13 ความสับสนและความงงงวยว่าด้วยเรื่องโลกร้อน

ผู้เขียน: 
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
พิมพ์เมื่อ: 
เมษายน 2556
พิมพ์โดย: 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารรวบรวมคำศัพท์ว่าด้วยเรื่องโลกร้อนที่ก่อให้เกิดความสับสนและความงงงวยแก่ผู้พบเห็น
ที่พิมพ์เผยแพร่ในงานเสวนาวิชาการ "ความงงงวยว่าด้วยเรื่องโลกร้อน" ซึ่งจัดขึ้นสำหรับงาน 21 ปี บนเส้นทางส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert