ประมงพื้นบ้านระยองเรียกร้องจ่ายชดเชยเพิ่ม

กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฟ้องร้องบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เรียกค่าชดเชยจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับตั้งกองทุนฟื้นฟูความเสียหายระบบนิเวศ

แม้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที จีซี จะจ่ายเงินเยียวยาชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วลงทะเลไปแล้วบางส่วน แต่นายจตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์ นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง กล่าวว่า เงินเยียวยาที่จ่ายรายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง ยังระบุว่า ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา พีทีที จีซี มุ่งฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นเพียงร้อยละ 20 จากผลกระทบทั้งหมด ซึ่งทุกวันนี้ชาวประมงพื้นบ้านต้องออกเรือหาสัตว์น้ำไกลขึ้น เพราะสัตว์น้ำลดลงมาก จึงเสนอขอให้จ่ายเงินเยียวยาตามข้อเสนอฉบับประชาชนรายละ 2,000 บาท นาน 3 เดือน พร้อมขอให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทนฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจาก พีทีที จีซี ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปตั้งกองทุนฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล 

ขณะที่บริษัท พีทีที จีซี กล่าวว่า หากเงินเยียวยาที่ได้รับในรอบแรกไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาของ จ.ระยอง ให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ พีทีที จีซี ได้อนุมัติเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 12,800 ราย จากทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียน 16,000 ราย และจ่ายเงินไปแล้วกว่า 6,000 ราย 

ขณะที่นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะดูแลกรมประมง ระบุว่า ขอเวลาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินขอบเขตอำนาจในการฟ้องร้องบริษัท พีทีที จีซี และเตรียมเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีให้รับทราบถึงความเดือดร้อน

 

 

ใช่แค่เสม็ด! ‘ประมงพื้นบ้าน’ ยันตลอดแนวหาดระยองกระทบหนัก

ผู้เขียน: 
Thaireform

 

กลุ่ม ติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว เล็งเก็บข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศฟ้องผู้ก่อเหตุ จี้ รบ.ตั้ง คกก.อิสระหาความจริง ด้านกลุ่มประมงระยองถามหากปลอดภัยจริงทำไมสัตว์น้ำหายไป เสนอให้ อย.ตรวจสอบให้ชัดก่อนออกโฆษณา ยันไม่มีใครอยากให้นักท่องเที่ยวกลัว
 00300913m
 วันที่ 30 กันยายน มูลนิธิ บูรณะนิเวศ (EARTH) กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast Asia) มูลนิธิธรรมสิ่งแวดล้อม (En Law) สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSE) และเครือข่ายผู้ได้รับความผลกระทบจากน้ำมันดิบรั่วไหล จ.ระยอง และ change.org จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและเก็บก้อนน้ำมันดิบทาร์บอล ซากหอยเสียบ และหมึกกระดองที่ลอยมาติดชายหาด ในงานเวทีสาธารณะ "2 เดือนผ่านไป การฟื้นฟูเสม็ดสำเร็จแล้วจริงหรือ" ณ ศาลาร่วมใจ ชุมชนประมงบางกระเฌอ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ปตท.พยายามเน้นความสนใจไปที่เกาะเสม็ด และอ่าวพร้าว ด้วยการออกโฆษณายืนยันความปลอดภัย ขณะที่เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและคณะลงไปเก็บคัวอย่างมาตรวจสอบ พบว่า ตลอดริมชายหาดไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย ทั้งที่ปกติจะต้องมี 30-40 ชนิด ตามชายหาด หรือริมโขดหิน
"เมื่อลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำมันริม ชายหาดไปตรวจสอบ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำออกนอกพื้นที่ได้ จึงตรวจภายในหาด พบว่า น้ำมันมีสารปรอท และสารหนู และพบความผิดปกติในดีเอ็นเอของปลา ซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง อีกทั้ง พบปลาหมึกและสัตว์ทะเลตายเมื่ออายุน้อยมากเกินปกติ บ่งชี้ถึงปริมาณของสัตว์น้ำในอนาคต"
ขณะที่ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.) กล่าวว่า ทางกลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่วกำลังศึกษาการฟ้องร้องและเอาผิดต่อผู้ก่อมลพิษ โดยหลังจากนี้จะลงเก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลไปเป็นหลักฐานฟ้องร้องเอาผิดกับบริษัทผู้ก่อเหตุ โดยจะทำงานร่วมกันกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด 6 เดือน ให้ได้ข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนว่า จากน้ำมันรั่วไหลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่างๆ อย่างไรบ้าง จากนั้นจะประเมินความเสียหายและเอาผิดกับผู้ก่อมลพิษทันที
ด้านกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ตลอดแนวหาดที่ได้รับผลกระทบ นายอุดมศักดิ์ หลอดทอง เลขาสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก ระยอง กล่าวถึงผลของการใช้สารเคมีซลิกกอน (Slickgone NS) เพื่อทำลายน้ำมันดิบที่ชาวประมงห่วงมากที่สุด คือ ปะการังที่เป็นสมบัติของประเทศชาติ เนื่องจากทิศทางที่น้ำมันดิบไหลผ่านมีแนวปะการังทั้งแท้และเทียม ทั้งนี้ มีการใช้สารเคมีปริมาณมากในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายหาด ใกล้แนวปะการัง ซึ่งทำลายชายหาด และปะการังมาก โดยที่รัฐไม่เป็นปากเป็นเสียงเรียกร้อง ฟ้องแทนประชาชน00m12233
"รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลับบอกว่า สารเคมีดังกล่าวเป็นสารอินทรีย์ ปลาสามารถกินได้ และสาธารณสุขจังหวัดก็บอกว่า น้ำเสียจากชุมชนอันตรายกว่าน้ำมันดิบ แต่เป็นคำพูดที่ไม่ได้มาจากการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ หรือมีข้อมูลทางวิชาการใดๆ มายันให้ชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่มั่นใจได้ สิ่งที่ชาวประมงพบ คือ ปริมาณสัตว์น้ำที่ลดน้อยลง ต้องขาดทุนทุกครั้งที่ออกทะเล"
นายวีรศักดิ์ คงณรงค์ ประธานกลุ่มชาวประมงบางกระเฌอ กล่าวว่า แม้ตนจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ่าวพร้าว หรือเกาะเสม็ด แต่ตลอดแนวหาดที่ลมทะเลพัดน้ำมันมากระทบชายฝั่งต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงอยากให้ อย.ลงมาตรวจยืนยันความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ไม่ใช่สร้างภาพ
"หลายคนมองพวกเราเป็นคนพาล เรียกร้องไม่รู้จบ แต่เพราะได้รับผลกระทบ การออกโฆษณาบอกว่า เกาะเสม็ดปลอดภัย เป็นเหมือนเดิม สามารถมาเที่ยวได้แล้วนั้นก็เป็นเรื่องดี ช่วยเหลือการทำมาหากินที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ควรจะเกิดขึ้นภายหลังจากการน้ำตัวอย่างน้ำ สัตว์ทะเล และทรายไปตรวจสอบ ยืนยันความปลอดภัยว่า สามารถกินได้ เล่นน้ำได้เป็นปกติ ไม่มีผลกระทบ ยืนยันว่าไม่มีชาวประมงคนไหนอยากพูดให้นักท่องเที่ยวหวาดกลัว ไม่มาเที่ยว ไม่มาซื้อ แต่ทุกวันนี้ชาวประมงเองยังไม่มั่นใจ กลัวว่าบริโภคไปแล้วจะสะสมก่ออันตรายในภายหลัง"
ขณะที่นายสันต์ เข็มจรูญ ชาวประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่ว ปลาหมึกก็ลดน้อยไปมาก จนแทบหาไม่ได้ เหลือแต่กระดองหมึกลอยติดเลียบหาด ขณะนี้ไม่สามารถออกเรือได้เพราะไม่คุ้ม ครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้แค่ 2 กิโลกรัมเท่านั้น หากไม่มีผลกระทบจริง ต้องตอบให้ได้ว่าสัตว์น้ำหายไปไหน เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งนี้เหมือนโดนฮุบที่ทำกิน เรียกร้องก็ไม่ได้ ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิด อยากให้ ปตท.มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้ เพราะความเดือดร้อนตอนนี้ทำให้ชีวิตชาวประมงใกล้จะล่มสลายแล้ว
นายจัตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์ นายกสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง กล่าวว่า ปตท.และ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีแผนโครงการฟื้นฟูที่เห็นเป็นรูปธรรม เน้นฟื้นฟูแนวปะการัง ทรัพยากรสัตว์ทะเล ผลกระทบต่อชายฝั่งและชายหาด ไม่ใช่ฟื้นฟูแค่เกาะเสม็ดและเรื่องการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการเยียวยาต้องให้ทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบ ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ เรื่อง โดยเสนอให้มีคณะกรรมการฟื้นฟู ที่ประกอบด้วยประชาชน ชาวประมง 60% นอกนั้นเป็นนัก00m2310วิชาการ องค์กรอิสระ เพื่อถ่วงดุลข้าราชการ
ทั้งนี้ กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว ได้แถลงข่าว "1 เดือน: การเพิกเฉยของรัฐต่อข้อเรียกร้องตั้งคณะกรรมการอิสระ กรณี PTTGC ทำน้ำมันรั่วไหลสู่ทะเล" โดยนางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ตัวแทนกลุ่มติดตามน้ำมันปตท.รั่ว กล่าวว่า หลังจากที่ทางเครือข่ายได้มีการรณรงค์ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ กรณีน้ำมันรั่วผ่าน www.change.org โดยมีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า 48,000 คน และทางเครือข่ายฯ ได้ยื่นรายชื่อให้กับรัฐบาลไปแล้ว แต่รัฐบาลยังเพิกเฉย
"สถานการณ์ในพื้นที่ตรงกันข้ามกับการ โฆษณาของ ปตท.ที่กำลังมีการโหมโฆษณาว่าเสม็ดดีขึ้นแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่จุดเกิดเหตุ ยังคงยืนยันและร้องเรียนอย่างต่อเนื่องว่าผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วยัง คงดำรงอยู่และก่อให้เกิดความเสียหายในหลายมิติ อีกทั้งการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ยังไม่ครอบคลุมและเป็นธรรม"
ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องเร่งรัดดำเนินการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาทำหน้าที่ตามข้อ เรียกร้องที่กลุ่มฯ ได้เสนอไว้ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยทางกลุ่มฯ จะเดินหน้ากดดันให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้จนถึงที่ สุด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีมาตรการควบคุมตรวจสอบไม่ให้เหตุนี้ เกิดซ้ำอีกในอนาคต

 

 

เวียดนามล้มเขื่อนกว่า 300 แห่ง พบทำลายป่ากระทบสิ่งแวดล้อมสาหัส

นักวิชาการสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งของประเทศลงพื้นที่ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลาหลายเดือนมานี้และได้สรุปผลการศึกษาต่อกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระบุว่า เขื่อน 2 แห่งล่าสุดที่ถูกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าล้มเลิกไปนี้กำลังจะทำลายผืนป่าล้ำค่าของประเทศกับสภาพความสมบูรณ์ทางชีวะนานาพันธุ์ที่หาได้ยากให้หมดสิ้นไปอย่างไม่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้ คอมมิวนิสต์เวียดนามอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนผืนป่าแห่งนี้เป็นมรดกโลก เพิ่งจะมีการเปิดเผยว่าทางการได้ล้มโครงการเขื่อนใหญ่น้อยไปแล้วกว่า 300 โครงการ เนื่องจากทำลายสภาพแวดล้อม ถึงแม้ว่าประเทศนี้จะยังผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอใช้ก็ตาม. -- ภาพ: TTO

ASTVผู้จัดการออนไลน์ - เวียดนามซึ่งในปัจจุบันยังผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอใช้ ได้ตัดสินใจล้มเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอื้อฉาวอีก 2 แห่ง ทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์ หลังจากผลการศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชี้ชัดเขื่อนจะทำลายผืนป่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและ ข้ออ้างที่ระบุว่า เขื่อนจะช่วยป้องกันน้ำท่วมก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
      ขณะเดียวกัน เพิ่งจะมีการเปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ตกลงกับทางการท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 20 ท้องถิ่นทั่วประเทศเมื่อไม่นานมานี้ ในการล้มเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนรวม 338 แห่ง รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,088.9 เมกะวัตต์ ในนั้นเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง และกระทรวงฯ ยังสั่งยุติการสำรวจศึกษาเขื่อนขนาดเล็ก จำนวน 169 แห่ง รวมกำลังผลิต 362.5 เมกะวัตต์อีกด้วย
       กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ซึ่งรับผิดชอบเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศได้ยืนยันในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการล้มเลิกโครงการเขื่อนใน จ.โด่งนาย (Dong Nai) หลังจากองค์การอนุรักษนิยมทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ รวมทั้งองค์การยูเนสโก ต่างคัดค้านมาเป็นเวลาข้ามปี และนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหวียนเติ๋นยวุ๋ง (Nguyen Tan Dung) สั่งการสัปดาห์ปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ให้กระทรวงอุตสาหกรรมฯ กลับไปทบทวน
       รัฐบาลเวียดนามตั้งเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 5 ข้อ ในการพิจารณาก่อสร้างเขื่อน คือ มีอ่างเก็บน้ำที่มั่นคงปลอดภัย ทำลายป่าไม้น้อยที่สุด ส่งผลกระทบให้ต้องอพยพโยกย้ายราษฎรจำนวนน้อยที่สุด ไม่กระทบต่อความมั่นคงกับสภาพแวดล้อม และมีผลดีทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าหากไม่เข้าเกณฑ์ครบทั้ง 5 ข้อ รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ นอกจากจะก่อสร้างด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และยังจะต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาอีกด้วย
      “โครงการใดที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อสามารถดำเนินการต่อไปได้เต็มกำลัง โครงการใดที่ขัดต่อเกณฑ์ก็ไม่ต้องทำ” และรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ไปดำเนินการตามนี้ นายหวูดึ๊กดัม (Vu Duc Dam) เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เตื่อยแจ๋เมื่อเร็วๆ นี้
       2 โครงการที่ถูกล้มเลิกล่าสุด คือ เขื่อนโด่งนาย 6 กับโด่งนาย 6A ซึ่งจะสร้างกั้นแม่น้ำโด่งนาย เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบรวมกันเป็นปริมาณ 929 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี โดยจำหน่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเวียดนาม นอกจากนั้น บริษัทเอกชนเจ้าของสัมปทานจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่รัฐบาลปีละ 300,000 ล้านด่ง (กว่า 14,280,000 ดอลลาร์)
       แต่ผลการศึกษาโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการโดยสถาบันชั้นนำหลายแห่งได้พบว่า เขื่อนโด่งนาย 6 กับโด่งนาย 6A จะทำลายผืนป่าอันอุดมอย่างถาวร จำนวน 327.23 เฮกตาร์ (2,045 ไร่เศษ) ดูเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่ในนั้น 128.37 (802 ไร่เศษ) เป็นจุดใจกลางของเขตป่าอันอุดมของเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าก๊าตเตียน (Cat Tien) ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในนั้นหลายชนิดเป็นสัตว์ป่าหายากที่อยู่ในบัญชีแดง และยังเป็นผืนป่าที่อาศัยของแรดพันธุ์ชวานอเดียวตัวสุดท้ายที่พบในเวียดนาม ก่อนถูกพรานป่ายิงตายเมื่อปี 2553 อีกด้วย
     เขื่อนทั้ง 2 แห่งยังจะทำลายเขตป่าชุ่มน้ำ (Ramsar) เบิ่วเซิว (Bau Sau) ที่ขนานไปกับริมน้ำตลอดระยะ 55 กม. ผลการศึกษาระบุ


ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าก๊าตเตียน (Cat Tien) จ.โด่งนาย (Dong Nai) ทางตอนเหนือนครโฮจิมินห์ บริเวณที่จะก่อสร้างเขื่อนโด่งนาย 6 กับ โด่งนาย 6A ที่อยู่ถัดกันไป ที่นี่มีความสมบูรณ์ทางชีวะนานาพันธุ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหลากชนิดในนั้นหลายชนิดอยู่ใน "บัญชีแดง" ใกล้สูญพันธุ์จากโลก แรดนอเดียวพันธุ์ชวาตัวสุดท้ายที่พบในเวียดนามก็อาศัยในผืนป่าแห่งนี้ก่อนถูกพรานป่าลักลอบล่ายิงตายในปี 2553. -- ภาพ: TTO


อ่างเก็บน้ำ 1 ใน 2 แห่งใน จ.เหงะอาน (Nge An) ถูกกระแสน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักในคืนวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา พังทลายลงซ้ำเติมภาวะอุทกภัยให้แก่ประชาชนหลายพันครอบครัวที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำแห่งนี้ จนถึงวันพุธ 2 ต.ค.นี้พบชาวเวียดนามเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 9 รายจากไต้ฝุ่นหวูติ๊บ (Wutip) ซึ่งทำลายบ้านเรือนอีกกว่า 250,000 หลัง ทรัพย์สินของเอกชนและสาธารณสมบัติเสียหายเหลือคณานับ ผลการศึกษาพบว่าเขื่อนกับอ่างเก็บน้ำพวกนี้ไม่อาจช่วยป้องกันอุทกภัยได้.

      ถึงแม้ว่าการศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ผลในเบื้องต้นก็บ่งชี้ว่า เขื่อนผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งจะส่งผลกระทบต่อผืนป่าและกระทบต่อสภาพชีวนานาพันธุ์อันสมบูรณ์ของเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าก๊าตเตียน กับเขตที่ราบน้ำท่วมถึงที่อยู่ใต้ลงไป ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงความสมดุลทางนิเวศเฉพาะในท้องถิ่นอย่างไม่สามารถกลับคืนมาได้อีก
     ทางการเวียดนามอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเขตป่าสงวนแห่งชาติก๊าตเตียน ทั้งหมดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูเนสโกที่ได้เข้าร่วมรณรงค์ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่สาธารณชนทั่วไป และต่อต้านแผนการก่อสร้างเขื่อนทั้ง 2 แห่งด้วย
     การศึกษาของสถาบันการศึกษาชั้นนำยังได้ผลสรุปว่า การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำตลอดเวลากว่า 20 ปีมานี้ ไม่สามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ และโครงการเขื่อนจำนวนไม่น้อยได้ทำลายผืนป่าอย่างไม่สามารถจะปลูกขึ้นใหม่ หรือสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ นอกจากนั้น ยังพบเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับบริษัทเอกชนบางแห่งได้ขายสัมปทานการก่อสร้างเขื่อนไปให้ผู้อื่นดำเนินการหลังจากตัดป่า และจำหน่ายไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตื่อยแจ๋กล่าว
     การก่อสร้างเขื่อนใหญ่น้อยหลายสิบแห่งในเขตที่ราบสูงภาคกลางของประเทศในช่วงกว่า 20 ปีมานี้ ไม่สามารถช่วยลดการเกิดอุกภัยในภูมิภาคนี้ลงได้ การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเสรย์ปก (Srey Pok) จำนวน 4 แห่งใน จ.ดั๊กลัก (Dak Lak) ไม่สามารถป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำแห่งนี้ได้ และในฤดูน้ำหลากของทุกปี เมื่อมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนไปตามลำน้ำสายนี้ยังทำให้น้ำเกิดน้ำท่วมที่ปลายน้ำในดินแดนกัมพูชาเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
    ปัจจุบัน ทั่วเวียดนามไม่มีทำเลสำหรับก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อีกแล้ว จึงเหลือเพียงเขื่อนขนาดกลาง และขนาดเล็กซึ่งทั้งหมดถูกขบวนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็กจำนวนมากย่อมหมายถึงการทำลายป่าอย่างกระจัดกระจายครอบคลุมหลายพื้นที่อีกด้วย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมยิ่งกว่าเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วไปเสียอีก หนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเวียดนาม “บ๋าวเดิ๊ตเหวียด” รายงาน
     ไต้ฝุ่นหวูติ๊บ (Wutip) พัดเข้าจังหวัดภาคกลางเวียดนามคืนวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง รวมทั้งทำให้เขื่อนอเนกประสงค์แห่งหนึ่ง กับเขื่อนชลประทานอีก 1 แห่งใน จ.เหงะอาน (Nge An) พังทลายลงเพราะไม่สามารถรับปริมาณน้ำมหาศาลจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักวัดได้กว่า 400 มิลลิเมตร เขื่อนทั้ง 2 แห่งได้ซ้ำเติมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ใต้ลำน้ำลงไป บ้านเรือนราษฎร จำนวน 5 หมู่บ้าน ในท้องที่ อ.หว่างมาย (Hoang Mai) ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นหนักหน่วงที่สุด ถูกน้ำท่วมถึงหลังคา
    จนถึงวันพุธที่ 2 ต.ค.นี้ พบมีราษฎรเสียชีวิตจากไต้ฝุ่นลูกนี้เพิ่มขึ้นเป็น 9 ราย บาดเจ็บอีกจำนวนมาก ลมแรงจัดกับฝนที่ตกหนักยังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณชนสุดคณานับ รวมทั้งสวนยางพาราหลายหมื่นไร่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศอีกด้วย สื่อของทางการกล่าว.


เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเปรูกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย (1 ตุลาคม 2556)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณัฐเปรู [The Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN)] กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย
2. อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีร์แห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสำคัญของเรื่อง
วท. รายงานว่า
1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วท. กับ IPEN  ได้ร่วมพิจารณาและจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยสถานเอกอัคราชทูตเปรูประจำประเทศไทยได้ส่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ ผ่าน กต. ของไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 และทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งในด้านสารัตถะและความเหมาะสมของถ้อยคำ และเห็นชองร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุสาขาความร่วมมือซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติด้านความปลอดภัยในการติดตั้งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกำเนิดรังสี  ด้านการศึกษาการวางแผนพลังงาน ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ด้านการผลิตไอโซโทปรังสี และการใช้ประโยชน์จากไอโซโทปรังสี  ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีซึ่งมีความแรงรังสีในระดับต่ำไปจนถึงระดับปานกลาง  ด้านการให้บริการในงานดังกล่าว และด้านอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกัน
1.2 รูปแบบความร่วมมือกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการวิจัยร่วมภายใต้กรอบแผนงานของโครงการความร่วมมือ จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการศึกษาและดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการจัดหลักสูตร การสัมมนาและการฝึกอบรมต่าง ๆ ประชุมปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านเทคนิค จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และให้บริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ความร่วมมือรูปแบบอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายอาจเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายเป็นภาคีอยู่ และสอดคล้องเป็นไปตามบริบทบังคับตามกฎหมายของประเทศคู่ตกลงด้วย
1.3 บรรดาข้อมูลใด ๆ ซึ่งสาธารณรัฐเปรูถือเป็นความลับของประเทศหรือบรรดาข้อมูลใด ๆ ซึ่งราชอาณาจักรไทยถือเป็นความลับของประเทศในทำนองเดียวกันจะไม่นำมาเปิดเผยแลกเปลี่ยนภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้
1.4 การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ซึ่งได้รับมาหรือซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ตามเงื่อนไขการคุ้มครองสิทธิและแบ่งปันสิทธิซึ่งจะกำหนดไว้เป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ในหมวด 5 ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ 

จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) (1 ตุลาคม 2556)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) โดยให้กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า

1. สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ได้แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) พร้อมทั้งให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ  และการประชุมสภาความร่วมมือการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (CORRA) ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่ง กษ. ได้เห็นชอบให้กรมการข้าวและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)  ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)
2. การจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 เป็นการประชุมของหน่วยงานด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีหารือประเด็นหลักด้านข้าวในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าวที่ยากจนและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งการประชุม ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าข้าวจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยได้กำหนดการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ครั้งที่ 4
                    วัตถุประสงค์ 
                    (1) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และผลักดันแนวทางความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศสมาชิก

                    (2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาวิชาการข้าว และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงอาหารให้แก่ประชากรผู้บริโภคข้าวของโลก เพิ่มรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรที่ยากจน และความยั่นยืนในการผลิตข้าวของโลก
                    (3) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐาน และเอกลักษณ์ของข้าวไทย ตั้งแต่ระดับการผลิตไปสู่ผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลและเป็นเวทีหารือทางการค้าข้าวของผู้นำเข้าและส่งออกข้าว และเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรระหว่างประเทศ
                    ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                    ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ผู้เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับข้าวในระดับสากลทั้งในด้านการวิจัย การผลิตข้าว และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายพัฒนาข้าวระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกข้าว และเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรของประเทศไทย
3. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการวิจัย การพัฒนา การค้า การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทย รวมทั้งเป็นการประกาศศักยภาพความได้เปรียบของประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของตลาดข้าวโลก ตลอดจนเร่งรัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาข้าวต่อไป 

 

 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ (1 ตุลาคม 2556)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ฝ่ายสังคมและกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ เสนอ ที่เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่องการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมทั้งแผนการขับเคลื่อนมติฯ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมติฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไปยกเว้นประเด็นการห้ามใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล และให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ และให้ดำเนินการ ดังนี้
1. การห้ามใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล (ตามมติฯ ข้อ 1.4 (8) มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการลดและเลิกการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ชัดเจนโดยเฉพาะในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ 
2. การให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการปรับปรุงการจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติงาน (COP) โดยให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างครอบคลุมด้วย และให้กรมอนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการออกประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไป 

 

เปิดแผนที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย ผลลัพธ์จากการพัฒนา

ผู้เขียน: 
อุบลวรรณ กระปุกทอง

ภาพ : http://www.deviantart.com/morelikethis/collections/214281752?view_mode=2

เป็นความจริงที่ว่าการก้าวผ่านจากสังคมเกษตรสู่ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้ก่อปัญหาไว้มากมาย หลักฐานหนึ่งที่ประจักษ์ตาคือสารพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้ำ อากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำแผนที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทยขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสารพิษที่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยกำลังเผชิญ และยังคงรอคอยการฟื้นฟูแก้ไข

สมพร เพ็งค่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าแผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทยเป็นเสมือนการเปิดประเด็นสื่อสารไปถึงสังคม เพื่อให้รับรู้ว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ พื้นที่การปนเปื้อนสารพิษที่ปรากฏในแผนที่ฉบับนี้มีมากเกือบ 50 แห่ง แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ประสบปัญหาเท่านั้น ซึ่งปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ บางส่วนมาจากโรงงานอุตสาหกรรม บางส่วนเป็นผลกระทบจากการทำเหมือง และบ้างก็เกิดจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม-ขยะพิษ นอกจากนั้น หลายพื้นที่ต้องเผชิญการปนเปื้อนสารพิษมายาวนาน เช่น กรณีการปนเปื้อนของสารหนูในอำเภอร่อนพิบูลย์ อันเป็นผลมาจากการทำเหมืองดีบุกช่วงปี 2520 – 2528ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่บางแห่งก็เพิ่งประสบปัญหา เช่น การรั่วไหลของน้ำมันดิบจากท่อส่งน้ำมันของบริษัท PTTCG เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และทำให้บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ปนเปื้อนน้ำมันดิบ

“ในอดีตฐานการผลิตของไทยอยู่ที่ภาคเกษตร แต่พอมาถึงอีกยุคหนึ่งเราก็เริ่มพูดถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าจนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมหลังมีการสำรวจเจอก๊าซธรรมชาติ ไทยก็ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อหวังใช้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มจีดีพี และลดการว่างงาน อย่างไรก็ตาม ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเติบโต มีการพัฒนาเทคโนโลยี แต่อีกด้านหนึ่งกลับปรากฏว่ามีสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่” สมพรกล่าว

พื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงนับเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดกรณีหนึ่ง เนื่องจากเดิมพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งดินดำน้ำชุ่ม เหมาะกับการทำเกษตร รวมไปถึงมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมหลากหลาย แต่เมื่อมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) เกิดขึ้น มาบตาพุดก็ได้แปรสภาพเป็นนิคมอุตสาหกรรม แม้จะมีการวางเป้าหมายในการพัฒนาคือ เศรษฐกิจดี มีตัวเลขจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น ทว่าผลลัพธ์อีกด้านที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายก็คือ มีการปนเปื้อนสารพิษทั้งในดิน น้ำ และอากาศ จนต้องมีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเมื่อปี 2552

ไม่เพียงแค่นั้น ในหลายกรณีสารพิษยังสามารถแพร่กระจายจนเกิดผลกระทบในวงกว้างได้ผ่านความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ยกตัวอย่างกรณีลุ่มน้ำแม่ตาวที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียมในพื้นที่ปลูกข้าว ฉะนั้นเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าข้าวที่ส่งเข้าโรงสีมาจากแม่ตาวหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีการลักลอบทิ้งขยะพิษจำนวนมากที่หนองแหน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ โดยมีทั้งฟาร์มปศุสัตว์ นาข้าว การปลูกผัก รวมถึงปลูกมะม่วงที่ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สมพรเสนอว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องทบทวนแนวทางการพัฒนา เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม แต่หมายถึงความเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความไม่เป็นธรรมในโครงการพัฒนาต่างๆ แน่นอนว่าประเทศไทยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตที่เป็นสังคมเกษตรกรรมได้ แต่ก็สามารถใช้บทเรียนที่ผ่านมา บวกกับงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการทำให้ประเทศเดินไปบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ การบังคับใช้กติกาผังเมืองหรือจัดโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน สมพรกล่าวว่า ประเทศไทยมีขนาดเล็กนิดเดียว เพราะฉะนั้นเราต้องทบทวนว่าพื้นที่อาหารจริงๆ เหลือเท่าไหร่ แล้วที่เหลืออยู่นี้เพียงพอสำหรับการผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศหรือเปล่า โดยต้องพิจารณาถึงปัญหาการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เข้าไปเบียดบังพื้นที่อาหาร เนื่องจากที่ผ่านมาขาดการมองภาพรวมของทั้งประเทศว่าเรามีพื้นที่ที่ศักยภาพในการผลิตอาหารเหลือเท่าไหร่ และจะคุ้มครองพื้นที่เหล่านั้นไม่ให้อุตสาหกรรมเข้าไปทำลายได้อย่างไร

“สังคมไทยต้องเห็นปัญหาร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะหากเดินไปบนเส้นทางเดิมก็เห็นแล้วว่าถึงที่สุดก็คงจะไปไม่รอด” สมพรย้ำถึงความสำคัญของปัญหา

############################

ข้อมูลพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรมลำพูน เริ่มตั้งเมื่อปี 2526 โดยมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเปิดดำเนินกิจการ หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดปัญหาโลหะหนักอย่างตะกั่ว ทองแดง สังกะสีปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำใต้ดิน และตามมาด้วยความเจ็บป่วยของผู้คน ทั้งโรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ และบางรายเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ

ตำบลแม่ตาว จังหวัดตาก ปี 2547 สถาบันการจัดการน้ำนานาชาติ (IWMI) ได้ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนแคดเมียมปริมาณสูงทั้งในดิน น้ำ และเมล็ดข้าวที่ปลูกในพื้นที่ตำบลแม่ตาว ซึ่งพื้นที่ปนเปื้อนตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองแร่และโรงงานถลุงสังกะสีของบริษัทผาแดง อินดัสเตรียล จำกัด รัฐบาลแก้ปัญหาข้าวปนเปื้อนด้วยการให้เผาและฝังกลบ พร้อมแนะให้ชาวบ้านหันไปปลูกอ้อยแทน แต่ก็ไม่ได้ผลเนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวเหมาะแก่การปลูกข้าวมากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาลปกครองได้มีคำพิพากษาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย ในปี 2551 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำ จำกัด ภายหลังที่เหมืองแร่เปิดดำเนินกิจการมาได้ 2 ปี ผลการตรวจสอบพบสารพิษ เช่น สารหนู แมงกานีส และแคดเมียมในระบบประปา นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวบ้านบางรายมีอาการเจ็บป่วย เมื่อตรวจเลือดก็พบว่ามีสารไซยาไนด์สูงเกินค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังคงมีความพยายามจะขอขยายพื้นที่ทำเหมืองเพิ่ม แต่ก็ถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านเรื่อยมา

ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2547มีข่าวการลักลอบทิ้งขยะอันตรายจำนวนกว่าหลายพันตัน ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นขยะอุตสาหกรรมที่มาจากจังหวัดระยอง โดยผู้ลักลอบทิ้งคือบริษัทที่รับกำจัดกากของเสีย จากการตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อน TEC(ไตรคอลโรเอทธิลีน) และ PEC (เตตระคลอโรเอทธิลีน)

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปลายปี 2555 มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อทางการแพทย์ เช่น ขวดน้ำเกลือ เข็มฉีดยา ถุงบรรจุเลือด โดยทิ้งไว้ในป่าใกล้กับร่องน้ำธรรมชาติ ซึ่งถึงขณะนี้ก็ยังต้องรอการประเมินผลการปนเปื้อน

ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ได้รับประทานบัตรอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ทองคำเฟสแรกในปี 2543 ซึ่งเหมืองนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณชุมชน ชาวบ้านก็ประสบปัญหาฝุ่นละออง เสียงรบกวน และน้ำที่ไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร ไปจนถึงมีโลหะหนัก เช่น สารหนู ปรอท ไซยาไนด์ ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ทำให้หลายคนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง

หมู่บ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นข่าวโด่งดังในปี 2541เมื่อโรงแต่งแร่ตะกั่วปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วย ทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วย แม้แหล่งกำเนิดมลพิษจะหยุดดำเนินการไปแล้ว แต่ก็ยังคงมีสารตะกั่วตกค้างในตะกอนดินและสัตว์น้ำ ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา (เมื่อวันที่10 มกราคม 2556) ให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เข้าฟื้นฟูลำห้วย พร้อมชดใช้ค่าเสียหายแก่ชาวบ้าน แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจาก คพ. ว่าจะใช้วิธีการใดในการฟื้นฟูลำห้วย ทำให้วันนี้ชาวบ้านยังไม่สามารถใช้น้ำในลำห้วยได้ตามปกติ

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  เมื่อต้นปี 2556 มีการลักลอบทิ้งรองเท้ามือสองนับล้านคู่ ซึ่งเป็นรองเท้าที่เหลือจากการคัดแยกเพื่อขาย โดยที่ในแต่ละวันมีการนำเข้ารองเท้าเก่าจากทั่วโลกมากหลายสิบตัน และขณะนี้ยังต้องรอการประเมินผลการปนเปื้อน

ร้านรับซื้อของเก่าพระประแดง ต้นปี 2543 เกิดเหตุสารกัมมันตรังสี โคบอลต์ 60 รั่วไหล เนื่องจากมีซาเล้งย่านพระประแดงเข้าไปขโมยแท่งวัตถุอันตรายที่วางทิ้งไว้ในบริษัทกมล สุโกศล อิเลคทริค จำกัด ภายหลังเมื่อนำไปแยกชิ้นส่วน ปรากฏว่ามีสารกัมมันตรังสีแผ่กระจาย ทำให้ซาเล้งและเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเสียชีวิต ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับรังสี บางรายต้องสูญเสียอวัยวะ ขณะที่บางรายก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้านสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.) ถูกศาลปกครองพิพากษาว่ามีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ฐานไม่มีการตรวจสอบและควบคุมที่รัดกุมเพียงพอจนเกิดการสูญเสียร้ายแรง

40พื้นที่ภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปาการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ มีการลักลอบนำขยะพิษ น้ำเสีย และกากอุตสาหกรรมมาทิ้งจำนวนมาก เพราะอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งโรงงานรับรีไซเคิล กำจัดขยะและบำบัดของเสียหลายแห่งที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่ขาดการจัดการที่ได้มาตรฐาน สิ่งที่ชาวบ้านต้องเผชิญจึงนอกจากจะมาในรูปของกลิ่นเหม็นแล้ว ยังมีผลกระทบไปถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เมื่อปี 2542 ระหว่างการปรับปรุงสนามบินบ่อฝ้าย รถแบ็กโฮได้ขุดไปกระทบถังสารเคมีที่ฝังอยู่ใต้ดิน จนเกิดการรั่วไหลและส่งกลิ่นเหม็น สันนิษฐานว่าสารเคมีดังกล่าวคือเอเย่นต์ ออเร้นจ์ ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายชนิดเดียวกับที่ใช้ในสงครามเวียดนาม เรื่องนี้จบลงตรงที่มีการฝังกลบสารเคมีไว้บริเวณเดิม โดยมีการเฝ้าระวังด้วยการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจสอบติดต่อกัน 10 ปี

อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กากขี้แร่ที่ถูกทิ้งไว้หลังยุคดีบุกบูม ช่วงปี 2520 – 2528 ทำให้ร่อนพิบูลย์ กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสารหนูทั้งในดินและแหล่งน้ำ ซึ่งบางแห่งมีปริมาณสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง 50 เท่า และจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชี้ว่าถ้าไม่มีการแก้ไข ในอีก 50 ปี ข้างหน้าสารหนูจะกระจายไปทั่วพื้นที่ทั้งอำเภอ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง
 ผลจากโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ได้แปรสภาพมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงให้กลายเป็นแหล่งที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม  วันนี้สิ่งที่ชาวมาบตาพุดและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องเผชิญคือการปนเปื้อนสารพิษทั้งในดิน น้ำ และอากาศ จนเมื่อปี 2552 มีการประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหามลพิษหรือควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา เกิดกรณีน้ำมันดิบจากท่อส่งน้ำมันของบริษัท PTTCG รั่วไหลในทะเลเป็นวงกว้าง โดยน้ำมันดิบบางส่วนถูกคลื่นพัดเข้าสู่หาดพร้าว จนชายหาดเปื้อนไปด้วยคราบน้ำมันสีดำ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเก็บคราบน้ำมันหมดแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการเผ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศต่อไป ทั้งในทะเลและบริเวณชายหาดที่ได้รับผลกระทบ

ดาวน์โหลดแผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทยได้ที่
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/297


"ภาคประชาชน-นักศึกษา" ร่วมรณรงค์ค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์

 

กลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบต่อป่าไม้ และสัตว์ป่า

ที่กลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก และนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่าง ๆ และถือป้ายข้อความคัดค้านการสร้างเขื่อนโดย เพื่อให้ความรู้กับประชาชน โดยเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับป่าไม้ และสัตว์ป่า  และเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงดนตรี และภาพยนตร์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ผศ.อนุชา เกตุเจริญ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยว่า ผืนป่าบริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ นับเป็นแนวกันชนของพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรกับห้วยขาแข้ง ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของไก่ป่า นกยูง เสือโคร่ง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า โดยเฉพาะนกเงือกคอแดง ซึ่งจะอาศัยอยู่แต่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงสุดเท่านั้น จึงต้องให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่

2เดือนฟื้นฟูเสม็ดไม่จริง


กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว ลงพื้นที่ระยอง ชี้ 2 เดือนผ่านไป การฟื้นฟูเสม็ดยังไม่เกิดขึ้น

นางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ตัวแทนกลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว ซึ่งลงพื้นที่ จ.ระยอง เปิดเผยว่า วิกฤตน้ำมันรั่ว 2 เดือนผ่านไป การฟื้นฟูเสม็ดยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการโฆษณาของ ปตท. ที่กำลังมีการ|โหมอย่างหนักขณะนี้ว่าเสม็ดดีขึ้นแล้ว เพราะทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่ อาทิ ชายฝั่งระยองยังคงร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วยังคงดำรงอยู่โดยเฉพาะการประมง ท่องเที่ยว รวมถึงระบบนิเวศ อีกทั้งการเยียวยาความเสียหายที่ยังไม่ครอบคลุมและเป็นธรรม

นางเพ็ญโฉม กล่าวว่า ต้องมีการตั้งคณะกรรมการอิสระระดับชาติขึ้นมาตรวจสอบ ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการเรียกข้อมูลทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อดูผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ตัวแทนกลุ่มติดตามน้ำมันรั่ว กล่าวว่า จากนี้เครือข่ายฯ จะลงเก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆ เพื่อใช้เอาผิดกับบริษัทผู้ก่อมลพิษ และสามารถที่จะเก็บเป็นหลักฐานเพื่อการฟ้องร้องได้ โดยจะทำงานร่วมกับนักวิชาการหลายมหาวิทยาลัย ใช้เวลาศึกษา6 เดือน

ด้านนายสันต์ เข็มจรูญ ชาวประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่ว ปลาหมึกก็หายไปจากทะเล มีแต่กระดองปลาลอยน้ำ โดยขณะนี้ไม่สามารถออกเรือได้เพราะไม่คุ้ม เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งนี้เหมือนถูกฮุบที่ทำกิน ซึ่งไม่ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิด

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว ได้ยื่นรายชื่อประชาชน 3.2 หมื่นคนที่ลงชื่อผ่าน change.org สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้มภาพ 

Climate Change 2013: The Physical Science Basis

ผู้เขียน: 
Working Group I of the IPCC
พิมพ์เมื่อ: 
September 2013

The final draft Report, dated 7 June 2013, of the Working Group I contribution to the IPCC 5th Assessment Report "Climate Change 2013: The Physical Science Basis" was accepted but not approved in detail by the 12th Session of Working Group I and the 36th Session of the IPCC on 26 September 2013 in Stockholm, Sweden. It consists of the full scientific and technical assessment undertaken by Working Group I. The Report has to be read in conjunction with the document entitled “Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the IPCC 5th Assessment Report - Changes to the underlying Scientific/Technical Assessment” to ensure consistency with the approved Summary for Policymakers (IPCC-XXVI/Doc.4) and presented to the Panel at its 36th Session. This document lists the changes necessary to ensure consistency between the full Report and the Summary for Policymakers, which was approved line-by-line by Working Group I and accepted by the Panel at the abovementioned Sessions.

 

Before publication the Report will undergo final copyediting as well as any error correction as necessary, consistent with the IPCC Protocol for Addressing Possible Errors. Publication of the Report is foreseen in January 2014.

For full report and further information at  http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UkpU4RKNC-0

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert