหมือนระบบโรงงานที่ต้องการกฎหมายโรงงาน หรือกฎหมายแรงงาน เป็นต้น ขณะที่กฎหมายสัญญาเดิมขาดจุดยืนในการปกป้องเกษตรกรจากระบบพันธสัญญา

6. พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเป็นประเด็นที่ยึดโยงเกษตรพันธสัญญากับสังคมในความหมายที่กว้าง และประชาชนทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบพันธสัญญาในแง่นี้ และที่สำคัญประเด็นนี้เป็นเหตุผลหลักของการผลิตภาคเกษตร คือ ผลิตอาหารให้เพียงพอและปลอดภัยอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การผลิตเพื่อเป็นสินค้าแลกเงิน เป้าหมายของกฎหมายนี้คือ กำหนดจุดยืนในการผลิตอาหารว่า สำคัญเหนืออื่นใดในการผลิตอาหารต้องคำนึงถึงปริมาณที่เพียงพอ (รวมถึงการกระจายอาหาร) และความปลอดภัย

 4. ข้อเสนอต่อสังคมไทย ผู้บริโภค และพี่น้องเกษตรกร

ในฐานะเกษตรกรที่มีศักดิ์ศรี ไม่ควรฝากความหวังไว้กับผู้อื่น หากแต่ควรที่จะเริ่มต้นสร้างเครือข่ายกับผู้บริโภค และพันธมิตรต่างๆ ในสังคมไทยให้ร่วมกันจัดทำ “ธรรมนูญของเกษตรกร” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรและทุกๆ ฝ่ายในสังคมไทย

อนึ่ง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา ประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา (เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู, เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง, เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด, เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน, มูลนิธิชีววิถี, สถาบันชุมชนเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนงานคุณภาพชีวิตแรงงาน

ภาพ: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000078323

ยูเอ็นชื่นชมความคืบหน้าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจีน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 27 มิถุนายน 2555

นายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าววานนี้ว่ายูเอ็นชื่นชมที่รัฐบาลจีนมีความคืบหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขของประชาชนและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

นายบันได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าว ขณะแถลงในการประชุมว่าด้วยประเด็นด้านสาธารณสุขในมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของยูเอ็น

“การประชุมของยูเอ็นว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เพิ่งปิดฉากลงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" นายบันกล่าว

เขากล่าวเสริมอีกว่า “ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลจีนนั้นเป็นเรื่องน่าชื่นชมและน่าเชื่อถืออย่างมาก แนวทางการพัฒนาในจีนจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายประเทศ"

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อสานต่อผลการประชุมสุดยอดริโอ+20 ซึ่งเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศหันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงประเด็นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำนักข่าวซินหัวรายงาน

จี20 ถามหามาตรการคุมเข้มการเงิน

โดยฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012

การประชุมสุดยอดของกลุ่มจี 20 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประเทศเม็กซิโก ปิดฉากลงด้วยการตอกย้ำที่ว่าวิกฤติหนี้ในยุโรปคือปัจจัยเสี่ยงยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเศรษฐกิจโลกในเวลานี้ โดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่า ความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ได้จำเพาะอยู่ในกลุ่มยุโรปเท่านั้น แต่เป็นประเด็นระดับโลกที่ต้องเผชิญร่วมกัน อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้นำกลุ่มจี 20 ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆด้วย นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจโลกร่วมกันเพื่อการสร้างงาน นอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ยังได้เงินทุนเพื่อการรับมือภาวะวิกฤติจากจีนเพิ่มขึ้นอีกถึง 43,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 1.33 ล้านล้านบาท
ประเด็นใหญ่ซึ่งผู้นำกลุ่มจี20 ให้ความสนใจมากที่สุดในการประชุมครั้งนี้คือวิกฤติหนี้ในกลุ่มยูโรโซนที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 2 ปีและกำลังเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกที่คุกคามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แถลงการณ์ร่วมของจี20 ระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความพยายามและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลของสหภาพยุโรป (อียู) พยายามนำมาใช้เพื่อจัดการกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผนวกระบบการธนาคารในอียูให้เป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นและการประสานความร่วมมือด้านนโยบายการคลังระหว่างประเทศสมาชิกอียู แม้ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอแต่ก็เป็นก้าวสำคัญ นอกจากนี้ผู้นำกลุ่มจี20 ยังยินดีกับแผนจัดตั้งกองทุนถาวรกู้วิกฤติยูโรโซน
"เราสนับสนุนความตั้งใจ(ของอียู)ที่จะพิจารณาใช้มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่พื้นฐานโครงสร้างทางด้านการเงินที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลภาคการธนาคาร การหามติร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา การเพิ่มทุน และการค้ำประกันเงินฝาก" แถลงการณ์ร่วมระบุ ซึ่งนับเป็นการขานรับกับถ้อยแถลงของนายโฮเซ มานูเอล บาร์โรโซ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายเฮอร์แมน ฟาน รอมปุย ประธานสภายุโรป ที่กล่าวไว้ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำจี 20 ครั้งนี้ว่า ยุโรปจะกำหนดแผนที่จะนำไปสู่ความเป็นเอกภาพด้านการธนาคารในยุโรปมากยิ่งขึ้นและท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการคลังที่สอดประสานกันมากยิ่งขึ้น เป้าหมายก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มยูโรโซนที่ใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน
นอกเหนือจากประเด็นของกลุ่มยูโรโซนแล้ว การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของดาวรุ่งประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียและจีนก็เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึง แถลงการณ์ร่วมของผู้นำจี20 ย้ำว่า หากการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ประเทศที่ไม่มีหนี้สาธารณะในอัตราสูงก็ควรเตรียมพร้อมที่จะนำมาตรการการคลังตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี นายปาสกาล ลามี ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ได้ออกมาเตือนว่าท่ามกลางสภาวะวิกฤติเช่นนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นแนวโน้มการนำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้ในเวทีการค้าโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกดับบลิวทีโอในปีนี้ ได้เสนอแนวคิดว่า ในสถานการณ์จำเป็น เช่นยามประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ก็อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เป็นกำแพงการค้า ซึ่งทางที่ดีควรจะต้องมีการตกลงร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ กำหนดกฎกติกาขึ้นมาว่าจะอนุญาตให้ตั้งกำแพงกีดกันได้มากน้อยเพียงใด "ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลิกเสแสร้งและมาหาข้อตกลงกันอย่างตรงไปตรงมาว่า เราจะยอมให้มีมาตรการป้องกันตนเองได้ในระดับไหนซึ่งจะเป็นที่ยอมรับกันได้ เป้าหมายก็เพื่อให้รัฐบาลแต่ละประเทศสามารถปกป้องการจ้างงานภายในประเทศในยามที่โลกเกิดวิกฤติขึ้น"
ในส่วนของผู้นำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ดาวรุ่ง 5 ประเทศในนามกลุ่ม บริคส์ (BRICS) ซึ่งได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ หลังประชุมร่วมกันได้แถลงว่าตกลงจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับไอเอ็มเอฟคิดเป็นมูลค่ารวมกัน 95,500 ล้านดอลลาร์ โดยในส่วนของจีนจะเพิ่มเงินสนับสนุนถึง 43,000 ล้านดอลลาร์ จากการที่มี 12 ประเทศประกาศเพิ่มการให้เงินสนับสนุนไอเอ็มเอฟเพื่อนำไปใช้เป็นกองทุนสู้วิกฤติทำให้กองทุนดังกล่าวมีเงินเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ารวม 4.56 แสนล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของความสามารถในการให้กู้ในปัจจุบันของไอเอ็มเอฟ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,750 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 255

ขอความเห็นชอบ ข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (26 มิถุนายน 2555)

เรื่อง ขอความเห็นชอบ ข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล สารเคมีและวัตถุอันตราย นำข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุม กำกับ ดูแล สารเคมีและวัตถุอันตรายให้เกิดความปลอดภัยต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) หรือระบบการจำแนกความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติมีที่มาจากมติที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development; UNCED) หรือ Earth Summit ที่ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยได้กำหนดกระบวนงานความร่วมมือระหว่างประเทศตาม Program Area B ภายใต้ Chapter 19 ของ Agenda 21 ในเรื่องการพัฒนาระบบ GHS เพื่อสนับสนุนการจัดการสารเคมีไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางสำหรับทุกประเทศในการพัฒนาแผนการจัดการสารเคมีแห่งชาติเพื่อการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยองค์การสหประชาชาติจึงได้จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับระบบ GHS หรือ Purple Book ขึ้น และปรับปรุงทุก ๆ 2 ปี และในปี พ.ศ. 2546 เวทีการประชุมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความปลอดภัยสารเคมี (Intergovernmental Forum on Chemical Safety; IFCS) ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมได้เน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลสถานการณ์ระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี (National Chemicals Management Profile) ของนานาชาติ รวมทั้งประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงในการนำระบบ GHS ไปใช้ เพื่อให้มีผลในการปฏิบัติภายในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2009)
2. การจัดทำระบบ GHS มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี โดยให้มีการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีด้วยฉลาก และข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
2.2 เป็นแนวทางสำหรับประเทศที่ไม่มีระบบการจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี
2.3 ลดความซ้ำซ้อนของการทดสอบและประเมินสารเคมี
2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้าสารเคมีระหว่างประเทศโดยมีการประเมินและระบุความเป็นอันตรายของสารเคมีภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีเป็นไปตาม UN GHS (Purple Book) มีการทบทวนปรับปรุงทุก ๆ 2 ปี
3. สาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ประกอบด้วย
3.1 เกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายสำหรับวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว (substance) หรือสารผสม (mixture) โดยแบ่งเกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1.1 เกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพและองค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายในฉลาก
3.1.2 เกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและองค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายในฉลากวัตถุอันตราย
3.1.3 เกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายในฉลากวัตถุอันตราย
ซึ่งเกณฑ์การจำแนกความเป็นอันตรายดังกล่าวเป็นไปตาม Annex 2 Classification and Labelling summary tables ของคู่มือสำหรับระบบ GHS หรือ Purple Book ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
3.2 องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตรายบางส่วนซึ่งองค์ประกอบของฉลาก จะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ รูปสัญลักษณ์ (pictogram) คำสัญญาณ (signal word) และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) ซึ่งการแสดงองค์ประกอบของการสื่อสารความเป็นอันตรายจะต้องสอดคล้องกับการจำแนกความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
3.3 ข้อสนเทศที่ต้องระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย มีทั้งหมด 16 หัวข้อ ซึ่งข้อมูลขั้นต่ำของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยดังกล่าว เป็นไปตาม Chapter 1.5 Hazard Communication: Safety Data Sheet (SDS) ของคู่มือสำหรับระบบ GHS หรือ Purple Book ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
4. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการประชุมครั้งที่ 10-2/2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 มีมติมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมนำเสนอข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกความเป็นอันตรายและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมกำกับ ดูแล สารเคมีและวัตถุอันตรายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่า หากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลสารเคมีและวัตถุอันตรายนำข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุม กำกับ ดูแล สารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันจะส่งผลให้การส่งเสริมการปกป้องสุขภาพคนงานและผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมี มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 (26 มิถุนายน 2555)

เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 และอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 555,760,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย
2. ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลตามข้อ 1 และเบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) + 1.3% ในปีงบประมาณถัดไป
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว และข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐรายบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) แล้ว เพื่อความรวดเร็วในการจ่ายสินไหมทดแทน
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลัง โดย สศค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย พิจารณาแล้วเห็นควรให้กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.2555 ทำหน้าที่รับประกันภัยต่อแทนบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมกว่าอัตราตลาด การที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่ 210 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยบนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทยที่สูงเกินไป นอกจากนี้ ยังสามารถผ่อนคลายเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศกำหนด เช่น จำนวนไร่ที่ เอาประกันภัยขั้นต่ำ เป็นต้น หลักการและรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้
หลักการ
(1) กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 120 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิเท่ากับ 129.47 บาทต่อไร่ เท่ากับการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา วงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก สำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย และขยายเพิ่มเติมความคุ้มครองรวมถึงภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยมีวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่
(2) เกษตรกรผู้เอาประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย (ใช้เกณฑ์การประเมินความเสียหายที่รัฐดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) เพิ่มเติมจากเดิมที่จะได้รับเฉพาะเงินช่วยเหลือจากรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเฉพาะเงินช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น
(3) กำหนดจำนวนไร่ที่เอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 8 ล้านไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดของประเทศโดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2554 จำนวน 57.47 ล้านไร่ เป็นระดับที่เหมาะสม และอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้ เนื่องจากการตัดสินใจทำประกันภัยหรือไม่เป็นความสมัครใจของเกษตรกร และกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติสามารถรองรับความเสียหายในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด (Worst case scenario) ได้
(4) ธ.ก.ส. เป็นผู้บริหารโครงการ โดยเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยและบริษัทผู้รับประกันภัย เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
แรงจูงใจสำหรับเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี
รัฐยังมีความจำเป็นต้องอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย โดยเห็นควรให้เกษตรกรรับภาระค่าเบี้ยประกันภัย 60 บาทต่อไร่ เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการฯ ในปี 2554 และรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินกว่า 60 บาทต่อไร่

by ThaiWebExpert