คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน: 
เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
พิมพ์เมื่อ: 
มีนาคม 2557

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(และสุขภาพ) เป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและถ่วงดุลทิศทางการพัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชน

ทางเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ได้สื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามด้านล่าง
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเราๆท่านๆ เอง

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert